שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


אבינעם ברשאי.
    דיוקנו של ש"י עגנון : יחידות 2,1 : הרומאנים של ש"י עגנון / כתב אבינועם ברשאי. -- תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ח 1988.
    223 עמ'.

תוכן העניינים:

 • הקדמה
 • חשיבות הביוגרפיה של עגנון ומקורותיה (עמ' 7־9)
 • תקופת בוטשאטש, 1887־1908 (עמ' 10־25)
 • התקופה הארצישראלית הראשונה, 1908־1912 (עמ' 26־27)
 • התקבלותו של עגנון וראשית פרסומו (עמ' 28־33)
 • עגנון ובני דורו בארץ (עמ' 33־36)
 • עגנון – ברנר – ברל (עמ' 36־43)
 • תקופת גרמניה, 1912־1924 (עמ' 44־50)
 • עגנון ובובר (עמ' 50־52)
 • עגנון ושוקן (עמ' 53־57)
 • עגנון בימי גרמניה בעיני גרשום שלום (עמ' 57־63)
 • התקופה הארצישראלית השנייה, 1924־1970 (עמ' 64־71)
 • דמות היוצר ושאלות יצירה בעיני עגנון (עמ' 72־82)
  דמות הסופר היהודי ויעודו (עמ' 72־76)
  זיקתו של עגנון למקורות (עמ' 76־82)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 88)
  נספחים:
 • אברהם יערי: - ש"י עגנון : כ"ה שנה לעליתו וליצירתו (עמ' 93־98)
 • יהודית הלוי-צוויק: - לוח הפרסומים של עגנון, 1908־1932 (תרס"ט-תרצ"ב) (עמ' 99־101)
 • רפאל וייזר: - ממשות ובדיון בביוגרפיה של עגנון (עמ' 102־103)
 • דב סדן: - שנה אחת (עמ' 104־112)
 • אברהם בנד: - עגנון לפני היותו עגנון : סיפוריו העבריים של ש"י צ'אצ'קס (עמ' 113־122)
 • ש"י עגנון: - חמדת (תש"ז) (עמ' 123־126)
 • יצחק בקון: - על שנת עלייתו של עגנון והמסתעף מזה (עמ' 127־131)
 • ש"י עגנון: - מורה וחכם : דברים שנאמרו במלאות עשר שנים לפטירתו של ר' אליעזר מאיר ליפשיץ (אייר תשט"ו) (עמ' 132־133)
 • אשר ברש: - אגרת ליובל (עמ' 133־134)
 • ר' בנימין: - מהתחלתו מהתגלותו והמשך הדברים : נטף זכרונות (עמ' 135־137)
 • ר' בנימין: - קטעים מתוך: מעט שרטוטים (עמ' 137־139)
 • ר' בנימין: - קטעים מתוך: במחיצתו (עמ' 139־140)
 • ש"י עגנון: - על ברל כצנלסון (תש"ד) (עמ' 141־145)
 • ש"י עגנון: - יוסף חיים ברנר בחייו ובמותו (תשכ"א) (עמ' 146־152)
 • ש"י עגנון: - לשם אלו שצריכים להכיר את בובר ואינם מכירים אותו : למרטין בובר בהגיעו לגבורות (שבט תשי"ח) (עמ' 153־155)
 • ש"י עגנון: - זכרונותי על בובר (עמ' 155־156)
 • גרשום שלום: - פרקי ש"י עגנון: רשמים והרהורים : ליובלו הששים של ש"י עגנון (עמ' 157־158)
 • גרשום שלום: - ימי עגנון בגרמניה : דברים שנאמרו במסיבה בבית-הנשיא – 16.11.1966 (עמ' 159־161)
 • ש"י עגנון: - גרשום שלום : דברים שאמרתי עליו במעמד חכמים שנתכנסו בספרית שוקן בירושלים למלאת לו ששים שנה (טבת תשי"ח) (עמ' 162־164)
 • ש"י עגנון: - מכתב אל ש"ז שוקן לאחר פרעות תרפ"ט (תרפ"ט) (עמ' 165־169)
 • דב סדן: - בינינו לבינם (עמ' 170־179)
 • אמונה ירון: - מדירת עראי לבית קבע, תרפ"ד-תרצ"א (1924־1931) (עמ' 180־185)
 • ש"י עגנון: - אסתרליין יקירתי (עמ' 186־191)
 • ש"י עגנון: - עגנון והחוגים האורתודוכסים (עמ' 192־198)
 • ש"י עגנון: - אותיות וסופרים : באוניברסיטה העברית בירושלים בקבלת הפרס של אוניברסיטת ניו-יורק (תמוז תשכ"ג) (עמ' 199־201)
 • אהרן בר-אדון: עגנון על לשונו וסגנונו (עמ' 202־213)
 • ש"י עגנון: - מיהו יהודי : מכתב תשובה אל דוד בן-גוריון (ו' חנוכה תשי"ט) (עמ' 214)
 • ש"י עגנון: - תשובות לגאולה כהן (עמ' 215־217)
 • ש"י עגנון: - עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם (כסלו תשכ"ז) (עמ' 218־220)
 • יוחנן ארנון: - תאריכים בחיי עגנון (עמ' 221־222)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף