אורי ניסן גנסין (1879־1913)

Uri Nisan Gnessin


ישראל זמורה.
    המספר קו לקו: אורי ניסן גנסין
: פספס של הבאות, נתוחים והערכות / ישראל זמורה. -- תל אביב : מחברות לספרות, התשי"א.
208 עמ'.

תוכן העניינים:

דברי פתיחה (עמ' 5)
ג'ניה:
    א. שני נושאים בקנה אחד (עמ' 9)
    ב. אהבת האהבה (עמ' 10)
    ג. הקרתנות החביבה (עמ' 13)
    ד. כרוניקה אמנותית (עמ' 16)
    ה. נושא מסיֵע (עמ' 18)
    ו. הספרות בספור (עמ' 19)
    ז. התארים (עמ' 20)
    ח. תארי פעלים (עמ' 21)
    ט. ראשית המעידה על האחרית (עמ' 22)
מעשה באוטלו:
    א. הרבה אוטלו יש בעולם (עמ' 24)
    ב. האהבה - טרגי-קומית (עמ' 25)
    ג. מאוצר תאריו (עמ' 26)
שמואל בן שמואל:
    א. יוצא-דופן (עמ' 27)
    ב. נובלה בנוסח צ'חוב (עמ' 28)
    ג. רגישות (עמ' 29)
סעודה מפסקת
    א. סכסוך חרישי (עמ' 31)
    ב. רקע שהוא עיקר (עמ' 31)
    ג. עצבות רותחת תלויה באויר (עמ' 32)
    ד. בין אבל לאבל (עמ' 35)
    ה. רחמי בנים לאבותיהם (עמ' 38)
    ו. אבא הוא בכלל טוב-לב מאד (עמ' 39)
    ז. דת הצעירות (עמ' 41)
    ח. אב ובתו בוכים (עמ' 42)
הצדה:
    א. על פרשת דרכים (עמ' 44)
    ב. חג זר (עמ' 45)
    ג. דמותו בכללית של חג זר (עמ' 46)
    ד. פרוטוקול של פגישות (עמ' 49)
    ה. סלידה מפני "התחרות" (עמ' 50)
    ו. החיים היפים ומגילתם הנגולה (עמ' 51)
    ז. חג זר חגיגי (עמ' 52)
    ח. טרוניות לספרות (עמ' 52)
    ט. מצב-רוח איתן (עמ' 53)
    י. שגיאה אחת גדולה (עמ' 55)
    יא. הרגשות שנעלבו (עמ' 56)
    יב. נשימה סולדת (עמ' 57)
    יג. חלחלה לקול משונה של צחוק (עמ' 58)
    יד. שמלה אחרת ולא נשמה אחרת (עמ' 59)
    טו. נשים הגורפות את החוטים (עמ' 60)
    טז. הגסות השורטת (עמ' 61)
    יז. הצדה (עמ' 61)
    יח. בדידות שאין מנוס ממנה (עמ' 62)
    יט. נעור המועקה החלודה (עמ' 63)
    כ. הכנה לשחוק (עמ' 64)
    כא. סטירה מתוך חבה משונה (עמ' 64)
    כב. נשיקה מותרת? (עמ' 65)
    כג. שעשועי הטבע (עמ' 66)
    כד. אשה אחת גדולת (עמ' 67)
    כה. כל אבריו דובבים (עמ' 68)
    כו. מה הוא עושה פה? (עמ' 69)
    כז. לבו חולם (עמ' 70)
בינתים:
    א. שני סהרורים (עמ' 71)
    ב. חיים צהובים (עמ' 71)
    ג. שיחות אלמות (עמ' 73)
    ד. סהרורי שנתפכה (עמ' 75)
    ה. בבואה מול בבואה (עמ' 79)
    ו. "שימי לחם, רבקה, הוא לא יאכל" (עמ' 82)
בטרם:
    א. קו לקו (עמ' 84)
    ב. הלב גלה לפה (עמ' 86)
    ג. דברים שאינם נזקקים שיבינום (עמ' 87)
    ד. אוריאל צחק מנחיריו (עמ' 90)
    ה. כוח הממחיש (עמ' 92)
    ו. הבן החוזר (עמ' 96)
    ז. רב ואציל בישראל (עמ' 97)
    ח. רבנית עדינה (עמ' 101)
    ט. העין היא הנפש (עמ' 104)
    י. ספור כמחזה (עמ' 107)
    יא. תיש מנגח את צלו המדרפי (עמ' 107)
    יב.  אבטוביוגרפיה כמאמר המוסגר (עמ' 112)
    יג. כאב לב נעים (עמ' 113)
    יד. שני אוריאל (עמ' 115)
בגנים:
    א. מלאכת-הספור - מלאכתו ממהותו (עמ' 119)
    ב. דממה שלבשה בשר (עמ' 120)
    ג. קול הנושך מלים (עמ' 120)
קטטה:
    א. ספור נטורליסטי (עמ' 122)
    ב. ידיעה בחרפות וגדופים (עמ' 123)
    ג. גשמיות שלמה (עמ' 124)
    ד. צלום של אנדרלמוסיה (עמ' 125)
אצל:
    א. שתי נטיות מנוגדות (עמ' 127)
    ב.  יש שהטבע-השני - טבעי מן הטבע-הראשון (עמ' 128)
    ג. מספר את הנוף (עמ' 130)
    ד.  הטבע חקאי (עמ' 132)
    ה. צחוק הנוטה לצדדים אפלולים (עמ' 135)
    ו. במסירת הקולמוס (עמ' 136)
    ז.  הלב מתחבט אל הגרון (עמ' 139)
    ח. אומרת ליטול מנורה ונוטלת כוס (עמ' 144)
    ט. כמו משוח בפוספור (עמ' 145)
    י. כל הנשים - אשה אחת (עמ' 150)
    יא. לא איש כאפרים מאבד-עצמו-לדעת (עמ' 155)
    יב. המות מפיס יריבים (עמ' 156)
    יג. המציאות - חלום, וחלום - מציאות (עמ' 157)
    יד.  שנואה אהובה (עמ' 159)
    טו. חלום נוגה שבנפש (עמ' 161)
    טז. אצל החיים (עמ' 163)
    יז.  נדיפת הקוטבה (עמ' 164)
    יח. דינה נתגלגלה ברוחמה (עמ' 166)
    יט.  אל תאהביני! (עמ' 169)
    כ. מה יהיה? (עמ' 171)
בבית סבא:
    א. יצר שלא למד עדין (עמ' 172)
    ב. השיחה המספרת (עמ' 173)
    ג. קורא שרואה (עמ' 174)
    ד. סבא ונכדו (עמ' 175)
    ה. חורג מן הכלל (175)
שיריו:
    א. מזג אישי מול מזג-יוצר (עמ' 177)
    ב.  משורר בספורים (עמ' 178)
מאמריו:
    א. המספר המכשיל את המבקר (עמ' 179)
    ב. לאחר לא יכול להיות (עמ' 180)
    ג.  פליטון בקרתי (עמ' 181)
אגרותיו:
    א. בריחה משיחה (עמ' 184)
    ב. ספרים שקרא (עמ' 185)
    ג. דעתו על הספרות העברית (עמ' 186)
    ד.  יחסו ליצירתו (עמ' 190)
    ה. הגיונות (עמ' 193)
    ו. יחסו ליהדות ולציונות (עמ' 196)
    ז. דעתו ורגשתו על עצמו (עמ' 197)
תרגומיו:
    א. כשרון נוסף (עמ' 199)
    ב. מתן-בסתר גרוע ממתן-בגלוי (עמ' 199)
    ג. שונא נדבת-יופי (עמ' 200)
    ד. התרגום מפענח סגולות (עמ' 201)
    ה. אקלימו הרוחני (עמ' 202)
 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף