שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


ברוך קורצווייל.
    מסות על סיפורי ש"י עגנון
  / ברוך קורצווייל. -- ירושלים ותל אביב : שוקן, תשכ"ג 1962 [הדפסה שניה, תשכ"ו 1966]
    354 עמ'.

    מחזור מסות שעיצב תפיסתם של רבים באשר לתוכנה ולמשמעותה של יצירת עגנון. התמודדות רבת־כוח של מבקר עם אישיות ספרותית גדולה.

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 5־8)
 • פרק ראשון: האפיקה העגנונית כשלב חדש בתולדות הסיפור העברי (עמ' 9־17)
 •  פרק שני: "הכנסת כלה", מפנה בתפיסת הסיפור החברתי העברי (עמ' 18־25)
 • פרק שלישי: הערות ל"והיה העקוב למישור" (עמ' 26־37)
 • פרק רביעי: בעיית הדורות בסיפורי עגנון (עמ' 38־49)
 • פרק חמישי: אורח נטה ללון (עמ' 50־68)
 • פרק שישי: אלו ואלו (עמ' 69־73)
 • פרק שביעי: הקדמה ל"ספר המעשים" (עמ' 74־85)
 • פרק שמיני: ניתוח הסיפור "פת שלימה" כדוגמה לפיענוח סיפורי "ספר המעשים" (עמ' 86־94)
 • פרק תשיעי: תמול שלשום <הערכה כללית>  (עמ' 95־103)
 • פרק עשירי: על בלק, הכלב הדימוני (עמ' 104־115)
 • פרק אחד-עשר: שבועת אמונים (עמ' 116־122)
 • פרק שנים-עשר: האדונית והרוכל (עמ' 123־129)
 • פרק שלושה-עשר: הקוטביות בסיפורי עגנון (עמ' 130־135)
 • פרק ארבעה-עשר: הערות לסיפור "קשרי קשרים" (עמ' 136־140)
 • פרק חמישה-עשר: הערות ל"עידו ועינם" (עמ' 141־160)
 • פרק ששה-עשר: עד הנה (עמ' 161־174)
 • פרק שבעה-עשר: דור ללא מלבושים וללא ספרים <על "עם כניסת היום" -- "עד הנה"> (עמ' 175־187)
 • פרק שמונה-עשר: על נושא היציאה בשילובו עם נושא השיבה בסיפורי עגנון (עמ' 188־229)
 • פרק תשעה-עשר: האפיקן במאבק עם הזמן בתקופה פגומה <הערות ל"פי שנים"> (עמ'  230־268)
 • פרק עשרים: חוויית יום הכיפורים בכתבי עגנון (עמ' 269־282)
 • פרק עשרים ואחד: בחיפוש אחרי האחדות האבודה (עמ' 283־291)
 • פרק עשרים ושניים: היופי הנשגב של היהדות אצל עגנון (עמ' 292־300)
 • פרק עשרים ושלושה: ירושלים בסיפורי עגנון (עמ' 301־310)
 • פרק עשרים וארבעה: האש והעצים <סיכום-ביניים אפי אחרי העקידה> (עמ' 311־327)
 • פרק עשרים וחמישה: היסוד הדתי בכתבי עגנון (עמ' 328־352)
 • התוכן (עמ' 353־354)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף