אורי ניסן גנסין (1879–1913)

<בהכנה>

Uri Nisan Gnessin

    אורי ניסן גנסין, סופר ומשורר עברי נולד בסטארודוב, פלך טשרניגוב ברוסיה בי״ב בחשון תר״ם, 29 באוקטובר 1879. החל לכתוב בגיל צעיר, ועוד בהיותו תלמיד ישיבה בפוצ'פ, העיירה שבה עברו עליו ימי ילדותו, הוציא עיתון בכתב יד ופירסם בו את שיריו. רשימתו הראשונה פורסמה ב'המליץ'. אחר כך פורסמו שיריו, תרגומיו ורשימותיו בין השאר ב'הצפירה' וב'הדור'. היה מקורב ליוסף חיים ברנר ולהירש דוד נומברג. הירבה לנדוד ברחבי רוסיה ופולין. ב-1904 ראה אור קובץ סיפוריו הראשון 'צללי החיים'. ב-1905 פורסם סיפורו 'הצידה' ב'הזמן' (וילנה), שבו התגבש סגנונו הלירי, האימפרסיוניסטי והמופנם ונולד גיבורו התלוש, האוטוביוגרפי. באותה שנה פורסם גם סיפורו 'סעודה מפסקת' ב'ספר השנה' של נחום סוקולוב. יחד עם ידידו שמעון ביחובסקי הקים את ההוצאה 'נסיונות' ובה הוציא לאור, בחוברת נפרדת, את סיפורו 'בינתיים' 1906. ב-1907 עקר ללונדון וערך עם ברנר את 'המעורר'. ב-1907 בא לארץ ישראל, ואולם לא מצא בה את מקומו וב-1908 שב לרוסיה. ב-1909־1910 פרסם את סיפורו הארוך 'בטרם' ב'רשפים' ואת סיפורו 'בגנים' שבמקורו היה כנראה חלק מ'בטרם' בכתב העת 'ספרות'. ב-1912 פרסם ב'הצפירה' את סיפורו הקצר 'קטטה'. סיפורו האחרון והארוך ביותר, 'אצל' פורסם לאחר מותו בקובץ 'נתיבות' 1913. כתביו יצאו לאור בכמה מהדורות. כתב גם מאמרים ביקורת ועסק בתרגום. אורי ניסן גנסין נפטר בווארשה בכ״ז באדר א' תרע״ג, 6 במארס 1913.
[מקורות: אנציקלופדיה Ynet, קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish leksikon, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ITHL, Encyclopaedia Judaica]

ספריו:
 • צללי החיים : ספורים וציורים (ורשה : תושיה, תרס״ד) <התוכן: ג'יניה, מעשה באוטלו, שמואל בן שמואל>
 • בינתים : ספור (לונדון : נסיונות, תרס״ו)
 • כל כתבי א״נ גנסין : כרך ראשון - ספורים / עם מבוא מאת פ' לחובר (ורשה, תרע״ד) 
  <התוכן: הצדה, בינתים, בטרם, אצל> <יותר לא הופיע> <יצא לאור מחדש בהוצאת כתובים, תל-אביב, תר״ץ>
 • מעשה אטעלאָ ; סאמואיל סאמואילאוויטש / אידיש מ. זילבורג (בערלין : כלל, תרפ״ב 1922) <תרגום ליידיש של  מעשה באוטלו, שמואל בן שמואל>
 • אפרים מרגולית <״אצל״> / פון העברעאיש י. מייזיל (ווארשע : ווילנער פארלאג פון ב.א. קלעצקין, 1925)
 • כתבי אורי ניסן גנסין (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1946) 3 כר'.
 • אצל (תל-אביב: ״יחדיו״ בשיתוף עם אגודת הסופרים העברים בישראל, תשכ״ה 1965) <כולל מבוא, הסברים וביבליוגרפיה מאת ישראל זמורה>
 • הצדה (תל-אביב: ״יחדיו״ בשיתוף עם אגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ח 1977) <כולל מבוא, הסברים וביבליוגרפיה מאת דן מירון>
 • כל כתבי אורי ניסן גנסין  (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ״ב 1982) 2 כר'. <בעריכת דן מירון וישראל זמורה> <בפתיחת הכרך הראשון, מבוא מאת דן מירון (עמ' יא-כב) והקדמה 'בפתח הכרך השני' (עמ' ט-יב). בסיום הכרך הראשון, 'הארות וביאורים' (עמ' 547־675) שחוברו בשיתוף עם שלמה צוקר>
 • אצל : וסיפורים אחרים (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע״א 2011) <אחרית דבר מאת דן מירון ; עורכים - דן מירון ונגה אלבלך ; ביאורים - דן מירון וישראל זמורה על פי מהדורת 1982> <כולל: הצדה -- בינותיים -- בטרם -- בגנים -- אצל – קטטה. אחרית דבר: מדוע עלינו לקרוא את סיפורי א״נ גנסין / דן מירון>
תרגום:
 • ספורים וציורים / מאת מרדכי ספקטור (ורשה : תושיה, תרס״א 1900) <תרגום מיידיש. התוכן: שתי רעיות; הדוד העשיר; ספורי-יום-טוב; איש ואשתו>
 • ספורים :טלנט, אשה מספרת, באביב / א' ציחוב (לונדון : נסיונות, [תרס״ו?])
 • עשיר ורש / מרדכי ספקטור (אודיסא : מוריה, תר״ע) <שני סיפורים: סעודת עניים; הדוד העשיר>
 • בצה / מאת א. פ. צ'יחוב (ירושלים : י״ח ברנר, תרע״ב)
 • הצלב : ספור / סיגביורן אובסטפלדר (ורשה : אחיספר, תרע״ג 1913) <התרגום הוכן כנראה מתרגום רוסי מקוצר>
 • בימי שבתי צבי / יעקב וסרמן (ורשה-ברלין : אחיספר, תרע״ג)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • הצדה : קובץ זכרון לא. נ. גנסין (ירושלים : דפוס אחדות, תרע״ד) <בעריכת יוסף חיים ברנר>
 • אורי ניסן גנסין : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה לילי רתוק (תל-אביב : עם עובד, תשל״ח 1977)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור  (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986)
  תוכן העניינים
  על הספר:
  • ברונובסקי, יורם. גנסין: הקשר - הספרות, והקשר – החיים. הארץ, י״ד בשבט תשמ״ז, 13 בפברואר 1987, עמ' ב 6־ב 7 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ' 241־247>
  • ברתנא, אורציון. גנסין: כהן בבית הקברות. מעריב, י״ב בחשון תשמ״ז, 14 בנובמבר 1986, עמ' 24.
  • פרידלנדר, יוסף [י' עמוס]. חקרי אורי-ניסן גנסין. הצופה, כ״ח בשבט תשמ״ז, 27 בפברואר 1987, עמ' 6.
 • אורן, רחל.  שפת האימפרסיוניזם - מודל השוואה בין ספרות לבין אמנות חזותית : ״אצל״ לגנסין ויצירותיו של קלוד מונה (רמת-גן, תשס״ה 2005) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר אילן, תשס״ה 2005>
 • אלבלך, נגה.  הסיפור 'בגנים' מאת אורי ניסן גנסין (תל אביב, תשס״ט 2009) <עבודת גמר (מ״א)--אוניברסיטת תל אביב, תשס״ט 2009> <חלק א': פרשת ההתקבלות של 'בגנים' -- חלק ב': האתיקה של 'בגנים' פרשנות מפרספקטיבה ניטשיאנית-פרוידיאנית>
 • בנשלום, בנציון.  אורי ניסן גנסין : מונוגרפיה (קרקוב : הוצאת התאגדות הסופרים העברים ״מפלט״, תרצ״ה 1934)
 • בסן, איל.  גנסין - לקראת ספרות מינורית : קריאה בסיפורים של אורי ניסן גנסין בעקבות ז'יל דלז ופליקס גואטרי (תל אביב, 2010) <עבודת גמר לתואר ״מוסמך״. אוניברסיטת תל-אביב, 2010>
 • בר יוסף, חמוטל.  הלשון הפיגורטיבית ביצירתו הסיפורית של א״נ גנסין (ירושלים : חמו״ל], תשמ״ד 1984) <דיסרטציה -- האוניברסיטה העברית בירושלים>
 • בר יוסף, חמוטל.  מטאפורות וסמלים ביצירתו של גנסין (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1987)
  על הספר:
  • הולצמן, אבנר. חידתו של גנסין. ידיעות אחרונות, כ״ד בחשון תשמ״ט, 4 בנובמבר 1988, עמ' 24.
  • הופמן, חיה. אור חדש על סגנונו של גנסין. דבר, ה' בתשרי תשמ״ט, 16 בספטמבר 1988, עמ' 18.
  • זהבי, אלכס. נסיון לפצח חידת סגנונו של גנסין. מעריב, ספרות, ל' בתשרי תשמ״ח, 23 באוקטובר 1987, עמ' 1.
  • Balaban, Avraham. Gnessin Revisited. Prooftexts, vol. 9, no. 2 (1989), pp. 177-184.
 • ברנדוין, חיים.   משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו  (ירושלים : ראובן מס, 1964) <דיון בסיפורים: ג'ניה, מעשה באוטלו, שמואל בן שמואל, סעודה מפסקת, הצדה, בינתיים, בטרם, אצל>
  תוכן העניינים:
 • זמורה, ישראל. המספר קו לקו: אורי ניסן גנסין : פספס של הבאות, נתוחים והערכות (תל-אביב : מחברות לספרות, תשי״א)
  תוכן העניינים:
 • לוז, צבי.  אצל גנסין : פירוש צמוד לסיפור ״אצל״ (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ״ג 1983)
  תוכן העניינים
  על הספר:
  • הלפרין, שרה. על האהבה ועל המוות. על המשמר, ה' באב תשמ״ג, 15 ביולי 1983, עמ' 6.
 • מירון, דן.  חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997)
  תוכן העניינים:
  על הספר:
 • מירון, דן. מדוע גנסין? : שלושה עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשע״ה 2014). <כולל מסה מאת אבנר הולצמן ״הדחוס והיקר שבגבישי הספרות העברית החדשה: על מחקרי גנסין של דן מירון״, עמ' 229־272>
  תוכן העניינים
 • פין, אסתר.  השפעת ״גיבור דורנו״ ללרמונטוב על ״אצל״ של גנסין : עיון משווה בין ״גיבור דורנו״ ללרמונטוב ל״אצל״ של גנסין (רמת גן, 1989) <עבודת גמר (מ.א.)--אוניברסיטת בר אילן, 1989>
 • פנואלי, ש״י.  ברנר וגנסין בסיפור העברי : של ראשית המאה העשרים (תל אביב : אוניברסיטת תל אביב - מפעל השכפול, תשכ״ה 1965)
 • פרי, מנחם.  שב עלי והתחמם : הדיאלוג ההומוארוטי בין ברנר לגנסין : מיקרו-ביוגרפיה (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשע״ז 2017)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • פרנקל, בנימין.  ערב יום הכיפורים בספרות העברית החדשה (גנסין וברקוביץ') <עבודה סמינריונית מוגשת לד״ר לילך נתנאל, במסגרת הקורס ״מודרניזם בספרות העברית״, תשע״ו 2016>
 • צמח, עדה.  באמצע : קריאה בשני סיפורים של אורי ניסן גנסין (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, תש״ס 2000)
 • רבינוביץ, חנה.  הספור של א. נ. גנסין מבחינה אידיאית ומבחינה צורנית  (רמת גן, 1966) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר אילן, 1966 (ספרות)>
 • רבינוביץ, ראובן.  פיתוחו של מוטיב היציאה ומוטיב השיבה: בספורי מנדלי מו״ס, מ.י. ברדיצ'בסקי וא.נ. גנסין (רמת גן, תשכ״ו) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר-אילן, תשכ״ו (ספרות)>
מאמרים: על ״שמואל בן שמואל״
 • ברנדויין, חיים.  שמואל בן שמואל.  בספרו: משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו (ירושלים : הוצאת ראובן מס, 1964), עמ' 74־90 <חזר ונדפס בתוך: אורי ניסן גנסין : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה לילי רתוק (תל אביב : עם עובד, תשל״ח 1977), עמ' 132־144>
על ״כתבי א.נ. גנסין - ספורים״
על ״כתבי אורי ניסן גנסין״ (1946)
 • אב, יצחק.  אורח : עם הופעת כתבי אורי ניסן גנסין ב״ספרית פועלים״.  משמר, י״ב באב תש״ו, 9 באוגוסט 1946, עמ' 4, 6; י״ט באב תש״ו, 16 באוגוסט 1946, עמ' 4, 6.
 • אוכמני, עזריאל.  באספקלרית הימים.  בספרו לעבר האדם : דברים בשולי ספרים והזמן (מרחביה : ספרית פועלים, 1953), עמ' 96־116 <נחתם: 1946>
 • בורשטיין, דרור. התהוותה של תודעה אנושית יוצרת.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 714 (י' בחשון תשס״ז, 1 בנובמבר 2006), עמ' 16 <על כרך ג' - מכתבים>
על ״אצל״
 • ברנדויין, חיים.  אצל.  בספרו: משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו (ירושלים : הוצאת ראובן מס, 1964), עמ' 220־258.
 • גולדברג, לאה.  מסביב ל״אצל״.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 24 (כ״ב באדר ב' תרצ״ח, 25 במארס 1938), עמ' 4 <חזר ונדפס בספרה האומץ לחולין : בחינות וטעמים בספרותנו החדשה (תל אביב : ספרית פועלים, תשל״ו 1976), עמ' 77־79>
 • לוז, צבי. על שפת הנחל ובמרחקים הוזים (קריאה על פי הסדר בפרק הראשון של ״אצל״ לגנסין). זהות, כרך א' (תשמ״א), עמ' 228־238.
 • מירון, דן.  אגדת ״אצל״ ולקחיה : ראשיתו של הרומן המודרניסטי העברי. דברים ליזהר / בעריכת ניצה בן ארי (תל אביב : זמורה-ביתן, תשנ״ו 1996), עמ' 341־442.
 • פורת, אלישע.  הרקוויאם של אורי ניסן גנסין - סיפור פרידתו מהחיים.  בספרו קריאה מאוחרת (תל-אביב : גוונים, תשס״ח 2008), עמ' 115־125.
 • צמח, עדי. ״אצל״ , קטע הפתיחה. מאזנים, כרך מ״ד, גל' 3 (שבט תשל״ז, פברואר 1977), עמ' 172־176 * <חזר ונדפס בספרו  קריאה תמה : בספרות עברית בת המאה העשרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תש״ן 1990), עמ' 129־136>
 • שקד, גרשון.  אל מול תוגת המוות : עיונים במבנה הנובלה ״אצל״.  בספרו ללא מוצא : על י.ח. ברנר, מ.י. ברדיצ'בסקי, ג. שופמן וא.נ. גנסין (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל״ג 1973), עמ' 176־192.
על ״הצדה״
 • אבישי, מרדכי.  בין צללים מתמשכים.  מעריב, א' באדר ב' תשל״ח, 10 במארס 1978, עמ' 39 <על 'הצדה', כולל מבוא, הסברים וביבליוגרפיה מאת דן מירון>
 • אבן, יוסף.  גנסין - מאיתו ועליו.  דבר, משא, ט״ו באדר ב' תשל״ח, 24 במארס 1978, עמ' 16, 17 <על 'הצדה', כולל מבוא, הסברים וביבליוגרפיה מאת דן מירון>
 • ברנדויין, חיים.  הצדה.  בספרו: משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו (ירושלים : הוצאת ראובן מס, 1964), עמ' 111־160.
 • הרציג, חנה.  [פרשנות חדשה]: ״הצדה״ - אורי ניסן גנסין.  בתוך: הסיפור העברי בראשית המאה העשרים - יחידה 12 (רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע״א 2011), עמ' 35־59.
 • זהבי, אלכס.  ה״צידה״ לגנסין : הוצאה חדשה עם מבוא ואפראט גדול של דן מירון. ידיעות אחרונות, מדור לספרות, 16 בדצמבר 1977, עמ'
 • זכאי, חיים.  ״הצדה״ לא״נ גנסין.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ט״ז-י״ז (תשמ״ט 1989), עמ' 180־192 <חזר ונדפס בספרו: מבית ומחוץ : מסות (תל-אביב : ישראל-בוך, תשנ״ו 1996), עמ' 28־48>
 • צמח, עדה. קריאה ב״הצדה״. דפים למחקר בספרות, גל' 7 (תשנ״א), עמ' 125־142.
על ״כל כתבי אורי ניסן גנסין״
 • מוקד, גבריאל. האלטרנטיווה של אורי ניסן גנסין. הארץ, תרבות וספרות, א' בסיון תשמ״ג, 13 במאי 1983, עמ' 20.
 • נבות, אמנון. מסה על קושי משותף. דבר, משא, א' באלול תשמ״ב, 20 באוגוסט 1982, עמ' 20, 21.
 • צמח, עדי. כל כתבי גנסין: שבח וגנות.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, ג' באב תשמ״ב, 23 ביולי 1982, עמ' 20 <המוציאים לאור ענו על ביקורתו של עדי צמח במכתב לעורך ״על ביקורת ועל עקרונה״ בידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, כ״ד באב תשמ״ב, 13 באוגוסט 1982, עמ' 22 וענה על כך עדי צמח ברשימתו ״גנסין למלאכים״ בידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, א' באלול תשמ״ב, 20 באוגוסט 1982, עמ' 22>
 • שימל, הרולד. כרו וכסתו : שלוש הערות על סגנון אורי ניסן גנסין. מאזנים, כרך נ״ו, גל' 5 (1983), עמ' 22־24.
על ״אצל וסיפורים אחרים״
 • בורשטיין, דרור.  בין ציפור לעופרת.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 953 (כ״ח באייר תשע״א, 1 ביוני 2011), עמ' 4.
 • ליבנה, יוני. הדור האבוד : על קובץ סיפורים של אורי ניסן גנסין: אצל וסיפורים אחרים. ידיעות אחרונות, 7 לילות, י״ג בתמוז תשע״א, 15 ביולי 2011, עמ' 22.
על ״הצלב״ לסיגביורן אובסטפלדר
 • פורת, אלישע.  מפאתי צפון - עד ״פאתי נגב״.  עתון 77, גל' 202 (1996), עמ' 16־18 <חזר ונדפס בספרו קריאה מאוחרת (תל-אביב : גוונים, תשס״ח 2008), עמ' 104־114>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 13 בינואר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף