שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


אהרן בר-אדון.
    ש"י עגנון ותחיית הלשון העברית / אהרן בר-אדון. -- ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ח 1977.
215 עמ'.
Agnon and the Revival of Hebrew / Aaron Bar-Adon

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 7־8)
 • מבוא (עמ' 9־22)
  • התחייה והספרות
  • עגנון
  • תחיית העברית כנושא מרכזי ביצירתו של עגנון
  • פרשת שמות
  • גירסתו של עגנון על תחיית הלשון
  • עגנון שבכתב ועגנון שבעל-פה
  • על ארגון החומר
 • פרק ראשון:  התחייה העברית בגולה באספקלריה של גאליציה (עמ' 23־57)
  • 'בנערינו ובזקנינו' - רקע ובעייתיות
  • בורות עברית
  • פרק-ביניים: על ניגון העברית ועל הניב הגלילי המיוחד
  • על מלחמת ההברות
  • המאבק בשאלת ההברות בשבוש
  • על הגאון יעב"ץ
  • נאומו של מר דייכסיל
  • על תרבות ופוליטיקה: עגנון, אוסישקין וביאליק
  • המאבק בין יידיש לעברית
  • על חידושי המלים מבית-מדרשו של בן-יהודה
 • פרק שני:  התחייה העברית בארץ-ישראל 'תמול שלשום' (עמ' 58־92)
  • 'תמול שלשום' לעומת 'בנערינו ובזקנינו'
  • על 'תמול שלשום'--דברי מבוא
  • נושאים לשוניים ב'תמול שלשום'
  • ראשית הדברים
  • על מיבטאים ודיבור בין-עדתי--'בלבב ימים'
  • הסתגלותו הלשונית של יצחק קומר
  • ייחודי סגנון: ירושלים לעומת יפו
  • על תלמידי הסמינר למורים, על אהבת העברית ועל חשיבותה בתחייה
  • הפועל העברי מתקופת העלייה השנייה ותפקידו בתחייה העברית
  • ועוד לעניין הסגנון
 • פרק שלישי:  אליעזר בן-יהודה  (עמ' 93־127)
  • על בן-יהודה ב'בנערינו ובזקנינו' וב'תמול שלשום'
  • עגנון שבעל-פה על בן-יהודה
  • סוגיית ברנר ובן-יהודה אליבא דעגנון
  • מרקחת של פירות, ריבה ובעל המלון
  • על פרשת ש. בן-ציון ובן-יהודה
  • עוד על בן-יהודה
  • על שעון ושעיה לתיקון הלשון
  • עגנון ובן-יהודה וספרי מסעות לארץ-ישראל
  • עגנון ובן-יהודה ותערוכת עגנון
 • פרק רביעי:  המאבק על החינוך העברי לפני מלחמת-העולם הראשונה (עמ' 128־164)
  • על הלע"ז בחינוך העברי של היישוב החדש
  • חברת 'עזרה' הגרמנית ומנהלה
  • על בית-הספר האנגלי ע"ש אוולינה דה-רוטשילד ומנהלתו
  • על בית-הספר של חכי"ח ('אליאנס') ומנהלו
  • הליעוז בחינוך ובציבור
  • עברית ויידיש בעיני עגנון וביאליק ואחרים
  • עגנון על ספרות 'עברי טייטש' והספרות העממית ביידיש
  • הליעוז ושינוי הפיזיוגנומיה היהודית
  • פרשת בלק
  • בין 'תמול שלשום' ל'שירה' : מלשון עולים ללשון דברים
 • פרק חמישי:  על חוש הריח ועל חוש הלשון (עמ' 165־201)
  • הסוכה שהריחה
  • על חידושי לשון ודקדוק
  • עוד על חידושי לשון
  • על חוש-הלשון של ילדי ארץ-ישראל
  • עגנון על לשונו וסגנונו
 • מפתחות  (עמ' 205־215)
  • מפתח השמות
  • מפתח העניינים

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף