שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


ש"י פנואלי.
    יצירתו של ש"י עגנון : מסת מחקר  / ש"י פנואלי. -- תל אביב : תרבות וחינוך - הוצאת ספרים, 1960.
    193 עמ'.
 

    "הקורא בספר זה טוב שייזכר כל סיפור וסיפור של עגנון. ואם אינו נזכר יחזור ויקרא כל סיפור שמדובר בו בספר זה, אם מעט ואם הרבה. קריאת סיפורי עגנון סמוך לקריאתו של ספר זה אפשר שתביא את הקורא לא רק לידי התרשמות אלא גם לידי למידה. הספרות היא גם אמנות גם תורה שצריכה לימוד. כאמנות היא קוסמת לו לאדם ומקסמתו, וכתורה היא מבררת ומלבנת את הדברים ומסלקת מעליהם את הקסמים. והעוסק בספרות, אם כקורא ואם כמורה ואם כמבקר ואם כשלושתם יחד, צריך שיהא גם אדם הנוח להתקסם מכוח תפארתה של ספרות וגם אדם שתורתו משמרתו מקסמים ומשגיון ומחסידות שוטה, וכוח ביקורתו מסייעו לשחרר את הדברים מקסמיהם, כדי שלא לשגות בראייה ובהערכה, – על מנת להחזיר להם לדברים את קסמיהם, משיימצאו ראויים לכך. האדם העוסק בספרות זקוק איפוא לשלושה דברים, התלויים בחסדי שמיים ובעמל אדם: הכוח לקבל קסם, עין רואה שמשחררת מן הקסם, כוח העיצוב והסינתיזה לחזור ולקסום ...".
 

תוכן העניינים:

 • א. על הסיפור (עמ' 7־9)
 • ב. יתר הסיפור  (עמ' 10־13)
 • ג. תחילתו של עגנון – "עגונות"  (עמ' 14־21)
 • ד. "אגדת הסופר" ואגדת עגנון (עמ' 22־27)
 • ה. "והיה העקוב למישור"  (עמ' 28־33)
 • ו. "בדמי ימיה" (עמ' 34־40)
 • ז. "סיפור פשוט"  (עמ' 41־46)
 • ח. מרדו של מספר, או, כיצד ריפא ד"ר לנגזם את הירשל הורביץ (עמ' 47־52)
 • ט. בעלות  (עמ' 53־58)
 • י. ישן וחדש  (עמ' 59־63)
 • יא. צורך וידוי וממד חדש  (עמ' 64־67)
 • יב. בת-שחוק  (עמ' 68־70)
 • יג. מעבר לשורת הדין  (עמ' 71־74)
 • יד. זיקתו של עגנון לברנר (עמ' 75־79)
 • טו. עליותיו של אדם   (עמ' 80־93)
 • טז. תום ודעת  (עמ' 94־98)
 • יז. אדם מחזר אחר שיבושו  (עמ' 99־101)
 • יח. מפגש מקום וזמן   (עמ' 102־105)
 • יט. כפל של חוויה וביטוי  (עמ' 106־110)
 • כ. איש ושעתו הגדולה   (עמ' 111־114)
 • כא. שעותיה הגדולות של שיבוש   (עמ' 115־121)
 • כב. על הישנות החלום בחלום  (עמ' 122־130)
 • כג. ארץ-ישראל של מיתוס   (עמ' 131־138)
 • כד. לשמם ושלא לשמם   (עמ' 139־148)
 • כה. יהדות אנושית   (עמ' 149־154)
 • כו. ריגושים באפיקי הסיפור והתיאור  (עמ' 155־157)
 • כז. מיניאטורה   (עמ' 158־164)
 • כח. מוסיקה תחת שחוק  (עמ' 165־168)
 • כט. השאלה הגדולה  (עמ' 169־175)
 • ל.  בתוך זמנו  (עמ' 176־184)
 • לא. תם ולא נשלם  (עמ' 185־189)
 • מפתח   (עמ' 191־193)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף