שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


עמוס עוז.
שתיקת השמים
: עגנון משתומם על אלוהים / עמוס עוז. -- ירושלים : כתר, 1993. 
219 עמ'.
The silence of heaven : Agnon's fear of God / Amos Oz

תוכן העניינים:

  • הקדמה (עמ' 7־8)
  • הלב החלל והדרך חזרה (עמ' 9־18)
  • לעג הגורל וטירופה של הצדקת : כיסוי וגילוי בסיפור "תהילה" לש"י עגנון (עמ' 19־38)
  • מים גנובים ולחם סתרים : קריאה ב"סיפור פשוט" (עמ' 39־72)
  • אשמה ויתמות וגורל : מקרא ב"תמול שלשום"  (עמ' 73־219)

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף