אורי ניסן גנסין (1879־1913)

<בהכנה>

Uri Nisan Gnessin

אורי ניסן גנסין, סופר ומשורר עברי נולד בסטארודוב, פלך טשרניגוב ברוסיה בי״ב בחשון תר״ם, 29 באוקטובר 1879. החל לכתוב בגיל צעיר, ועוד בהיותו תלמיד ישיבה בפוצ'פ, העיירה שבה עברו עליו ימי ילדותו, הוציא עיתון בכתב יד ופירסם בו את שיריו. רשימתו הראשונה פורסמה ב'המליץ'. אחר כך פורסמו שיריו, תרגומיו ורשימותיו בין השאר ב'הצפירה' וב'הדור'. היה מקורב ליוסף חיים ברנר ולהירש דוד נומברג. הירבה לנדוד ברחבי רוסיה ופולין. ב-1904 ראה אור קובץ סיפוריו הראשון 'צללי החיים'. ב-1905 פורסם סיפורו 'הצידה' ב'הזמן' (וילנה), שבו התגבש סגנונו הלירי, האימפרסיוניסטי והמופנם ונולד גיבורו התלוש, האוטוביוגרפי. באותה שנה פורסם גם סיפורו 'סעודה מפסקת' ב'ספר השנה' של נחום סוקולוב. יחד עם ידידו שמעון ביחובסקי הקים את ההוצאה 'נסיונות' ובה הוציא לאור, בחוברת נפרדת, את סיפורו 'בינתיים' 1906. ב-1907 עקר ללונדון וערך עם ברנר את 'המעורר'. ב-1907 בא לארץ ישראל, ואולם לא מצא בה את מקומו וב-1908 שב לרוסיה. ב-1909־1910 פרסם את סיפורו הארוך 'בטרם' ב'רשפים' ואת סיפורו 'בגנים' שבמקורו היה כנראה חלק מ'בטרם' בכתב העת 'ספרות'. ב-1912 פרסם ב'הצפירה' את סיפורו הקצר 'קטטה'. סיפורו האחרון והארוך ביותר, 'אצל' פורסם לאחר מותו בקובץ 'נתיבות' 1913. כתביו יצאו לאור בכמה מהדורות. כתב גם מאמרים ביקורת ועסק בתרגום. אורי ניסן גנסין נפטר בווארשה בכ״ז באדר א' תרע״ג, 6 במארס 1913.
[מקורות: אנציקלופדיה Ynet, קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish leksikon, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ITHL, Encyclopaedia Judaica]

ספריו:
 • צללי החיים : ספורים וציורים (ורשה : תושיה, תרס״ד) <התוכן: ג'יניה, מעשה באוטלו, שמואל בן שמואל>
 • בינתים : ספור (לונדון : נסיונות, תרס״ו)
 • כל כתבי א״נ גנסין : כרך ראשון - ספורים / עם מבוא מאת פ' לחובר (ורשה, תרע״ד) 
  <התוכן: הצדה, בינתים, בטרם, אצל> <יותר לא הופיע> <יצא לאור מחדש בהוצאת כתובים, תל-אביב, תר״ץ>
 • מעשה אטעלאָ ; סאמואיל סאמואילאוויטש / אידיש מ. זילבורג (בערלין : כלל, תרפ״ב 1922) <תרגום ליידיש של  מעשה באוטלו, שמואל בן שמואל>
 • אפרים מרגולית <״אצל״> / פון העברעאיש י. מייזיל (ווארשע : ווילנער פארלאג פון ב.א. קלעצקין, 1925)
 • כתבי אורי ניסן גנסין (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1946) 3 כר'.
 • אצל (תל-אביב: ״יחדיו״ בשיתוף עם אגודת הסופרים העברים בישראל, תשכ״ה 1965) <כולל מבוא, הסברים וביבליוגרפיה מאת ישראל זמורה>
 • הצדה (תל-אביב: ״יחדיו״ בשיתוף עם אגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ח 1977) <כולל מבוא, הסברים וביבליוגרפיה מאת דן מירון>
 • כל כתבי אורי ניסן גנסין  (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ״ב 1982) 2 כר'. <בעריכת דן מירון וישראל זמורה> <בפתיחת הכרך הראשון, מבוא מאת דן מירון (עמ' יא-כב) והקדמה 'בפתח הכרך השני' (עמ' ט-יב). בסיום הכרך הראשון, 'הארות וביאורים' (עמ' 547־675) שחוברו בשיתוף עם שלמה צוקר>
 • אצל : וסיפורים אחרים (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע״א 2011) <אחרית דבר מאת דן מירון ; עורכים - דן מירון ונגה אלבלך ; ביאורים - דן מירון וישראל זמורה על פי מהדורת 1982> <כולל: הצדה -- בינותיים -- בטרם -- בגנים -- אצל – קטטה. אחרית דבר: מדוע עלינו לקרוא את סיפורי א״נ גנסין / דן מירון>
תרגום:
 • ספורים וציורים / מאת מרדכי ספקטור (ורשה : תושיה, תרס״א 1900) <תרגום מיידיש. התוכן: שתי רעיות; הדוד העשיר; ספורי-יום-טוב; איש ואשתו>
 • ספורים :טלנט, אשה מספרת, באביב / א' ציחוב (לונדון : נסיונות, [תרס״ו?])
 • עשיר ורש / מרדכי ספקטור (אודיסא : מוריה, תר״ע) <שני סיפורים: סעודת עניים; הדוד העשיר>
 • בצה / מאת א. פ. צ'יחוב (ירושלים : י״ח ברנר, תרע״ב)
 • הצלב : ספור / סיגביורן אובסטפלדר (ורשה : אחיספר, תרע״ג 1913) <התרגום הוכן כנראה מתרגום רוסי מקוצר>
 • בימי שבתי צבי / יעקב וסרמן (ורשה-ברלין : אחיספר, תרע״ג)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • הצדה : קובץ זכרון לא. נ. גנסין (ירושלים : דפוס אחדות, תרע״ד) <בעריכת יוסף חיים ברנר>
 • אורי ניסן גנסין : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה לילי רתוק (תל-אביב : עם עובד, תשל״ח 1977)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור  (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986)
  תוכן העניינים
  על הספר:
  • ברונובסקי, יורם. גנסין: הקשר - הספרות, והקשר – החיים. הארץ, י״ד בשבט תשמ״ז, 13 בפברואר 1987, עמ' ב 6־ב 7 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ' 241־247>
  • ברתנא, אורציון. גנסין: כהן בבית הקברות. מעריב, י״ב בחשון תשמ״ז, 14 בנובמבר 1986, עמ' 24.
  • פרידלנדר, יוסף [י' עמוס]. חקרי אורי-ניסן גנסין. הצופה, כ״ח בשבט תשמ״ז, 27 בפברואר 1987, עמ' 6.
 • אורן, רחל.  שפת האימפרסיוניזם - מודל השוואה בין ספרות לבין אמנות חזותית : ״אצל״ לגנסין ויצירותיו של קלוד מונה (רמת-גן, תשס״ה 2005) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר אילן, תשס״ה 2005>
 • אלבלך, נגה.  הסיפור 'בגנים' מאת אורי ניסן גנסין (תל אביב, תשס״ט 2009) <עבודת גמר (מ״א)--אוניברסיטת תל אביב, תשס״ט 2009> <חלק א': פרשת ההתקבלות של 'בגנים' -- חלק ב': האתיקה של 'בגנים' פרשנות מפרספקטיבה ניטשיאנית-פרוידיאנית>
 • בנשלום, בנציון.  אורי ניסן גנסין : מונוגרפיה (קרקוב : הוצאת התאגדות הסופרים העברים ״מפלט״, תרצ״ה 1934)
 • בסן, איל.  גנסין - לקראת ספרות מינורית : קריאה בסיפורים של אורי ניסן גנסין בעקבות ז'יל דלז ופליקס גואטרי (תל אביב, 2010) <עבודת גמר לתואר ״מוסמך״. אוניברסיטת תל-אביב, 2010>
 • בר יוסף, חמוטל.  הלשון הפיגורטיבית ביצירתו הסיפורית של א״נ גנסין (ירושלים : חמו״ל], תשמ״ד 1984) <דיסרטציה -- האוניברסיטה העברית בירושלים>
 • בר יוסף, חמוטל.  מטאפורות וסמלים ביצירתו של גנסין (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1987)
  על הספר:
  • הולצמן, אבנר. חידתו של גנסין. ידיעות אחרונות, כ״ד בחשון תשמ״ט, 4 בנובמבר 1988, עמ' 24.
  • הופמן, חיה. אור חדש על סגנונו של גנסין. דבר, ה' בתשרי תשמ״ט, 16 בספטמבר 1988, עמ' 18.
  • זהבי, אלכס. נסיון לפצח חידת סגנונו של גנסין. מעריב, ספרות, ל' בתשרי תשמ״ח, 23 באוקטובר 1987, עמ' 1.
  • Balaban, Avraham. Gnessin Revisited. Prooftexts, vol. 9, no. 2 (1989), pp. 177-184.
 • ברנדוין, חיים.   משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו  (ירושלים : ראובן מס, 1964) <דיון בסיפורים: ג'ניה, מעשה באוטלו, שמואל בן שמואל, סעודה מפסקת, הצדה, בינתיים, בטרם, אצל>
  תוכן העניינים:
 • זמורה, ישראל. המספר קו לקו: אורי ניסן גנסין : פספס של הבאות, נתוחים והערכות (תל-אביב : מחברות לספרות, תשי״א)
  תוכן העניינים:
 • לוז, צבי.  אצל גנסין : פירוש צמוד לסיפור ״אצל״ (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ״ג 1983)
  תוכן העניינים
  על הספר:
  • הלפרין, שרה. על האהבה ועל המוות. על המשמר, ה' באב תשמ״ג, 15 ביולי 1983, עמ' 6.
 • מירון, דן.  חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997)
  תוכן העניינים:
  על הספר:
 • מירון, דן. מדוע גנסין? : שלושה עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשע״ה 2014). <כולל מסה מאת אבנר הולצמן ״הדחוס והיקר שבגבישי הספרות העברית החדשה: על מחקרי גנסין של דן מירון״, עמ' 229־272>
  תוכן העניינים
 • פין, אסתר.  השפעת ״גיבור דורנו״ ללרמונטוב על ״אצל״ של גנסין : עיון משווה בין ״גיבור דורנו״ ללרמונטוב ל״אצל״ של גנסין (רמת גן, 1989) <עבודת גמר (מ.א.)--אוניברסיטת בר אילן, 1989>
 • פנואלי, ש״י.  ברנר וגנסין בסיפור העברי : של ראשית המאה העשרים (תל אביב : אוניברסיטת תל אביב - מפעל השכפול, תשכ״ה 1965)
 • פרי, מנחם.  שב עלי והתחמם : הדיאלוג ההומוארוטי בין ברנר לגנסין : מיקרו-ביוגרפיה (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשע״ז 2017)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • פרנקל, בנימין.  ערב יום הכיפורים בספרות העברית החדשה (גנסין וברקוביץ') <עבודה סמינריונית מוגשת לד״ר לילך נתנאל, במסגרת הקורס ״מודרניזם בספרות העברית״, תשע״ו 2016>
 • צמח, עדה.  באמצע : קריאה בשני סיפורים של אורי ניסן גנסין (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, תש״ס 2000)
 • רבינוביץ, חנה.  הספור של א. נ. גנסין מבחינה אידיאית ומבחינה צורנית  (רמת גן, 1966) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר אילן, 1966 (ספרות)>
 • רבינוביץ, ראובן.  פיתוחו של מוטיב היציאה ומוטיב השיבה: בספורי מנדלי מו״ס, מ.י. ברדיצ'בסקי וא.נ. גנסין (רמת גן, תשכ״ו) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר-אילן, תשכ״ו (ספרות)>
מאמרים:
 • אבינור, גיטה. בצדי דרכים.  על המשמר, דף לספרות ולאמנות, כ״ו באדר תשכ״ג, 22 במארס 1963, עמ' 5, 6 <כונס בספרה בצל הזכרונות : מאמרים בבקורת הספרות  (חיפה : מפעל סופרי חיפה, תשל״ה 1975), עמ' 66־70>
 • אבן, יוסף.  תמונות הנוף בסיפוריו של א. נ. גנסין.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 42־59.
 • אבן-זהר, איתמר.  הדיאלוג אצל גנסין ושאלת המודלים הרוסיים.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 11־41.
 • אברבנאל, ניצה.  גנסין: 'ויודע הוא היטב כי באמת כל עולם הנשים הוא אשה אחת גדולה'.  בספרה: חוה ולילית (רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשנ״ד 1994), עמ' 100־117 <הסיפור 'אצל' - הקשר בין התרבות ובין הכחדת הארוס - הקשר בין נישואים ומות האהבה - הדואליות בדמות האשה - זינה - דינה ברבש - רוחמה - הקשר בין ארוס ותאנטוס - משמעות הנשיקה>
 • אגמון-פרוכטמן, מאיה.  צירופים אדוורביאליים כמארגנים סגנוניים של זמן ומקום בסיפורי גנסין.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 91־101.
 • אורפז, יצחק א. לכבוש את התוגה הגדולה. בתוך:  אהבת סופרים / בעריכת ישראל אלירז (תל-אביב : דביר, תשמ״ד 1984), עמ' 70־86.
 • בנארי, נחום.  הגותו של א. גנסין.  בספרו: ערכי רוח וספרות : על סופרים, ספרים ואישים (תל-אביב : מדור לספריות שע״י מרכז לתרבות ולהסברה, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תשי״ד), עמ' 100־103.
 • בסן, איל.  אלף המישורים של אורי ניסן גנסין אות: כתב-עת לספרות ולתיאוריה, גל' 2 (אביב 2012), עמ' 55־89 *
 • בר יוסף, חמוטל.  צבעים סמליים בסיפורי גנסין.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ו' (תשמ״ד 1984), עמ' 7־28.
 • בר יוסף, חמוטל.  תמונותיו של מספר : איזכור יצירות אמנות לא-ספרותיות ותפקידן בפרוזה של גנסין.  מאזנים, כרך נ״ח, גל' 3־4  (אב-אלול תשמ״ד, אוגוסט-ספטמבר 1984), עמ' 31־36 <חזר ונדפס  בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים, 2006), עמ' 160־169>
 • בר יוסף, חמוטל.  המבנה הסמאנטי של המטאפורה המורחבת בסיפורת של א״נ גנסיןדפים למחקר בספרות, כרך 2 (תשמ״ה 1985), עמ' 159־192.
 • בר יוסף, חמוטל.  אוקסימורון וסינאסתזה ביצירתו של א״נ גנסין.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ט' (תשמ״ו 1986), עמ' 55־75.
 • בר יוסף, חמוטל.  המיטאפורה הגולשת בסיפורים של גנסין.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 60־90.
 • בר-יוסף, חמוטל.  סעודה מפסקת של א״נ גנסיןעלון למורה לספרות, גל' 9 (1988), עמ' 63־73 <חזר ונדפס  בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים, 2006), עמ' 151־159>
 • ברוידס, אברהם.  בעקבי אורי ניסן גנסין מאזנים, כרך מ״ז, גל' 3־4 (אב-אלול תשל״ח, אוגוסט-ספטמבר 1978), עמ' 251־252.
 • ברנדוין, חיים. ״מעשה באוטלו״ - א״נ גנסין. בספרו מ'גן בעדן' עד 'עיר ומלואה' / אספה וערכה מרים ברנדוין (ירושלים : כרמל, תשס״ט 2009), עמ' 172־185 <פרק מתוך ספרו משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו  (ירושלים : ראובן מס, 1964), עמ' 57־71>
 • גיל, משה.  גנסין ודורנו.  מאזנים, כרך ט״ז (ל״ט), גל' ה-ו (ניסן-אייר תשכ״ג, אפריל-מאי 1963), עמ' 384־388 <חזר ונדפס בספרו: כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על-ידי ראובן מס, תש״ל), עמ' 41־48>
 • הולצמן, אבנר.  מצבתו של גנסין.  בספרו: תמונה לנגד עיני (תל אביב : עם עובד, תשס״ב 2002), עמ' 93־133.
 • הולצמן, אבנר.  זו היתה אותה מנגינה, שהיו קוראים לה מנגינת המוות.  הארץ, תרבות וספרות,  י״ד בניסן תשע״ג, 25 במארס 2013, עמ' 4.
 • ולפובסקי, מ. ז.  בצלו של א. נ. גנסין.  אמות: דו-ירחון לענייני חברה וספרות, שנה ד, חוב' ב (כ') (תשרי-חשון תשכ״ו, אוקטובר-נובמבר 1965), עמ' 61־64.
 • ורסס, שמואל.  הזימון המשולש: א. נ. גנסין, יעקב ואסרמן ושבתי צבי.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 205־228. <נוסח מורחב של מאמר שנתפרסם ב'מאזנים' (1981), עמ' 252־263>
 • ורסס, שמואל. שלושה תרגומי שירה ליידיש מעטו של גנסין. מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך י״ג (תשנ״ב 1992), עמ' 295־307.
 • זמורה, ישראל.   מבוא למסה על א. נ. גנסין.  הארץ, י״ד בחשון תש״ז, 8 בנובמבר 1946, עמ' 7, 8.
 • זמורה, ישראל.  הרב והרבנית בסיפור בנם.  הארץ, י״ז סיון תש״י, 2 ביוני 1950, עמ' 5 <פרק מתוך ספרו המספר קו לקו (תל אביב : מחברות לספרות, התשי״א), על הסיפור ״בטרם״>
 • זמורה, ישראל.  ראשיתו של גנסין : תשעים וחמש שנים להולדת גנסין תר״ם-תשל״ה.  מעריב, ט' בחשון תשל״ה, 25 באוקטובר 1974, עמ' 37 <כולל ״מסיפורי רבי יוחנן השמש״ והשיר ״שמע ישראל״, משירי הנעורים של א״נ גנסין>
 • זמורה, ישראל. גילגולו של שיר.   ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, י״ב בחשון תש״ם, 2 בנובמבר 1979, עמ' 23 <על שירו של א״נ גנסין ״והיה כי ישוב מנדו ויבוא אל ארצי״>
 • טשרנוביץ, שמואל [ש.ט.]  על קברו של חבר.  הצפירה, גל' 47 (ל' באדר א' תרע״ג, 9 במארס 1913), עמ' 1, 2.
 • יזהר, ס.  על חדות הקריאה : קריאה בדף מתוך הסיפור ״הצידה״ לאורי ניסן גנסין.  מעריב, ח' בטבת תש״ם, 28 בדצמבר 1979, עמ' 37־38. חלק שני. מעריב, ט״ו בטבת תש״ם, 4 בינואר 1980, עמ' 34, 40.
 • יפה, אברהם ב.  בין החיים לספרות.  גזית, כרך י', גל' א-ב (תשרי-חשון תש״ח, אוקטובר-נובמבר 1947), עמ' 53.
 • יפה, אברהם ב.  גנסין האיש מצודה, ספר ה-ו (תש״ח, 1948), עמ' 383־396.
 • יפה, אברהם ב.  לסגנונו של א. נ. גנסין.   מולד, כרך א', גל' 5 (אב תש״ח, אוגוסט 1948), עמ' 304־305 <על ״כתבי אורי ניסן גנסין״, ספרית פועלים, 1946>
 • יפה, אברהם ב.  יצירתו של א.נ. גנסין : ארבעים שנה למותו.  אורלוגין, חוב' 8 (מאי 1953), עמ' 90־106)
 • כצנלסון-שזר, רחל.  אורי ניסן גנסין : פרק בליריקה.  בספרה על אדמת העברית : מסות ורשימות (תל אביב : עם עובד, תשכ״ו 1966), עמ' 99־111 <נחתם: תרפ״ז 1927>
 • לאור, דן.  הערות למאמרי הביקורת של א״נ גנסין. בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 175־204.
 • לוין-דראפקין, צילה.  זכרונות צילה לוין-דראפקין על א. נ. גנסין.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 398־424 <תרגם מכתב-היד ביידיש והוסיף מבוא והערות שלמה צוקר>
 • לוינסון, אריאל.  גיבור חדש, הדומה לכם, הקוראים.  הארץ, תרבות וספרות, י״ד בניסן תשס״ז, 2 באפריל 2007, עמ' 6.
 • לזבניק, משה ברוך.  שתיל נשבר : מזכרת אבל לא. נ. גנסין.  הצפירה, ח' באדר ב' תרע״ג, 14 במארס 1913, עמ' 3 <רשימה>
 • ליכטנבום, יוסף. <שיר> לזכר א. נ. גנסיןהצפירה, ח' באדר ב' תרע״ג, 14 במארס 1913, עמ' 3.
 • ליכטנבום, יוסף.  דרכו האחרונה : ליום מותו של גנסין.  על המשמר, דף לספרות, ד' בניסן תשי״ג, 20 במארס 1953, עמ' 5, 6.
 • ליכטנבום, יוסף.  המשורר א. נ. גנסין ומבקרו.  מאזנים, כרך י״ד, גל' 1 (כסלו תשכ״ב, דצמבר 1961), עמ' 16־19 <תגובה לביקורת של ברוך קורצווייל על יצירתו של גנסין - ראה להלן>
 • ליפסקר, אבידב.  צמרות של הזיה : סגנון אימפרסיוניסטי בלשונם של גנסין, בארון, קמחי ויזהר.  בקורת ופרשנות: כתב-עת למחקר ספרות עם-ישראל, חוב' 29 (סיון תשנ״ג, יוני 1993), עמ' 121־142.
 • לפידוס, רנה.  'אין אונים על הלב' : זיקתו של א״נ גנסין ליצירתו של א״פ צ'כוב דפים למחקר בספרות, כרך 18 (תשע״ב 2012), עמ' 261־283.
 • לרנר, יעקב.  על כרחי : לזכר א. נ. גנסין.  הצפירה, ח' באדר ב' תרע״ג, 14 במארס 1913, עמ' 3 <שיר> <השיר במיזם בן-יהודה>
 • מירון, דן.  גנסין אחרי חמישים שנה.  עכשיו, חוב' 9 (סתיו תשכ״ג 1963), עמ' 36־60; חוב' 10 (חורף תשכ״ד 1964), עמ' 33־51; חוב' 11 (חורף תשכ״ה 1965), עמ' 27־47; חוב' 15־16 (חורף-אביב תשכ״ו 1966), עמ' 28־38  <דיון ביצירת א״נ גנסין ובמיוחד בסיפורו ״הצידה״> <חזר ונדפס בספרו: כיוון אורות : תחנות בסיפורת העברית המודרנית (ירושלים ותל אביב : שוקן, תש״ם 1979), עמ' 109־208 ובספרו חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997)>.
 • מירון, דן.  על מקומו של הסיפור ״בבית סבא״ ביצירת א.נ. גנסין.  הספרות, כרך א, מס' 2 (קיץ תשכ״ח, 1968), עמ' 319־336 <חזר ונדפס בספרו כיוון אורות : תחנות בסיפורת העברית המודרנית (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תש״ם 1979), עמ' 324־354 ובספרו חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997), עמ' 67־99>
 • מירון, דן.  מה נתגלה לגנסין בדממת הגנים.  מולד (סדרה חדשה), כרך ו, חוב' 33־34 (אביב תשל״ה), עמ' 392־408
 • <על הסיפור 'בגנים' לגנסין> <חזר ונדפס בספרו: כיוון אורות : תחנות בסיפורת העברית המודרנית (ירושלים ותל אביב : שוקן, תש״ם 1979), עמ' 209־243 ובספרו חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997), עמ' 303־336.
 • מירון, דן.  מחזה-הקטטה כפארסה וכמיסטריה : בענין סיפורו האחרון של א״נ גנסין.  מאזנים, כרך מא, חוב' 6 (חשון תשל״ו, נובמבר 1975), עמ' 387־396; כרך מב, חוב' 1 (כסלו תשל״ו, דצמבר 1975), עמ' 12־23 <על הסיפור 'הקטטה', סיפורו האחרון של גנסין> <חזר ונדפס בספרו: כיוון אורות : תחנות בסיפורת העברית המודרנית (ירושלים ותל אביב : שוקן, תש״ם 1979), עמ' 244־279 ובספרו חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997), עמ' 337־371>
 • מירון, דן.  בראשית הדרך : הערות ל'צללי החיים' מאת א״נ גנסין.  עכשיו, חוב' 33־34 (חורף-אביב תשל״ו 1976), עמ' 52־91 <חזר ונדפס בספרו כיוון אורות (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תש״ם 1979), עמ' 280־323 ובספרו חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997), עמ' 23־66>
 • מירון, דן. חחים באפו של הנצח.  אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 231־368 <חזר ונדפס בספרו חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997), עמ'  375־501>
 • מירון, דן.  רובע שחור בכותל הלבן : הערות ל'סעודה מפסקת' מאת א.נ. גנסין.  מאזנים, כרך ע, גל' 1 (תשרי תשנ״ו, אוקטובר 1995), עמ' 20־26, 39־45 <חזר ונדפס בספרו חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997), עמ' 100־123>
 • מירון, דן.  על אורי ניסן גנסין במלאת 100 שנה למותו.  <נוסח מורחב חזר ונדפס בספרו מדוע גנסין? : שלושה עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשע״ה 2014), עמ' 90־133>
  א. שירה אחת נוגה ופראית למחצה.  הארץ, תרבות וספרות, י״ד בניסן תשע״ג, 25 במארס 2013, עמ' 5.
  ב. נוצצו גולות הזהב של מסגדים כחולים ומגדלים כרסתניים.  הארץ, תרבות וספרות, י״ח בניסן תשע״ג, 29 במארס תשע״ג, עמ' 4.
  ג. כל הפתאומים בעולם.  הארץ, תרבות וספרות, כ' בניסן תשע״ג, 31 במארס 2013, עמ' 4.
  ד. הסדק שצריך להיות. הארץ, תרבות וספרות, כ״ה בניסן תשע״ג, 5 באפריל 2013, עמ' 4.
  ה. מה יהיה כשאדימו פאתי הבהרות הללו שבשמים?.  הארץ, תרבות וספרות, ב' באייר תשע״ג, 12 באפריל 2013, עמ' 4.
  נוסח מורחב חזר ונדפס בספרו מדוע גנסין? : שלושה עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשע״ה 2014), עמ' 90־133.
 • מירון, דן.  בדרך אל החורשה הקדושה ובחזרה: חפירה ברובד האנגוגי בכתבי גנסין. בספרו: חחים באפו של הנצח : יצירתו של אורי ניסן גנסין : חמישה מחזורי עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ז 1997), עמ' 505־585 <נוסח מעודכן נדפס בספרו מדוע גנסין? : שלושה עיונים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשע״ה 2014), עמ' 134־228>
 • מרין, תמר.  השיר הגנוב : לאה גולדברג מתכתבת עם גנסין [ועם ציליה דראפקין] בספרה  מכתבים מנסיעה מדומה מכאן, גל' 16 (מארס 2016), עמ' 31־54.
 • נבו, גידי.  טקסט, פרשנות, מרחב: קריאה ב'בגנים' של גנסין.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך י״ט (תשס״ג 2003), עמ' 143־165 <המחבר מתייחס לפרשנויותיהם של דן מירון ועדי צמח לספור ״בגנים״ של גנסין ומציע פרשנות משלו. הוא מבקש לראות את הספור כטקסט בדיוני המעמיד חיזיון של תנועה, של מסע ושל גילוי. הטקסט מושווה לנובלה של ג'וזף קונרד ״בלב המאפליה״ ולספרו של ג'ימס דיקי “Deliverance” וחושף את השפעת הפילוסופיה של שופנהאואר>
 • נוברשטרן, אברהם.  הזר והקרוב : דמותו של גנסין ויצירתו באספקלריה של 'נאָך אלעמען' ('ככלות הכל') לדוד ברגלסון.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 371־397.
 • ניצן, שלמה.  הלב הקודח.  על המשמר, דף לספרות ולאמנות, כ״ו באדר תשכ״ג, 22 במארס 1963, עמ' 5 <״מתוך שידור בקול ישראל״>
 • סדן, דב.  אגרות סופרים: ה. מכתבי אורי ניסן גנסין.  עתידות, שנה ד', חוב' 9 (כסלו תשי״א) עמ' 198־206.
 • סדן, דב.  על א״נ גנסין וסביביו.  דבר, משא, י״א בשבט תשמ״א, 16 בינואר 1981, עמ' 18 <חזר ונדפס ב'הדאר', שנה 60, גל' י״ד (ט' באדר א' תשמ״א, 13 בפברואר 1981), עמ' 220; גל' ט״ו (ט״ז באדר א' תשמ״א, 20 בפברואר 1981), עמ' 230־231; כונס בספרו חדשים גם ישנים (תל אביב : עם עובד, תשמ״ז 1987), כרך ראשון: בספרות העברית ואגפיה – מסה, עיון, חקר, עמ' 9־16>
 • על המשמר.  א. נ. גנסין - ארבעים שנה למותו.  על המשמר, דף לספרות, ד' בניסן תשי״ג, 20 במארס 1953, עמ' 5 <משאל בקרב סופרים על יצירתו והשפעתו של אורי ניסן גנסין. הסופרים במשאל: אהרון בר-שמואל, צבי ארד, אברהם שאנן, דוד הנגבי, אליהו מייטוס ועזריאל אוכמני>
 • פיכמן, יעקב.  שורות על גנסיןהארץ, ה' בסיון תש״ו, 4 ביוני 1946, עמ' 5 <לצאת כתביו ע״י ספרית פועלים>
 • פרידמן, רבקה.  היבטי יסוד באמנות הסיפור של א. נ. גנסין : מאה שנה להולדתו.  בצרון, כרך א, חוב' 3־4 (334־335) (תשרי תש״ם, ספטמבר 1979), עמ' 49־63.
 • פרישמן, דוד.  א.נ. גנסין : ליום השלשים למותו.  הצפירה, כ״ו באדר ב' תרע״ג, 4 באפריל 1913, עמ' 2 <חזר ונדפס בתוך: הצדה : קובץ זיכרון לא. נ. גנסין (ירושלים, תרע״ד), עמ' 96־99; ובתוך אורי ניסן גנסין : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה לילי רתוק (תל אביב : עם עובד, תשל״ח 1977), עמ' 39־42>
 • פרישמן, דוד.  א.נ. גנסין.  בספרו: מבחר כתבים (תל-אביב : עם עובד, תש״ז), עמ' 219־225 <נחתם: ניסן תרע״ג>
 • צייטלין, אהרן.  מונוגרפיה על אורי ניסן גנסין.  הדואר, שנה 44, גל' מ״א (כ״ד בחשון תשכ״ה, 30 באוקטובר 1964), עמ' 794 <הקדמה לספרו של חיים ברנדוויין על גנסין  משורר השקיעה>
 • צמח, עדה. הוויה חולת זמן : על אוריאל של גנסין ותודעת הזמן שלו. מאזנים, כרך ס, גך' 7 (תשמ״ז), עמ' 18־20.
 • צמח, עדה.  'באחת הפינות הנידחות' - על דרך הזכרון ב'בטרם'.   מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ט״ו (תשנ״ה 1995), עמ' 185־196.
 • צמח, עדה.  אחרי ״בטרם״ : קריאה ב״בגנים״ לא״נ גנסיןמכאן, כרך ו' (חורף תשס״ו, דצמבר 2005), עמ' 34־65.
 • צמח, עדי.  בדרך ל״חורש מצל״ : על תימה אחת ביצירת גנסין.  עכשיו, חוב' 3־4 (1959), עמ' 125־181 <חזר ונדפס  בספרו  קריאה תמה : בספרות עברית בת המאה העשרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תש״ן 1990), עמ' 93־108>
 • צמח, עדי.  אפרים חוזר לגנים.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 105־126 <חזר ונדפס בספרו  קריאה תמה : בספרות עברית בת המאה העשרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תש״ן 1990), עמ' 109־128>
 • צמח, שלמה.  א. נ. גנסין.  השלוח, כרך ל״ה, עמ' 325־336  <חזר ונדפס בספרו מסה וביקורת (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשי״ד 1954), עמ' 72־88 ובספרו: ילקוט מסות / ליקט והוסיף מבוא והסברים א. ב. יפה (תל אביב : יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, 1966), עמ' 46־63>
 • קורצווייל, ברוך.  מהות המודרניזם בסיפורי אורי ניסן גנסין.  הארץ, י״ד בתשרי תשכ״ב, 24 בספטמבר 1961, עמ'    ; כ״א בתשרי תשכ״ב, 1 באוקטובר 1961, עמ'  <חזר ונדפס בספרו: בין חזון לבין האבסורדי : פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשכ״ו 1966), עמ'  ובמהדורה השניה (תשל״ג 1973), עמ' 333־343> <הגיב על כך יוסף ליכטנבום - ראה לעיל>
 • קורצווייל, ברוך.  משבר ההבעה הלשונית בסיפורי גנסין. בספרו: בין חזון לבין האבסורדי : פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשכ״ו 1966), עמ'  ובמהדורה השניה (תשל״ג 1973), עמ' 344־358>
 • קרמר, שלום. סיפוריו הראשונים של אנ״ג.  על המשמר, דף לספרות ולאמנות, כ״ו באדר תשכ״ג, 22 במארס 1963, עמ' 5, 6 <כונס בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 24־30, בשם ״אורי ניסן גנסין: סיפוריו הראשונים״>
 • קרמר, שלום. זמר של חסידים. מאזנים, כרך כ״ה, גל' 3 (1967), עמ' 203־208 <על ס. יזהר והתיאורים המשוקעים בספריו, ועל הדמיון בין כתיבתו לכתיבתו של גנסין‬> <חזר ונדפס בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 185־191>
 • ראובני, יותם.  ביד הלשון.  מעריב, תרבות, ט״ז בניסן תשס״ט, 10 באפריל 2009, עמ' 27.
 • רבי, יעקב. לשונו האחרת של גנסין : על סגנונו והשימוש במילים. על המשמר, כ' באב תשמ״ב, 9 באוגוסט 1982, עמ' 5.
 • רתוק, לילי.  סודו של איש ואיש : לשאלת אי-המוגדרות ב'אצל'..  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 127־152.
 • שימל, הרולד.  כרו וכסתו : שלוש הערות על סגנון אורי ניסן גנסין.   מאזנים, כרך נ״ו, גל' 5 (ניסן תשמ״ג, אפריל 1983), עמ' 22־24.
 • שניאור, זלמן.  על אורי ניסן גנסין.  בספרו: ח. נ. ביאליק ובני דורו (תל אביב : הוצאת דביר, תשי״ח 1958), עמ' 397־412.
 • שנפלד, רות.  הנשים הללו - דמויות הנשים ב'אצל'.  בתוך: אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות / בעריכת דן מירון ודן לאור (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ״ו 1986), עמ' 153־172.
 • שקד, גרשון.  עיונים בסיגנונו של א.נ. גנסין. מאזנים, כרך כ״ד (מח), גל' 5־6 (רעז-רעח) (ניסן-אייר תשכ״ז, אפריל-מאי 1967), עמ' 436־439; כרך כ״ה (מט), גל' 1 (רעט) (סיון תשכ״ז, יוני 1967), עמ' 56־63 <נוסח מורחב נדפס בספרו ללא מוצא : על י.ח. ברנר, מ.י. ברדיצ'בסקי, ג. שופמן וא.נ. גנסין (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל״ג 1973), עמ' 155־175>
 • Rabinovich, Isaiah. Uri Nissan Gnessin: the search for a lost reality. In his Major trends in modern Hebrew fiction (Chicago & London : The University of Chicago Press, 1968), pp. 55-80.
 • Steinhart, Deborah.  Is anybody there? : the subjectivism of Uri-Nisan Gnessin reconsidered.  Prooftexts, vol. 11, no. 2 (May 1991), pp. 131-151.
 • Steinhart, Deborah. Shabtai and Gnessin : a comparative readingProoftexts, vol. 14, no. 3 (September 1994), pp. 233-247 *
על ״שמואל בן שמואל״
 • ברנדויין, חיים.  שמואל בן שמואל.  בספרו: משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו (ירושלים : הוצאת ראובן מס, 1964), עמ' 74־90 <חזר ונדפס בתוך: אורי ניסן גנסין : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה לילי רתוק (תל אביב : עם עובד, תשל״ח 1977), עמ' 132־144>
על ״כתבי א.נ. גנסין - ספורים״
על ״כתבי אורי ניסן גנסין״ (1946)
 • אב, יצחק.  אורח : עם הופעת כתבי אורי ניסן גנסין ב״ספרית פועלים״.  משמר, י״ב באב תש״ו, 9 באוגוסט 1946, עמ' 4, 6; י״ט באב תש״ו, 16 באוגוסט 1946, עמ' 4, 6.
 • אוכמני, עזריאל.  באספקלרית הימים.  בספרו לעבר האדם : דברים בשולי ספרים והזמן (מרחביה : ספרית פועלים, 1953), עמ' 96־116 <נחתם: 1946>
 • בורשטיין, דרור. התהוותה של תודעה אנושית יוצרת.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 714 (י' בחשון תשס״ז, 1 בנובמבר 2006), עמ' 16 <על כרך ג' - מכתבים>
על ״אצל״
 • ברנדויין, חיים.  אצל.  בספרו: משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו (ירושלים : הוצאת ראובן מס, 1964), עמ' 220־258.
 • גולדברג, לאה.  מסביב ל״אצל״.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 24 (כ״ב באדר ב' תרצ״ח, 25 במארס 1938), עמ' 4 <חזר ונדפס בספרה האומץ לחולין : בחינות וטעמים בספרותנו החדשה (תל אביב : ספרית פועלים, תשל״ו 1976), עמ' 77־79>
 • לוז, צבי. על שפת הנחל ובמרחקים הוזים (קריאה על פי הסדר בפרק הראשון של ״אצל״ לגנסין). זהות, כרך א' (תשמ״א), עמ' 228־238.
 • מירון, דן.  אגדת ״אצל״ ולקחיה : ראשיתו של הרומן המודרניסטי העברי. דברים ליזהר / בעריכת ניצה בן ארי (תל אביב : זמורה-ביתן, תשנ״ו 1996), עמ' 341־442.
 • פורת, אלישע.  הרקוויאם של אורי ניסן גנסין - סיפור פרידתו מהחיים.  בספרו קריאה מאוחרת (תל-אביב : גוונים, תשס״ח 2008), עמ' 115־125.
 • צמח, עדי. ״אצל״ , קטע הפתיחה. מאזנים, כרך מ״ד, גל' 3 (שבט תשל״ז, פברואר 1977), עמ' 172־176 * <חזר ונדפס בספרו  קריאה תמה : בספרות עברית בת המאה העשרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תש״ן 1990), עמ' 129־136>
 • שקד, גרשון.  אל מול תוגת המוות : עיונים במבנה הנובלה ״אצל״.  בספרו ללא מוצא : על י.ח. ברנר, מ.י. ברדיצ'בסקי, ג. שופמן וא.נ. גנסין (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל״ג 1973), עמ' 176־192.
על ״הצדה״
 • אבישי, מרדכי.  בין צללים מתמשכים.  מעריב, א' באדר ב' תשל״ח, 10 במארס 1978, עמ' 39 <על 'הצדה', כולל מבוא, הסברים וביבליוגרפיה מאת דן מירון>
 • אבן, יוסף.  גנסין - מאיתו ועליו.  דבר, משא, ט״ו באדר ב' תשל״ח, 24 במארס 1978, עמ' 16, 17 <על 'הצדה', כולל מבוא, הסברים וביבליוגרפיה מאת דן מירון>
 • ברנדויין, חיים.  הצדה.  בספרו: משורר השקיעה : אורי ניסן גנסין ומסכת יצירתו (ירושלים : הוצאת ראובן מס, 1964), עמ' 111־160.
 • הרציג, חנה.  [פרשנות חדשה]: ״הצדה״ - אורי ניסן גנסין.  בתוך: הסיפור העברי בראשית המאה העשרים - יחידה 12 (רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע״א 2011), עמ' 35־59.
 • זהבי, אלכס.  ה״צידה״ לגנסין : הוצאה חדשה עם מבוא ואפראט גדול של דן מירון. ידיעות אחרונות, מדור לספרות, 16 בדצמבר 1977, עמ'
 • זכאי, חיים.  ״הצדה״ לא״נ גנסין.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ט״ז-י״ז (תשמ״ט 1989), עמ' 180־192 <חזר ונדפס בספרו: מבית ומחוץ : מסות (תל-אביב : ישראל-בוך, תשנ״ו 1996), עמ' 28־48>
 • צמח, עדה. קריאה ב״הצדה״. דפים למחקר בספרות, גל' 7 (תשנ״א), עמ' 125־142.
על ״כל כתבי אורי ניסן גנסין״
 • מוקד, גבריאל. האלטרנטיווה של אורי ניסן גנסין. הארץ, תרבות וספרות, א' בסיון תשמ״ג, 13 במאי 1983, עמ' 20.
 • נבות, אמנון. מסה על קושי משותף. דבר, משא, א' באלול תשמ״ב, 20 באוגוסט 1982, עמ' 20, 21.
 • צמח, עדי. כל כתבי גנסין: שבח וגנות.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, ג' באב תשמ״ב, 23 ביולי 1982, עמ' 20 <המוציאים לאור ענו על ביקורתו של עדי צמח במכתב לעורך ״על ביקורת ועל עקרונה״ בידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, כ״ד באב תשמ״ב, 13 באוגוסט 1982, עמ' 22 וענה על כך עדי צמח ברשימתו ״גנסין למלאכים״ בידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, א' באלול תשמ״ב, 20 באוגוסט 1982, עמ' 22>
 • שימל, הרולד. כרו וכסתו : שלוש הערות על סגנון אורי ניסן גנסין. מאזנים, כרך נ״ו, גל' 5 (1983), עמ' 22־24.
על ״אצל וסיפורים אחרים״
 • בורשטיין, דרור.  בין ציפור לעופרת.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 953 (כ״ח באייר תשע״א, 1 ביוני 2011), עמ' 4.
 • ליבנה, יהונתן. הדור האבוד : על קובץ סיפורים של אורי ניסן גנסין: אצל וסיפורים אחרים. ידיעות אחרונות, 7 לילות, י״ג בתמוז תשע״א, 15 ביולי 2011, עמ' 22.
על ״הצלב״ לסיגביורן אובסטפלדר
 • פורת, אלישע.  מפאתי צפון - עד ״פאתי נגב״.  עתון 77, גל' 202 (1996), עמ' 16־18 <חזר ונדפס בספרו קריאה מאוחרת (תל-אביב : גוונים, תשס״ח 2008), עמ' 104־114>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 13 בינואר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף