שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


דן לאור.
    ש"י עגנון - היבטים חדשים  / דן לאור. -- תל אביב : ספרית פועלים, תשנ"ה 1995.
    239 עמ'.
    S. Y. Agnon: New perspectives / Dan Laor
 

    חצי יובל שנים לאחר פטירתו מוסיף ש"י עגנון לעורר עניין ציבורי ותרבותי רב, עובדה המתבטאת בין השאר בפריחה הגדולה של מחקר יצירתו.
    הספר ש"י עגנון: היבטים חדשים מצטרף לשורה של עבודות שנעשו בשנים האחרונות בחקר עגנון, כשהוא מפנה את תשומת הלב לתחומי דיון חדשים. בירורן של שאלות בעלות אופי היסטורי, אינטלקטואלי ולעתים גם ביוגראפי הוא עיקר עניינו של הספר, השואף להאיר את תמונת העולם של עגנון ולבחון את ההקשרים האישיים והסביבתיים שבהם התהוותה יצירתו. מחבר הספר, דן לאור, מעלה לדיון את בעיית יחסו של עגנון לרעיון הציוני, עוקב אחר התפתחות כתיבתו על השואה, מנתח את מערכות היחסים המורכבות בינו לבין אישים כמו ש"ז שוקן ומרטין בובר, וכן מעריך את שאלת נוכחותו של ש"י עגנון בתרבות העברית הצעירה. עבודת הפרשנות היחידה המוצעת כאן ליצירה בודדת - "אורח נטה ללון" - מובילה אף היא לבחינת הסביבה והנסיבות שמתוכן צמח רומאן גדול זה.
    שבעה מאמרים בספר, כל אחד מהם חושף פן בלתי-מוכר בעולמו של עגנון, וכולם יחד מצטרפים לאמירה רציפה ובלתי-שגרתית על הסופר ויצירתו.

תוכן העניינים:

  • פתח דבר (עמ' 7־8)
  • כתבי עגנון: מפת דרכים  (עמ' 9־28)
  • ציוניותו של ש"י עגנון (עמ' 29־59)
  • האם כתב עגנון על השואה?  (עמ' 60־97)
  • בחנותו של מר שוקן  (עמ' 98־126)
  • עלייתו ונפילתו של ה"קורפוס חסידיקום"  (עמ' 127־153)
  • מסע ושברו: פולין, קיץ 1930  (עמ' 154־174)
  • עגנון כדגם וכמושא התייחסות בספרות העברית הצעירה  (עמ' 175־204)
  • הערות  (עמ' 205־232)
  • מפתחות (עמ' 233־239)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף