שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


משולם טוכנר.
    פשר עגנון  / משולם טוכנר ; הקדים מבוא - דב סדן. -- [רמת גן] : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, תשכ"ח 1968.
284 עמ'. -- (ספרי 'נפש')
Pesher Agnon / by Meshulam Tochner

    ספר זה כולל חיבוריו של משולם טוכנר ז"ל על ש"י עגנון, שעיונו ביצירתו הביאו לכלל סברה, כי עיקרו של המספר הוא לא בלבד ביחודו, אלא ביחידותו. הוא פיתח שיטת פיענוח, שקודה ומחושבת, שחברו בה חריפות מופלגת וניתוח שנון, שתכליתם לגלות מאחורי הטופס הגלוי של הסיפור הנחקר את טופסו הסמוי. המחבר טרח לחזק את פירושיו והערכתו ברוב סימוכים ולאששם ברוב הוכחות ונלחם להם ברוב בינה ושנינות מקורית. עם פירסום הספר הזה יהיו מבקרי עגנון ופרשניו חייבים לבדוק את עצמם לאור המימצאים הכלולים בתפיסה המגובשת שלו. 

תוכן העניינים:

במבואי ספר וסופרו / מאת דב סדן (עמ 7־23)

I
על "הכנסת כלה" (עמ' 27־49)
החכם הירושלמי (עמ' 50־61)
על "תמול שלשום" (עמ' 62־72)
גיבורו של "תמול שלשום" (עמ' 73־80)
"תמול שלשום" ו...קפקא (עמ' 81־93)

II
צורות ואמצעים אסתיטיים בסיפורי עגנון (עמ' 97־105)
פשר "עידו ועינם" (עמ' 106־122)
פשר "עד עולם" (עמ' 123־152)
פשר "הדום וכסא" (עמ' 153־167)

III
על חקר יצירתו של ש"י עגנון (עמ' 171־199)
תגובת היוצר על חקר יצירתו (עמ' 200־220)
בבית היוצר (עמ' 221־226)
פותח תקופה או חותמה? (עמ' 227־231)

IV
יצירתו של ש"י עגנון (ארבעה פרקים)
    פרק ראשון: והוא מבוא: המשבר בחיי ישראל (עמ' 235־247)
    פרק שני: זיהוי "האני האבטוביוגראפי" (עמ' 247־255)
    פרק שלישי: הווית הילדות ההרמונית והתהוות המיתוס היהדותי-למדני בקרבה (עמ' 255־280)
    פרק רביעי: הווית הנעורים וביכורי היצירה (עמ' 280־284)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף