אורי ניסן גנסין (1879־1913)

Uri Nisan Gnessin


דן מירון.
    חחים באפו של הנצח
: יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים / דן מירון. -- ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ז 1997.
    631 עמ'.
    Posterity hooked : the travail and achievement of Uri Nisan Gnessin : a study in five cycles / Dan Miron

    בספר זה כינסתי את כל מאמרי ומחקרי על יצירתו של אורי ניסן גנסין. הספר מציג בעין חתך אורך בעבודתי כמבקר וכחוקר הספרות העברית במשך יותר משלושה עשורים ומצביע על אחת המגמות העיקריות שהנחו וקידמו עבודה זו: הרצון לעורר את דעתם של בני זמני על חיותן ועל עכשוויותן הבלתי מתכלה של כמה חטיבות עיקר בספרות העברית; השאיפה לחדש ולחשל את חוליות השלשלת התרבותית-הספרותית המקשרות אותנו עם עבר רוחני קרוב אך מתרחק ואף נשכח והולך; עבר שאנו מתנתקים ממנו בסחף בלתי מבוקר, המסכן את ההווה ואת העתיד התרבותי שלנו. מגמה זו שימשה לי נקודת מוצא בעשרות פרויקטים - מהם ממושכים ומקיפים למדי - בתחומים שונים של הביקורת הפרשנית, ההיסטוריה הספרותית והטקסטולוגיה.  המכנה המשותף לכל הפרויקטים היה הרצון להמחיש את קשר הדורות הספרותי של תרבותנו כקשר חי היכול להימתח ללא נתק בין נקודות האחיזה ההיסטוריות שלו בעבר ובין הווייתנו שבהווה מבלי שיגרום לשום מיעוט ופחת בהתחדשותה ובחיותה של הוויה זו, אלא, אדרבא, יגביר את יכולת ההתחדשות הזו ויעשיר את משאביה ... [מן ההקדמה]

תוכן העניינים:

 • בפתח הספר (עמ' 9־20)

 • מחזור ראשון: בראשית הדרך
 • בראשית הדרך: הערות ל'צללי החיים' (עמ' 23־66)
 • בין גר לתושב: על מקומו של הסיפור 'בבית סבא' ביצירת גנסין (עמ' 67־99)
 • מרובע שחור בכותל הלבן: הערות ל'סעודה מפסקת' (עמ' 100־123)

  מחזור שני: אגדה ושברה
 • אגדת גנסין ונזקיה (עמ' 127־139)
 • מיהמוה והיוודעות ב'הצדה' (עמ' 149־160)
 • 'בינותיים' - הצגת 'השאלה הפילוסופית הרצינית האחת' (עמ' 161־184)
 • 'בטרם' - ניתוק מגע וביצות-טיט צהובות מאפסיים (עמ' 185־226)
 • אגדת 'אצל' ולקחיה (עמ' 227־299)

  מחזור שלישי: כוכב בקצה החוטם : על סיפוריו ה'ארציים' של גנסין
 • מה נתגלה לגנסין בדממת הגנים (עמ' 303־336)
 • מחזה הקטטה כפרסה וכמיסטריה (עמ' 337־371)

  מחזור רביעי: חחים באפו של הנצח
 • חחים באפו של הנצח: מקומו של ההקשר הספרותי ביצירת גנסין (עמ' 375־501)

  מחזור חמישי: בדרך אל החורשה הקדושה ובחזרה
 • בדרך אל החורשה הקדושה ובחזרה: חפירה ברובד האנגוגי בכתבי גנסין (עמ' 505־585)

  נספח: 'והיה כי ישוב מנודו' (עמ' 587־600)
  רשימת מקורות (עמ' 601־607)
  מפתחות (עמ' 608־631)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף