שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


עדנה אפק.
    מערכות מלים : עיונים בסגנונו של ש"י עגנון  / עדנה אפק. -- תל אביב : הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים, תשל"ט 1979.
    127 עמ'.
    Word systems : readings in the style of S. Y. Agnon / by Edna Aphek
 

    "הספר הוא תולדה של מחקר מקיף של תיאוריות בלשניות-סגנוניות בספרותנו ובספרות העולם. מתוך התבססות על תיאוריות אלו מוצגת בספר התיאוריה הבאה: קיומן של מערכות מלים, החותכות את היצירה הספרותית לאורכה ולרוחבה. מערכות מלים אלו שנבדקו במסגרת סיפורים קצרים של ש"י עגנון "הן תופעה מרכזית ביצירת עגנון, בחינת צמתים שבהם נפגשים היסודות העלילתיים-רעיוניים עם היסודות הלשוניים. מה שמאפיין את הצמתים הללו זה מצד אחד פשטותם, כלומר חסכוניות החומרים המרכיבים אותם, ומצד שני דחיסותם: מספר מלים הקשורות זו בזו עד כדי יצירת מערכת הדוקה, מכילות בתוכן את עיקרו של הסיפור. לשון אחר, ניתן לתאר את הצומת, או המערכת, כגרעין הסיפור. גרעין המקפל בתוכו את תכני הסיפור בדחיסות גדולה יותר מזו של המירקם הלשוני כולו. בספר זה נעשה ניסיון להגדיר ולבדוק את הסוגים השונים של הצמתים או המערכות, כלומר את המנגנון שבעזרתו נדחסת משמעות הסיפור בגרעינים פשוטים-מעובים".
 

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 8־16)
 • פרק א. השורש המנחה  (עמ' 17־43)
  1. השורש המנחה חוזר בסיפור 'על התורה' (עמ' 19־25)
  2. צלילי שורש מנחה בסיפור 'עם כניסת היום' (עמ' 26־31)
  3. על שני שורשים מנחים בסיפור 'האדונית והרוכל' (עמ' 31־36)
 • פרק ב. השורש המנחה מתהפך (עמ' 44־83)
  1. היפוך סדרן של האותיות כאמצעי לשוני הבעתי (עמ' 44־45)
  2. מטתזיס בסיפורת העגנונית (עמ' 45־49)
      'המלבוש' (עמ' 49־55)
      'פנים אחרות' (עמ' 55־58)
      'טלית אחרת' (עמ' 58־59)
      'עידו ועינם' (עמ' 59־64)
      'שבועת אמונים' (עמ' 65־74)
      'פת שלמה' (עמ' 74־79)
 • פרק ג. לשאלת ריבוי המשמעות  (עמ' 84־110)
  1. על מערכת המלים רבות-המשמעות בסיפור "קשרי קשרים" (עמ' 85־87)
      א. בדיקת השורשים ק-ש-ר, ח-ב-ר, ח-ב-ל על פי מלוא משמעותם המילונאית (עמ' 87־90)
      ב. בדיקת השורשים ק-ש-ר, ח-ב-ר, ח-ב-ל בזיקתם למקורות: הפעלת האסוציאציה (עמ' 90־96)
      ג. בדיקת השורשים ק-ש-ר, ח-ב-ר, ח-ב-ל בזיקתם למהויות החיים: הפעלת הקונוטציות (עמ' 96־99)
 • סיכום  (עמ' 111־117)
 • רשימה ביבליאוגרפית (עמ' 118־124)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף