שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


זיוה שמיר.
    בדרך לבית אבא : מציאות והמצאה בסיפוריו המוזרים של ש"י עגנון / זיוה שמיר ; [עריכה והגהות, י' רפופורט]. -- תל אביב : הוצאת ספרא בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2013.
    294 עמ'.
    On the way home : actual & virtual realities in Agnon's meta-realistic stories / Ziva Shamir

    הספר בדרך לבית אבא מַפנה זרקור אל שישה מסיפורי "ספר המעשים" של עגנון ואל הנובלה שלו  בלבב ימים. כיצד נולדה דמותו הפלאית של חנניה, גיבור הנובלה, כפילו האגדי של ח"נ ביאליק? במסעו לארץ-ישראל, התעכב ביאליק בגרמניה, ובעידוד עגנון עבר לגור כשנתיים בעיר הקיט הקטנה והנידחת באד הומבורג. אביר השירה העברית והסופר הצעיר שמואל יוסף צ'צ'קס (עגנון) הילכו יחדיו בשבילי העיר ובשבילי הספרות העברית, ושוחחו שיחות ארוכות.
    קשה להבין מדוע לא תיעד עגנון שיחות אלה, אף לא את מקצתן. אילו עשה כן, היה בידינו אחד המסמכים המרתקים ביותר בתולדות הספרות העברית. שמא ביקש להסתיר פרק זה בחייו ולהוריד עליו מסך? שמא ביקש להתכחש למורשת ביאליק ולמרוד בה? הספר בדרך לבית אבא מנסה למלא את החסר: לאתר ולתאר את עקבות השפעתו של המשורר ואת רישומה ביצירת עגנון. מתברר שדיוקן ביאליק "מצויר" בחלק מסיפורי עגנון, ועל פניו פרושׂה מסכה אגדית. סיפוריו המֶטָא-ראליסטיים של "ספר המעשים" מתגלים כאן כסיפורים שהגיבו תגובה מיידית על ענייני השעה "הבוערים", אלא שהם הסתירו את האקטואליה ואת אותותיה מאחורי שבעה צעיפים של סמל ומשל.
    פרופ' זיוה שמיר, חוקרת ומורה במכללת סמינר הקיבוצים ובמרכז הבינתחומי הרצליה, עמדה בראש בית-הספר למדעי היהדות של אוניברסיטת תל-אביב ובראש מכון כץ לחקר הספרות העברית. למחַברת ספרים רבים, בעיקר על ביאליק ואלתרמן. ביחד עם דן לאור ועוזי שביט היא ערכה את קובץ המחקרים על עגנון מבעד לפשטות (1996), ובשנת 2010 פרסמה בהוצאת הקיבוץ המאוחד את סִפרה ש"י עולמות: ריבוי פנים ביצירת עגנון, המעיין במבחר רחב מיצירותיו של גדול הפרוזאיקונים העבריים.

תוכן העניינים:

 • פרק ראשון: היגיון ואיגיון : חלום סיוטים או מציאות מסויטת? (עמ' 9־36)
  א. "ספר המעשים" - יצירה של תקופה כאוטית (עמ' 9־19)
  ב. חלום אישי וחלום קולקטיבי-לאומי (עמ' 19־25)
  ג. דמויות היברידיות (עמ' 25־33)
 • פרק שני: עצת ביאליק לעגנון : אירועים אקטואליים במסווה של אגדה ישנה נושנה (עמ' 37־81)
  א. ההווה המתהווה במסווה לֶגֶנדרי (עמ' 37־51)
  ב. דגם קטן ורב-צדדים (עמ' 51־54)
  ג. השקפתם הפוליטית של שני הסופרים (עמ' 54־58)
  ד. נגד חידושיו של בן-יהודה (עמ' 58־64)
  ה. השימוש בחרוזים בנוסח המקָמָה (עמ' 64־69)
  ו. האם הושפע ביאליק מעגנון? (עמ' 69־78)
 • פרק שלישי:  עב קטנה אחת : עיון בסיפור "לבית אבא" (עמ' 82־101)
  א. סיור הבית כהכנה לחג (עמ' 82־90)
  ב. ראשיתה המהוססת של התחייה הלאומית (עמ' 90־95)
  ג. אם אשכחך ירושלים (עמ' 96־99)
 • פרק רביעי: ברחובות ברזל ריקים וארוכים : עיון בסיפור "האבטובוס האחרון" (עמ' 102־124)
  א. הֶבראיזם והלניזם בסיפורי עגנון (עמ' 102־106)
  ב. המבוכה הפוליטית בארץ והשתקפותה בסיפור (עמ' 106־115)
  ג. המישור הפואטי (עמ' 115־118)
  ד. בדרך לבית שלישי (עמ' 118־122)
 • פרק חמישי: נגלגל יחדיו בעדשים : עיון בסיפור "אל הרופא"  (עמ' 125־150)
  א. סיפור מוזר על מחלה ששמה לא נודע (עמ' 125־127)
  ב. ארוחת יָרָק (עמ' 127־131)
  ג. מוטיבים מספרות הילדים (עמ' 131־133)
  ד. היהודי המנסה להכות שורש בארץ (עמ' 134־137)
  ה. מיהו מר אנדרמן? (עמ' 137־147)
 • פרק שישי: קום, לֶך-לךָ מעיר ההרגה : עיון בסיפור "התעודה" (עמ' 151־167)
  א. מול פקידים ערלי-לב (עמ' 151־155)
  ב. דרמת האבסורד (עמ' 156־158)
  ג. שלושה ימים - שלוש פגישות (עמ' 158־162)
  ד. החוט הסמוי המקשר בין הפגישות (עמ' 162־166)
 • פרק שביעי: מים ומקדם : עיון בסיפור "הנרות" (עמ' 168־182)
  א. בין דמות הסב לדמותו של חיים אפרופו (עמ' 168־170)
  ב. המעגל האישי והלאומי: תל-אביב או ירושלים? (עמ' 170־174)
  ג. המישור האוניברסלי: ארץ-ישראל או "כרכי הים"? (עמ' 174־177)
  ד. המישור הטרנסצנדנטי: בין חורבן לבראשית חדשה (עמ' 178־182)
 • פרק שמיני: בתשובתי : עיון בסיפור "ידידות" (עמ' 183־195)
  א. אודיסאה מסויטת בדרך הביתה (עמ' 183־185)
  ב. פרק בתולדות החינוך העברי (עמ' 185־188)
  ג. פרק בסוציולוגיה: סוף תקופת המלכים (עמ' 188־194)
 • פרק תשיעי: אגדת האיש הפלאי : מיהו חנניה - גיבור הנובלה  בלבב ימים? (עמ' 196־233)
  א. השאיפה לאפוס (עמ' 196־208)
  ב. בין מעשיית חסידים למסע הצליין (עמ' 208־218)
  ג. חנניה - דמות ראלית במסווה לֶגֶנדרי (עמ' 218־231)
 • פרק עשירי: בסוכה : השפעה ברוכה ויבוליה (עמ' 234־278)
  א. ההשפעה כגשמי נדבות (עמ' 234־238)
  ב. הדיאלוג הסמוי עם ביאליק ב"סיפור פשוט" (עמ' 238־243)
  ג. מבית ומחוץ - בעיר וביער (עמ' 243־247)
  ד. סיפור של מצבי תיק"ו (עמ' 248־255)
  ה. שאלת-אגב המקפלת בתוכה עולם מלא (עמ' 255־262)
  ו. הסוכה - סמל העראי שבחיי היהודי הנודד (עמ' 263־268)
  ז. אפילוג: סוד "הפרק האחרון" בספר  בחנותו של מר לובלין (עמ' 268־275)
 • ביבליוגרפיה  (עמ' 279־287)
 • מפתח (עמ' 288־294)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף