יוסף חיים ברנר (1881־1921)

Joseph Hayyim Brenner


בעז ערפלי.
מהתחלה
: קריאה חדשה ביצירות מרכזיות של יוסף חיים ברנר: בחורף, מסביב לנקודה, מא. עד מ., מעבר לגבולין, מן המיצר, עצבים, מכאן ומכאן, שכול וכשלון / בעז ערפלי. בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס"ט 2008.
464 עמ'.
Brenner our contemporary : new readings of central works / Boaz Arpaly

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 7־26)
 • מאמר ראשון. בחורף: מפתולוגיה של יחיד למחשבה קיומית (הדרך הסובייקטיבית אל האמת)  (עמ' 27־91)
 • מאמר שני. "יחיד הציבור" : צמתים אידיאולוגיים, קיומיים ופסיכולוגיים במסביב לנקודה (עמ' 92־182)
 • מאמר שלישי. בעולם עירום: 'מוות', 'חיים' ו'פוליטיקה' בסיפור  מא. עד מ. (עמ' 183־215)
 • מאמר רביעי. "גבולין" ומה שמעבר להם: העולם, האמן ו"הקדוש" במעבר לגבולין לי"ח ברנר (עמ' 216־238)
 • מאמר חמישי.  המיצר והחזון: הסיפור על אברהם מנוחין : על  מן המיצר  (עמ' 239־275)
 • מאמר שישי.  ציונות, פסיכולוגיה, פילוסופיה ופואטיקה בסיפור  עצבים  (עמ' 276־310)
 • מאמר שביעי.  העיקר השלילי : על  מכאן ומכאן  (עמ' 311־398)
 • מאמר שמיני. במשעול הצר : על  שכול וכשלון  (עמ' 399־446)
 • מפתחות (עמ' 447)
 • מראי מקום (עמ' 460)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף