שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


דן לאור.
    ש"י עגנון
/ דן לאור. -- ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"ח 2008. 
    205 עמ'. -- (גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי)

תוכן העניינים:

 • עם הספר (עמ' 7־8)
 • פרק ראשון:  ראשית הדברים (עמ' 9־21)
 • פרק שני: ארץ חמדת אבות (עמ' 22־38)
 • פרק שלישי: נכסף אני למרורים (עמ' 39־58)
 • פרק רביעי: עם ארבעת הכרכים (עמ' 59־78)
 • פרק חמישי: פנים אחרות (עמ' 79־104)
 • פרק שישי: בין פורענות לפורענות (עמ' 105־134)
 • פרק שביעי: את הירושה ליטשת עד-גביש (עמ' 135־162)
 • פרק שמיני: והיא תהילתו (עמ' 163־188)
 • פרק תשיעי: סוף דבר (עמ' 189־195)
 • ש"י עגנון: קורות חיים (עמ' 197־199)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 201־205)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף