לאה גולדברג (1911־1970)

Lea Goldberg


רות דורות.
    נהר ללא גדות
: זמן וסימבוליזם ב"בעלת הארמון" ללאה גולדברג ובציור המודרני / רות דורות ; עורכת - נילי לאופרט. -- אריאל  : אוניברסיטת אריאל ; ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ג 2013.
    135 עמ'.
    River without banks : time and symbolizm in The Lady of the Castle by Leah Goldberg and in modern painting / Ruth Dorot

בספר נהר ללא גדות נפגשים הספרות והאמנות, וליתר דיוק, הדרמה והציור. במרכזו עומדים שני נושאים עיקריים "זמן ו"סמל", כפי שהם עולים במחזה "בעלת הארמון" מאת לאה גולדברג, ובקבוצת ציורים נבחרים משל מארק שאגאל, סלוואדור דאלי, רנה מאגריט, אדוארד מונק ופאול קליי.
בעולם המדע והטכנולוגיה הטביעו שני מאורעות מכוננים את חותמם על תפיסת הזמן: תורת היחסות של איינשטיין, ותפיסת הזמן הפנימי, "המֶשֶך" של ברגסון. בעקבותיהם הפך הזמן מקוטע, סימולטני ויחסי. ארבע קטגוריות של זמן נידונות בספר: זמן פיזיקלי-כרונולוגי, זמן היסטורי, זמן פסיכולוגי וזמן הנצח.
משמעותו הראשונית של סמל היא חפץ או ישות שמייצגים מהות אחרת. על כן, יש חשיבות ליחס שבין ה"מציג" ל"מיוצג; בין המוחשי למופשט. הספר עוסק בארמון, הסמל המרכזי במחזה ובציורים הנבחרים. באמצעות ההפשטה הסמלית אפשר לרדת לעומקן של התופעות האנושיות והקוסמיות ב"בעלת הארמון" ובציור.
ספר זה הוא כמסך עולה, החושף פגישה קסומה בין עולם המילים לעולם הצבעים.

תוכן העניינים:

 • רשימת התמונות (עמ' 11־12)

  מבוא (עמ' 13־23)
 • יחסי גומלין בין האמנויות (עמ' 13־19)
 • בין דרמה לציור (עמ' 19־23)

  פרק א: תפיסת הזמן (עמ' 24־86)
 • אודות הזמן (עמ' 25־32)
 • זמן האמנויות (עמ' 32־39)
 • הזמן ב"בעלת הארמון" וב"ציורים הנבחרים" (עמ' 40־86)
  א. הזמן ההיסטורי, זמן המלחמה (עמ' 45־49)
  ב. הזמן הפיזיקלי (עמ' 49־69)
  ג. הזמן הפסיכולוגי (עמ' 69־79)
  ד. זמן הנצח (עמ' 79־86)

  פרק ב: סימבול וסימבוליזם (עמ' 87־113)
 • אודות הסימבוליזם (עמ' 87־95)
 • "בעלת הארמון" - סימבול ומשמעות (עמ' 95־113)
  א. סמלים משניים (עמ' 95־98)
  ב. סמל מרכזי - הארמון (עמ' 98־113)

  נספח: ריאיון עם בימאי ההצגה "בעלת הארמון", גרשון פלוטקין (עמ' 114־116)
  הערות (עמ' 117־125)
  ביבליוגרפיה (עמ' 126־132)
  מפתח (עמ' 133־135)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף