שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


יניב חג'בי.
לשון, העדר, משחק
: יהדות וסופר-סטרוקטורליזם בפואטיקה של ש"י עגנון / יניב חג'בי. -- ירושלים : כרמל, תשס"ז 2007.
332 עמ'.

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 9־14)
 • פרק ראשון. פילוסופיית השפה של עגנון - בין יהדות לסופר-סטרוקטורליזם (עמ' 15־70)
  א. ספר, סופר וסיפור - ליקוטי המקורות של עגנון כתשתית תאורטית
  ב. יהדות וסופר-סטרוקטורליזם
 • פרק שני. אינטר-טקסטואליות ביצירת עגנון (עמ' 71־134)
  א. אינטר-טקסטואליות - מפוסט-סטרוקטורליזם לסטרוקטורליזם
  ב. "עד הנה" כצומת בין ספר יצירה והגולם (Der Golem)
  ג. עגנון והפלגיאט - בין "ותרב חכמת שלמה" ו"כדויד חשבו להם כלי שיר"
  ד. הציטוט העצמי ביצירת עגנון - אינטרה-טקסטואליות ונרקיסיזם
  ה. התותב - התחליף החוקי
 • פרק שלישי. ההעדר ככוח פואטי ביצירת עגנון (עמ' 135־186)
  א. ההעדר ביצירת עגנון - על טעם הלובן שבין האותיות
  ב. העדר, שואה ולשון ביצירת עגנון
 • פרק רביעי. המשחק - תנועת המסמנים כדפוס יסוד בפואטיקה של עגנון (עמ' 187־238)
  א. התעות - המשחק כתפיסת השפה
  ב. ביטויים לתנועת השפה ביצירת עגנון
  ג. המשחק עם הקורא כתנועה מטא-פיקטיבית
 • פרק חמישי. דיוקן האמן ביצירת עגנון (עמ' 239־301)
  א. פרדוקס המטא-פיקציה והאנטי-הומניזם הסופר-סטרוקטורליסטי
  ב. שם המחבר
  ג. המספר כאוטוביוגרף
  ד. רעיון הגולם ביצירת עגנון
  ה. הסופר כשליח
  ו. הסופר כאמן - שפה וחומר ביצירת עגנון
  סיכום
  רשימה ביבליוגרפית
  מפתח שמות
  מפתח יצירות עגנון

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף