שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


ניצה בן דב.
    והיא תהילתך
: עיונים ביצירות ש"י עגנון, א"ב יהושע ועמוס עוז  / ניצה בן דב. -- ירושלים ותל אביב : שוקן, תשס"ז 2006.
        336 עמ'.
    Ve-Hi tehilatekha : studies in the works of S.Y. Agnon, A.B. Yehoshua and Amos Oz / Nitza Ben-Dov

והיא תהילתך מציע קריאה פרשנית פתוחה במבחר מיצירותיהם של ש"י עגנון, א"ב יהושע ועמוס עוז. ניתוחיה מאירי העיניים של ניצה בן־דב פותחים צוהר לעולמות מורכבים ומופלאים הרוחשים מתחת לפני השטח של היצירות המפורסמות, ומציגים בפני הקורא את עולמם הפנימי הכמוס של גדולי סופרינו. אחד הנושאים הנידונים בספר הוא הדיאלוג המורכב והממושך שיהושע ועוז – אשר פרצו אל התודעה הישראלית בעשור השני למדינה ומאז הם מעוררים עניין ספרותי וחברתי גדול – מנהלים ביצירותיהם עם עגנון, אדונה הבלתי־מעורער של הספרות העברית החדשה, והתייחסותם אליו בחיקוי, בפירוש וברמז. העיונים ביצירותיהם של שלושת הסופרים מציגים שלל נושאים ועניינים נוספים: היסודות האוטוביוגרפיים העולים מן הטקסט הספרותי, סיומי סיפורים, מקומה הייחודי של האישה ביצירה, מקומו ותפקידו של הילד, הורות פגומה, התת־מודע בגילוייו השונים, המתח בין הגלוי לנסתר, גילוי עריות, החיפוש אחר גאולה ועוד.

תוכן העניינים:


פתח דבר  (עמ' 9־11)
מסת מבוא: "באור הדמדומים" – עגנון וצלליו : השפעתו של ש"י עגנון על א"ב יהושע ועל עמוס עוז (עמ' 13־43)

חלק ראשון: ש"י עגנון
פרק ראשון: "יכלו זכרונות תרצה" : "בדמי ימיה" – אולי סיום פמיניסטי  (עמ' 47־71)
פרק שני: "אחות אחות בואי אצלי" : "הרופא וגרושתו" ואונס דינה  (עמ' 73־91)
פרק שלישי: "בשבעה עשר בתמוז במרתפה של גיטלי פרומטשיס" : "כיסוי הדם" ונשים במלחמה ושלום  (עמ' 93־110)
פרק רביעי: "סוף המעשה שמכל מאהביה נשתייר הוא עמה" : שירה – פרק אחרון  (עמ' 111־141)

מבוא לחלק שני ושלישי: "תקופת הפוגה שקטה ב'מצב הישראלי'" : א"ב יהושע יהושע ועמוס עוז – התחלות  (עמ' 143־150)

חלק שני: א"ב יהושע
פרק חמישי: אישה שופטת ופחד מוות : הפרדיגמה העשתורית ביצירתו של א"ב יהושע  (עמ' 153־177)
פרק שישי: "ניסיון לשים קץ לסבל האנושי" : השיבה מהודו – מזרח/מערב, גבר/אישה  (עמ' 179־198)
פרק שביעי: "אל הנער הזה התפללתי" : על מקומו של הילד במסע אל תום האלף  (עמ' 199־211)
פרק שמיני: "תהילה בעצמה מורידה אותו לשם" : היעלמות ותעלומה בהכלה המשחררת  (עמ' 213־227)
פרק תשיעי: והעיר איננה כלה : על שליחותו של הממונה על משאבי אנוש  (עמ' 229־234)

חלק שלישי: עמוס עוז
פרק עשירי: נעילה שהיא בעילה : על היעדרות, על ארוס ועל תשוקה ביצירותיו של עמוס עוז  (עמ' 237־251)
פרק אחד-עשר: אדיפוס ברמת-לוטן : על זיקות בין הרומן לדעת אישה לשני מחזות של סופוקלס  (עמ' 253־266)
פרק שנים-עשר: פנקס החלומות החום : הנגלה והנסתר ברומן המצב השלישי  (עמ' 267־274)
פרק שלושה-עשר: האומנם מנוחה לאחר הסערה? : על סיומי סיפורים ומסות של עמוס עוז  (עמ' 275־284)
פרק ארבעה-עשר: "הצער לא מסתיים" : סיפור על אהבה וחושך – לסיים באישה ובבנה יחידה  (עמ' 285־297)
הערות (עמ' 299־315)
קורפוס היצירות (עמ' 317־319)
ביבליוגרפיה (עמ' 321־325)
מפתח שמות ועניינים  (עמ' 326־336)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף