חיים נחמן ביאליק (1873־1934)

Hayyim Nahman Bialik


במבואי עיר ההרגה : מבחר מאמרים על שירו של ביאליק / ערכו – עוזי שביט וזיוה שמיר. -- תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי-הרוח, בית-הספר למדעי היהדות ע"ש ח' רוזנברג, המכון לחקר הספרות ע"ש בן-ציון כץ, 1994.
    175 עמ'.  – (סדרת מב"ע, מחקרים בספרות עברית)
     In the Gates of Kishinev : essays on Bialik's poem In the City of Slaughter / edited by Uzi Shavit and Ziva Shamir

    ``היום שנכתבה שירה גדולה זו`` - כתב המשורר והמבקר י. פיכמן על ``בעיר ההריגה`` - ``הוא אולי התאריך החשוב ביותר בתולדות השירה העברית החדשה``. גם אם ניתן לחלוק על קביעה זו - אין ספק ש``בעיר ההריגה`` היא יצירה יחידה במינה בספרותנו, יצירה שגרעינה באירוע היסטורי ספציפי, אך משמעותה, הספרותית והציבורית, חורגת הרבה מעבר לו.
    ספר זה כולל עשרה מאמרים, שנכתבו במרוצת 50 השנים האחרונות, החל בזה של פ. לחובר, מתוך המונוגרפיה הגדולה שלו על ביאליק שראתה אור ב-1944, וכלה בשלושת המאמרים האחרונים שבספר, הרואים כאן אור לראשונה. המאמרים באים בספר בסדר כרונולוגי, בהתאם למועד פרסומם הראשון, דבר המאפשר לקורא לעקוב אחר ההתמודדות הרצופה של הביקורת והמחקר עם היצירה.

תוכן העניינים:

 • פ' לחובר: "בעיר ההרגה" - שירה ומציאות  (עמ' 9־22)
 • יעקב בהט: "בעיר ההרגה" ו"הקומדיה האלוהית" (עמ' 23־27)
 • אליעזר שביד: קיום השליחות וביטולה (עמ' 28־31)
 • מנחם פרי: תפקידו של הדובר ב"עיר ההרגה": קריאה ברצף הטקסט (עמ' 32־39)
 • שמואל ורסס: בין תוכחה לאפולוגטיקה: "בעיר ההרגה" ומסביב לה (עמ' 40־70)
 • הלל ברזל: גאולה דרך תוכחה: אידיאלים והריסתם ב"בעיר ההרגה" (עמ' 71־85)
 • יעקב גורן: פרעות קישינוב וביאליק: הרקע ההיסטורי-עובדתי (עמ' 86־120)
 • שמואל טרטנר: "בעיר ההרגה" והז'אנר של המונולוג הדרמאטי (עמ' 121־134)
 • זיוה שמיר: הגות פואטית ופוליטית בפואמה "בעיר ההרגה" (עמ' 135־159)
 • עוזי שביט: מודל האינטרטקסטואליות הפארודית כמפתח ל"בעיר ההרגה" (עמ' 160־173)

 • ביבליוגרפיה נבחרת (עמ' 174־175)

עודכן לאחרונה: 23 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף