לאה גולדברג (1911־1970)

Lea Goldberg


לאה גולדברג.
    האומץ לחולין :
בחינות וטעמים בספרותנו החדשה / לאה גולדברג ; [ערך א. ב. יפה]. -- תל-אביב : ספרית פועלים, [תשל"ו 1976]
227, [5] עמ'. -- (ספרי דעת זמננו) (כתבים / לאה גולדברג)

תוכן העניינים:

  עם הספר / א. ב. יפה  
שער ראשון חמישה פרקים ביסודות השירה  
  מבוא 11
  הריתמוס 17
  החרוז 24
  סמלי לשון 30
  המשורר והשיר 36
שער שני ניתוחי שירים  
  בין נהר פרת ונהר חידקל 43
  ארבעה שירים של א. שלונסקי 57
       עמל 57
       קץ אדר 62
       שלוש זקנות 66
       נאום פלוני על שכונתו 69
שער שלישי דמויות  
  על א. נ. גנסין 77
       מסביב ל"אצל" (1938) 77
       מעולמו של אנ"ג (1944) 80
       על ההומור ביצירתו (1946) 82
  על ח. נ. ביאליק 86
       ארבע זכוכיות (1960) 86
  על דבורה בארון 95
       פרשיות (1951) 95
  על ש"י עגנון 104
       מוטיבים ביצירתו (1948) 104
       הסופר וגיבורו (1959) 110
  על אברהם בן-יצחק 123
       "גלוי עיניים ותפוש לילה" (1952) 123
       בסוד שירתו (1955) 134
  על יעקב פיכמן 141
       המשורר ושירו (1959) 141
  על אברהם שלונסקי 151
       פגישות אחרות (1954) 151
       על מלאת (1950) 156
       השפעת שירתו (1956) 159
שער רביעי מסות ורשימות  
  האומץ לחולין (1938) 165
  לאור הרחמים (1938) 170
  יסוד המסורת בשירתנו החדשה (1964) 176
  זכר ברנר (1944) 182
  המשורר הלאומי (1944) 185
  "תמול שלשום" (1946) 187
  עגנון בשלושה קולות (1950) 190
  עת כנוס ועת זמר : על י. פיכמן (1956) 196
  אש בפנים שמורה <עם מותו של יעקב פיכמן>(1958) 199
  "אהבה במדבר" <על ספרו של רפאל אליעז> (1946) 201
  "בדרכי ספרות" <לאריה לודביג שטראוס> (1959) 204
  "הים האחרון" <לט. כרמי>(1958) 208
  זכרונות ילדות מימי האימים <על "חיילי עופרת" לאורי אורלב> (1956) 210
  ש. פרלמן <על המתרגם והעורך שמואל פרלמן> 214
  "עד ברזל" <על "עכשיו ובימים האחרים" ליהודה עמיחי> (1957) 217
  גפן היין שבכרמי זרים <תגובה לרשימה של שלמה צמח על ספר שיריו של יהודה עמיחי> (1957) 220

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף