חיים נחמן ביאליק (1873־1934)

Hayyim Nahman Bialik


מאסף י : מוקדש ליצירת חיים נחמן ביאליק / בעריכת הלל ברזל (רמת-גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, תשל"ה 1975)

תוכן העניינים:

 • ברזל, הלל. - בפתח המאסף.
 • ורסס, שמואל. - שלבים ראשונים בחקר ביאליק (תרע"ו-תש"ח).
 • שלום, ש. - בשולי שתיקתו של ביאליק.
 • סדן, דב. - בין לשון שירתו ללשון תרגומו [על תרגומו של ביאליק את "וילהלם טל" לפרידריך שילר]
 • כהן, ישראל. - בין תחייה למחייה.
 • הברמן, אברהם מאיר. - תרומתו של ח"נ ביאליק לחקר השירה העברית בספרד ולהפצתה.
 • מנחם צבי קדרי:  הערות אחדות לניתוח לשוני-סגנוני של השיר "לבדי" (עמ' 71־75)
 • קריץ, ראובן. - זווית הראייה ועמדת המספר בסיפורים ובפואמות של ביאליק.
 • כגן, צפורה. - השימוש במקורות בשירי ביאליק.
 • ברקאי, עדה. - תמונות יסוד ודרכי עיצובן בשירי בית המדרש.
 • ארנון, יוחנן. - מקורות לביבליוגרפיה של חיים נחמן ביאליק.
 • בהט, יעקב. - עיוני מקרא ב"מתי מדבר".
 • שקד, גרשון. המראות הראשונים (על "ספיח" מאת ח.נ. ביאליק).
 • רטוש, יונתן. - הנגלה והנסתר : על "מגלת האש" ו"אגדת שלשה וארבעה".
 • בקון, יצחק. - על שניים משירי ביאליק : "צפרירים", "מתי מדבר".
 • ריבנר, טוביה. - "תיקון חצות".
 • פניאל, נח. - על היסוד האישי ב"יהי חלקי עמכם".
 • שנהר, עליזה. - עיון בשיר "מאחורי השער".
 • סדן-לובנשטיין, נילי. - "ואם ישאל המלאך".
 • הלל ברזל: ביאליק וטשרניחובסקי : עיון בהגדרתם כמשוררי הנשגב והיפה (עמ' 247־271)
 • רצהבי, יהודה. - "אלוף בצלות" לאור המחברת העברית.
 • פרידלנדר, יהודה. - עקבותיה של שירת ה'השכלה' בשירת חיים נחמן ביאליק.
 • גוברין, נורית. - ביאליק וש. בן-ציון.
 • צויק, יהודית. - בין ביאליק לשלונסקי : עיון ב"צנח לו זלזל" וב"המפעם".
 • בר, עליזה קלוזנר. - על השפעתו של אחד-העם על חיים נחמן ביאליק.
 • אונגרפלד, משה. - כיצד חיבר ביאליק את "על השחיטה" ואת "בעיר ההריגה".
 • ברוידס, אברהם. - במחיצתו של ח.נ. ביאליק.
 • בן-אמיתי, לוי. - ח"נ ביאליק בדגניה ב'.
 • עובדיהו, מרדכי. - ביאליק אמן-השיחה.
 • הזז, חיים. - והאיש ביאליק.

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף