שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


צחי וייס.
'מות השכינה' ביצירת ש"י עגנון
: קריאה בארבעה סיפורים ובמקורותיהם / צחי וייס. -- רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט 2009. 
149 עמ'.  -- (תימה, סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל)
Death of the Shekhina : Readings in four Agnon stories and in their sources / Tzahi Weiss

    בספר זה מוצע דיון עקרוני בנושא הקשר בין הספרות העברית ומחשבת ישראל, אשר מצביע על מעמדם וחשיבותם של יסודות קבליים בארבעה מסיפוריו הקצרים של ש``י עגנון: האדונית והרוכל, המלבוש, אחות ועידו ועינם. הספר מראה כי מיצירותיו של עגנון עולות תפיסות דתיות עצמאיות ומקוריות התורמות תרומה משמעותית להבנת המחשבה היהודית במאה העשרים. התוכן הנרטיבי, האיכויות הפואטיות והרבדים הפסיכולוגיים שבהם מצטיינים הסיפורים הם המעניקים לממדים התאולוגיים את מובנם. מבחינה זו ממשיכים סיפורי עגנון את מסורת הסיפור היהודי של כתיבה דתית בלבוש ספרותי, שראשיתה בסיפור המקראי והמשכה במדרשי האגדה של חז"ל, בספרות הקבלית מימי הביניים ובסיפור החסידי.

תוכן העניינים:

 • עם הספר (עמ' 11־12)
 • משה אידל: חולשת השכינה (עמ' 13־15)
 • פתח דבר (עמ' 17־19)
 • פרק ראשון: מארג תאורגי בסיפורי עגנון (עמ' 21־45)
      סיפורי עגנון ועמדתם הדתית בספרות המחקר (עמ' 21־26)
      סיפור ופיתוחים תאולוגיים (עמ' 26־33)
      תאורגיה חיובית ותאורגיה שלילית (עמ' 33־45)
 • פרק שני: האדונית והרוכל (עמ' 46־69)
     
  המקורות המקראיים, המדרשיים והקבליים של הסיפור (עמ' 48־55)
      המִקסם שבחטא (עמ' 56־63)
      חטא, תשובה, תיקון ונשיקה (עמ' 63־69)
 • פרק שלישי: המלבוש (עמ' 70־91)
      תורות המלבוש (עמ' 73־77)
      הבנליות שבחטא וקלקול המלבוש (עמ' 77־91)
 • פרק רביעי: אחות (עמ' 92־116)
      "לבו לא ידע שלו פן תפקוד עליו עוון מעשיו" : עולם החטא (עמ' 94־104)
      מות השכינה (עמ' 104־116)
 • פרק חמישי: עידו ועינם (עמ' 117־131)
      בין חוקר למחקרו (עמ' 117־119)
      עלמה יפה שאין יודעים אותה (עמ' 119־127)
      לדעת בלי לדעת? (עמ' 127־131)
 • אחרית דבר: עקבות השכינה האבודה (עמ' 133־136)

 • מראי מקום לפי קיצוריהם (עמ' 137־146)
 • מפתח כללי (עמ' 147־149)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף