שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


דינה שטרן.
    בואי שירה, בואי : תבניות עומק ב"שירה" לש"י עגנון  / דינה שטרן. -- ירושלים : ראובן מס, תשנ"ב 1992.
    256 עמ'.
 

    "בואי שירה, בואי" הוא עיון ברבדים הפנימיים של ספר "שירה", בהם הפקיד עגנון את מפתחות היצירה. שם אנו מתוודעים אל זהות הגיבורים ואל מערכת הסמלים, המרפדים את "שירה". מראות מספר יחזקאל, מן המיסטיקה הקבליסטית, משיר השירים, ומעמדות יסוד מן המקרא, מן האגדה ומן המדרש מעצבים את הפן הפנימי של רומאן אהבה זה, שברובדו הנסתר הוא משל רב-משמעות וכבד-מסר. הערבוביה הגרוטסקית בין ארוס ואימה פושטת צורה ולובשת צורה בספר "שירה" ומרקיעה אל שיאים בלתי-צפויים. דמותה החידתית של שירה מתגלה לנו כלילית מן המיתולוגיה הקבליסטית, שסימני הסטרא אחרא טבועים בגופה.
    "בואי שירה, בואי" מפענח ומפרש את ספר "שירה", שופך אור על תפיסת עולמו של ש"י עגנון, ופותח פתח להבנת כלל יצירתו לכל המתעניין.

תוכן העניינים:

 • בפתח הספר (עמ' 1־3)
 • פרק א': חידה ומשל (עמ' 5־22)
      מדרש שמות
      סודה של שירה
      באספקלריה של חלום
 • פרק ב': הריב עם השטן (עמ' 23־98)
      בבית קפה
      ישתה כוסית קטנה זו: הביקור הראשון של הרבסט בחדרה של שירה
      נטייל קמעה ואאוורר את עצמי: הטיול בבית ישראל החדשה
      סעודת לילה: הביקור השני של הרבסט בחדרה של שירה
      המהנדס: הביקור השלישי של הרבסט בחדרה של שירה
      דג לחכה: הביקור הרביעי של הרבסט בחדרה של שירה
      שמים, בקשו רחמים עלי: הביקור החמישי של הרבסט בחדרה של שירה
      הביקור אצל אניטה בריק
      בבית קפה עם "אישה זרה"
      סיכום
 • פרק ג': דיוקנאות ומראות (עמ' 99־194)
      דוקטור הרבסט אדם מדעי
      שבעים פנים לשירה:
          הצורות הקמאיות: שטן, סמאל, שרו של עשיו
          לילית
          הרעייה הדמונית - דמוניזציה של "שיר השירים"
          אישה זרה - מינות כמיניות
          החולי והמוות
      השואה: נעה זעה ארץ גרמניה
      הרבסט איש הדיוקנאות
      הרבסט איש המראות - מראות מספר יחזקאל:
          המראה הראשון
          המראה השני
          המראה השלישי
          המראה הרביעי
 • פרק ד': שירה, שירה  (עמ' 195־239)
      מקצת משהו על ניי
      הנריאטה
      לקנות פנס בדיל
      מוטיב הפנס כווריאציה פואטית
      גבריאל
      בואי שירה, בואי
 • פרק ה': נספח - בשולי הספר (עמ' 243־252)
      "שירה" ו"שבועת אמונים" - נקודות מפגש
 • רשימה ביבליוגראפית (עמ' 253־256)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף