לאה גולדברג (1911־1970)

<בהכנה>

Lea Goldberg

משוררת, סופרת, מסאית ומתרגמת. נולדה בקניגסברג (פרוסיה המזרחית) בב' בסיון תרע"א, 29 במאי 1911. במלחמת-העולם הראשונה נדדה עם הוריה לרוסיה וב-1918 השתקעה בליטא. סיימה את בית-הספר התיכון בקובנה ולמדה מדעי-החברה באוניברסיטאות קובנה וברלין. ב-1933 קיבלה תואר דוקטור מאוניברסיטת בון על מחקרה בבלשנות שמית. בתום לימודיה חזרה לליטא ולימדה ספרות בגימנסיה העברית בראסיין. ב-1935 עלתה ארצה; לאחר תקופת הוראה קצרה בבית-ספר תיכון בתל-אביב הצטרפה ב-1936 למערכת 'דבר'. פירסמה בעתון רשימות ביקורת על ספרות ואמנות והשתתפה בעריכת 'דבר לילדים'. בשנים 1943-1944 ערכה את מדור ספרי הילדים בהוצאת 'ספרית פועלים'. בשנים 1944־1951 היתה חברת מערכת 'על המשמר'. ב-1952 נתמנתה מורה לספרות כללית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומ-1963 היתה לפרופסור לספרות משווה. בשנים 1958־1962 ערכה את הדו-ירחון "אורות קטנים" לילדי הגולה. ספרה "על הפריחה" זיכה אותה בפרס רופין לשנת תש"ט. לאה גולדברג נפטרה בירושלים בח' בשבט תש"ל, 15 בינואר 1970. אחרי מותה הוענק לה פרס-ישראל לספרות.
[מקורות: אופק¹, לקסיקון אופק לספרות ילדים, גרנות², קרסל, שאנן², תדהר, אתר הספריה הלאומית, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия, ITHL, Jewish Women's Archive]
[הצלם: לא ידוע]

ספריה:

 • טבעות עשן (תל-אביב : יחדיו, תרצ"ה) <שירים>
 • מכתבים מנסיעה מדומה (תל-אביב : דבר, תרצ"ז) <ציורים בידי הצייר י. פרנקל> <מהדורה פכסימילית הופיעה בספרית פועלים בתשמ"ב 1982; מהדורה מחודשת בה שולבו שני פרקים גנוזים מתוך כתב היד של הספר, בעריכת אברם קנטור וגדעון טיקוצקי, יצאה לאור בספרית פועלים בתשס"ז 2007> <תורגם לגרמנית>
 • Briefe von einer imaginären Reise / aus dem Hebräischen von Lydia Böhmer (Frankfurt am Main : Jücircleher Verlag im Suhrkamp Verlag, 2003)
 • שבלת ירקת העין (תל-אביב : דפוס הנקדן, ת"ש 1940)
 • שיר בכפרים : מחרזת שירי עם (תל אביב : דפוס הנקדן, תש"ב)
 • המפוזר מכפר אז"ר (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1943) <על-פי ש. מהרשק ; ציורים מאת לאה גרונדיג>
 • ידידי מרחוב ארנון : ארבעה ספורים (מרחביה : ספרית פועלים, 1943)
 • מביתי הישן (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תש"ד)
 • והוא האור : רומן (מרחביה : ספרית פועלים, 1946)
 • על הפריחה (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקבוץ הארצי השומר הצעיר, 1948) <שירים>
 • שבעת העורבים (תל אביב : ספרית פועלים, 1950) <הבובות (בצילום) מאת עמליה סרקין> <מהדורה חדשה יצאה לאור ב-2005>
 • אהבת שמשון : מחרזת שירים (תל אביב : מקרא סטודיו, תשי"ב 1952) <איורים בידי שרגא ווייל>
 • פגישה עם משורר : על אברהם בן יצחק סונה (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר,  1952) <נדפס מחדש בתשמ"ח 1988 ובתש"ע 2009>
 • נסים ונפלאות (מרחביה : ספרית פועלים, 1954) <איורים - יחזקאל קמחי>
 • ברק בבקר : שירים (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשט"ו 1955)
 • בעלת הארמון : אפיזודה דראמאטית בשלוש מערכות (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשט"ז) <מוצג על-ידי התיאטרון הקאמרי><תורגם לאנגלית וצרפתית>
 • Lady of the castle : a dramatic episode in three acts / translated from the Hebrew by T. Carmi (Tel Aviv : Institute for the Translation of Hebrew Literature, 1974)
 • La Châtelaine / traduit de l'hébreu par Eliahou Eilon ; introduction par Matti Megged (Tel-Aviv : Institut de traduction de la littérature hébraïque, 1983)
 • חמשה פרקים ביסודות השירה (ירושלים : הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המחלקה לעליית ילדים ונוער, מדור להדרכה, תשי"ז)
 • מוקדם ומאוחר : מבחר שירים (מרחביה : ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1959) <מהדורה מורחבת יצאה לאור ב-2003>
 • אמנות הסיפור : עיונים בצורות הסיפור הקצר ובתולדותיו (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1963)
 • עם הלילה הזה (מרחביה : ספרית פועלים, תשכ"ד 1964) <תורגם לספרדית>
 • Con esta noche / traducción, introducción y notas, María Pérez Valverde (Granada : Universidad de Granada, 1994) <Poems in Hebrew and Spanish on opposite pages, introduction and notes in Spanish>
 • מעשה בציָר (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ"ו 1965)
 • הספרות הרוסית במאה התשע-עשרה : קובץ מסות (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ"ט 1968)
 • ילקוט שירים / ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים – טוביה ריבנר (תל אביב : הוצאת יחדיו בשיתוף עם אגודת הסופרים העברים בישראל, 1970)
 • שלשה סיפורים (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשל"א 1970) <איורים - שמואל כץ> <התוכן: דירה להשכיר -- כך ולא כך -- מעשה בשלושה אגוזים>
 • שארית החיים : שירים רשומים מן העזבון (תל אביב : ספרית פועלים, תשל"א 1971) <הביאו לדפוס טוביה ריבנר, אריה נבון>
 • כתבים / בעריכת ט. ריבנר (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל"ב 1972-תשל"ט 1979)
  • פרוזה. והוא האור : רומן (עמ' 9־194). סיפורים: האפרסק. פגישה באביב. אנטוניה. נכר.  אהבת היתור. הסנדלר. אושר. ביקור של חובה.  פגישה עם משורר : על אברהם בן יצחק סונה.  ציונים ביבליוגרפיים (תשל"ב 1972).  325 עמ'.
  • שירים. כרך ראשון: טבעות עשן. שיבולת ירוקת העין. שיר בכפרים. מביתי הישן (תשל"ג 1973). 247 עמ'.
  • שירים. כרך שני: על הפריחה. ברק בבקר. מלים אחרונות (תשל"ג 1973). 286 עמ'.
  • שירים. כרך שלישי: עם הלילה הזה. שירים שלא כונסו בספרים. הערות (תשל"ג 1973). 289, xxiii עמ'.
  • הדראמה של התודעה : פרקי דוסטויבסקי (תשל"ד 1974).  138 עמ'.
  • קולות רחוקים וקרובים : תרגומי שירה (תשל"ה 1975).  244 עמ'.
  • האומץ לחולין : בחינות וטעמים בספרותנו החדשה / ערך א.ב. יפה (תשל"ו 1976) 227 עמ'.
  • מדור ומעבר : בחינות וטעמים בספרות כללית / עריכה ומבוא, אורה קוריס (תשל"ז 1977).  332 עמ'.
  • מחזות: ההר האילם : מחזה בשלוש מערכות.  בעלת הארמון : אפיזודה דרמטית בשלוש מערכות (תשל"ט 1979).  157 עמ'.
 • מר גזמאי הבדאי (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל"ז 1977) <איורים - אריה נבון>
 • לקט משירי לאה גולדברג / עריכה וניתוחי השירים – יפה קמר (ירושלים : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית : גשר למשתלמים, תשל"ח) <הדפסות נוספות יצאו לאור בתש"ם ובתשמ"ג>
 • וכולם חברים : חמישה סיפורים (תל אביב : ספרית פועלים, תשל"ח 1978) <ציורים - שמואל כץ>
 • מעשה בשלושה אגוזים (ירושלים : המחלקה לחנוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תש"ם) <איורים - אורה איתן : עיבד לעברית קלה משה מנור>
 • הגל הקל של השירה העברית :  פזמונות פרסום מפרי עטם של אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן ולאה גולדברג שנכתבו בשנות השלושים (תל אביב : פרוזה, תשמ"ה) <כינס, בחר והקדים מבוא אורי סלע ; רישומים מאת אריה נבון>
 • והוא האור : רומן (תל-אביב : ספרית פועלים, תשנ"ה 1994)
 • מקדם ומאחר : מבחר שירים 1931־1970 (בני ברק : ספרית פועלים , 2003) <"במהדורה מחודשת ומורחבת זו נוספו שירים משני ספריה האחרונים "עם הלילה הזה" (1964) ו"שארית החיים" (1978)">
 • שבעת העורבים (בני ברק : ספרית פועלים, 2005) <"על פי האחים גרים"> <איורים - רינת הופר> <מהדורה מחודשת שהופיעה לראשונה בשנות החמישים עם בובות מצולמות ע"י עמליה סירקין>
 • כובע קסמים (בני ברק : ספרית פועלים, 2005) <איורים - רינת הופר>
 • יומני לאה גולדברג / ערכו והכשירו לדפוס רחל ואריה אהרוני (בני ברק : ספרית פועלים, תשס"ו 2005)
 • והוא האור : רומאן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד: ספרי סימן קריאה, תשס"ו 2005) <עריכה ואחרית דבר - מנחם פרי>
 • ספור על יאיר (בני ברק : ספרית פועלים, 2006) <איורים - אלונה פרנקל>
 • מעשה בשלשה אגוזים (בני ברק : ספרית פועלים, 2007) <איורים - שמואל כץ>
 • שירי אהב"ה וזה"ב : הסונטות של לאה גולדברג (בני ברק : ספרית פועלים, תשס"ח 2008) <עריכה - עפרה יגלין; כולל אחרית דבר מאת עפרה יגלין וגדעון טיקוצקי>
 • מבחר שירים (תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד : עם הספר, תשס"ח 2008) <כולל "מבוא לשירי לאה גולדברג" מאת עוזי שביט>
 • האורח ביום הולדת (בני ברק : ספרית פועלים, 2008) <איורים - דני קרמן>
 • כל הסיפורים  (בני ברק : ספרית פועלים, תשס"ט 2009) <עורכים - גדעון טיקוצקי וחמוטל בר-יוסף> <סיפורים קצרים שפורסמו בכתבי עת ובעיתונים, וכונסו לראשונה בספר. כולל אחרית דבר: הסיפורים של "לאה משורר", מאת גדעון טיקוצקי>
 • נערות עבריות : מכתבי לאה גולדברג מן הפרובינציה 1923־1935 (בני ברק : ספרית פועלים, תשס"ט 2009) <עורכים - יפעת וייס וגדעון טיקוצקי. כולל אחרית דבר מאת העורכים: "הצעירות מן הגבולות", עמ' 211־230>
 • אבדות : רומן גנוז (בני ברק : ספרית פועלים, 2010) ("מוקדש לאנטוניה") <ערך והוסיף אחרית דבר - גדעון טיקוצקי>
 • פזמון ליקינתון (אור יהודה : דביר ; בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011) <ליקטה וערכה יעל גובר ; איורים - עפרה עמית>
 • מחזות : גנוזים וידועים (בני ברק : ספרית פועלים, תשע"א 2011) <עורכים - טוביה ריבנר וגדעון טיקוצקי>
 • שיר, עיר : צרור שירים גנוזים / מאת לאה גולדברג לחיתוכי עץ מאת פרנץ מזרל ; עורך - גדעון טיקוצקי (רעננה : אבן חושן, תשע"ב 2012) <כולל אחרית דבר מאת גדעון טיקוצקי>
 • הַצְּרָצַר הַתַּיָּר (בני ברק : ספרית פועלים, תשע"ו 2016) <איורים - נעמה בנזימן; עריכה - נרי אלומה> <השיר הופיע ב'משמר לילדים', 10 בספטמבר 1950>
 • אולי רק ציפורי מסע : חליפת מכתבים / לאה גולדברג, טוביה ריבנר ; עורך – גדעון טיקוצקי (בני ברק : ספרית פועלים, תשע"ז 2016) <כולל הקדמה: "אירופה שלהם" מאת גדעון טיקוצקי>

עריכה:

 • לוח האוהבים : לקט שירי אהבה משירת ישראל ועמים לי"ב חודשי השנה (תל-אביב : עמיחי, תשט"ז) <איורים - אריה נבון>

תרגום ועיבוד:

 • מכתבים מבית הסוהר / רוזה לוכסמבורג (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1942)
 • בוקר של קדרות / אלכסיי טולסטוי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1947) <ספר שלישי מהטרילוגיה "בנתיב היסורים">
 • פר גינט / הנריק איבסן (תל אביב : הוצאת דביר, תשי"ג 1953) <פואימה דרמטית>
 • סיאה הילדה מאפריקה / ספרה אסטריד לינדגרן (מרחביה : ספרית פועלים, 1959) <צילמה - חנה ריבקין-בריק>
על המחברת ויצירתה:

ביבליוגרפיות
 • ביילין, זהבה.  ביבליוגראפיה על שירת לאה גולדברג (רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לספרות עברית, תשל"ד)
ספרים
 • לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980) 250 עמ'.
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות – רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים : המכון למדעי היהדות –האוניברסיטה העברית בירושלים וספרית פועלים, תשס"א 2000)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • בן-ראובן, שרה.  כעץ באפלת היער : על אהבותיה של לאה גולדברג והשתקפותן בשיריה (תל אביב וירושלים : הוצאת שוקן, תשע"ג 2013)
  על הספר:
 • בר יוסף, חמוטל.  לאה גולדברג  (ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ג 2012)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • גורדינסקי, נטשה. בשלושה נופים : יצירתה המוקדמת של לאה גולדברג (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ו 2016)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • גיא <קנר>, חנוך.  צפור ססגונית : מחקר בתימות ובסימבולים בשירתה של לאה גולדברג (תל-אביב : צ'ריקובר, 1977)
  על הספר:
  • לי, רנה.  על מחקר בשירת לאה גולדברג. הדואר, שנה 58, גל' ט"ו (י"ט בשבט תשל"ט, 16 בפברואר 1979), עמ' 238־239.
 • וייס, יפעת. נסיעה ונסיעה מדומה : לאה גולדברג בגרמניה, 1930־1933 (ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ה 2014) <עריכה - גדעון טיקוצקי>
  תוכן העניינים
 • ויסמן, ענת. דמותי, דמותי הכפולה : לאה גולדברג - זהותה של משוררת : משירי הנחל, על הפריחה (ירושלים, תשנ"ו 1996) <עבודת גמר (מ.א.) -- האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ו 1996>
 • חובב, לאה. יסודות בשירת הילדים בראי יצירתה של לאה גולדברג (ירושלים : כרטא, תשמ"ז 1986)
 • טיקוצקי, גדעון.  ייצוג הנוף הארץ-ישראלי בשירת לאה גולדברג כזירת התמודדות עם מוסכמות ספרותיות ואידיאולוגיות (ירושלים, 2006) <עבודת גמר (מ. א.) -- האוניברסיטה העברית בירושלים, דצמבר 2006>
 • טיקוצקי, גדעון.  האור בשולי הענן : היכרות מחודשת עם יצירתה וחייה של לאה גולדברג (בני ברק : הקיבוץ המאוחד - ספרית פועלים, תשע"א 2011) <מצורף לספר תקליטור עם הסרט 'לאה גולדברג בחמישה בתים' מאת יאיר קדר וכן "מבחר שירי לאה גולדברג">
  על הספר:
 • יגלין, עפרה. אולי מבט אחר : קלאסיות מודרנית ומודרניזם קלאסי בשירת לאה גולדברג (תל אביב : המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע״ש פורטר, אוניברסיטת תל־אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002)
 • יפה, א. ב. פגישות עם לאה גולדברג (תל אביב : צ'ריקובר, 1984)
 • יפה, א. ב. לאה גולדברג: תווי דמות ויצירה  (תל אביב : רשפים, תשנ"ד 1994)
  תוכן העניינים
 • ליבליך, עמיה. אל לאה (תל-אביב : הוצאת קיבוץ המאוחד, 1995)
  על הספר:
  • גלוזמן, מיכאל. אננים כטנים כמלכי אור ששטו על פני הרכיה. הארץ, מוסף ספרים, גל' 166 (י"ב באייר תשנ"ו, 1 במאי 1996), עמ' 7.
  • נגב, אילת.  קללת האהבה.  ידיעות אחרונות, 7 ימים, ה' בשבט תשנ"ו, 26 בינואר 1996, עמ' 50־51.
 • ליבליך, עמיה. אל לאה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2011) <מהדורה חדשה ומורחבת>
 • מירון, דן. אמהות מיַסדות, אחיות חורגות : על שתי התחלות בשירה הארצישראלית המודרנית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1991) <ראו במפתח>
 • נאמן, אילנה. ים בחלון : העזבון הדרמתי של לאה גולדברג (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1997)
  תוכן העניינים
 • רוטנברג, יעל. זמני חרוט בשירַי : זמן, מקום ומגדר בשירה של לאה גולדברג וחוה פנחס-כהן (תל אביב : רסלינג, 2015)
 • ריבנר, טוביה.  לאה גולדברג : מונוגרפיה (תל אביב : ספרית פועלים, תש"ם 1980) <הביא לדפוס - עוזר רבין>
  תוכן העניינים
  על הספר:
  • אֶרֶן, דוד. הגדולה שבדברים קטנים. על המשמר, 11 ביולי 1980, עמ' 6.
  • באומגרטן־קוריס, אורה. האיסורים על המילים. מחברות לספרות, חברה וביקורת, חוב' 4־5 (1980), עמ' 42־44.
  • מוקד, גבריאל. לאה גולדברג - פנים בשתי מראות. הארץ, ה' באב תש"ם, 11 ביולי 1980, עמ' 18.
  • פרידלנדר, יוסף. מונוגראפיה עצובה. מאזנים, כרך נ"ב, גל' 1 (כסלו תשמ"א, דצמבר 1980), עמ' 70־71.
  • קדמי, אילנה. [ביקורת]. עתון 77, גל' 21 (1980), עמ' 53.
  • Vardi, Dov. Understanding Lea Goldberg: on Ruebner’s Monography. Modern Hebrew literature, vol. 6, no. 3-4 (Winter 1981), pp. 70-73.
 • רייך, דנה. מבט סמנטי על לשון השירה של לאה גולדברג ודוד פוגל (תל-אביב, 2007) <עבודת גמר לתואר "מוסמך". אוניברסיטת תל-אביב, 2007>
 • שחם, חיה.  על גבול האור : חתכים והתבוננויות ביצירת לאה גולדברג (רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 2017)
 • שמיר, זיוה.  לשיר בשפת הכוכבים : שבעה פרקים על יצירת לאה גולדברג (תל אביב : ספרא, בית הוצאה לאור, איגוד כללי של סופרים בישראל : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014) <עריכה מדעית - גדעון טיקוצקי>
  תוכן העניינים
 • Weiss, Yfaat. Lea Goldberg, Lehrjahre in Deutschland 1930-1933 / aus dem Hebräischen von Liliane Meilinger (Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2010)
  About the book:
מאמרים
 • אבן-זהר, איתמר. Spleen לבודלר בתרגום לאה גולדברג : לאופי ההכרעה בתרגום שירה.  הספרות, גל' 21 (נובמבר 1975), עמ' 32־45.
 • אברהם, יעל (פרוינד).  אני אוהב אותך לאה.  מוצ"ש (מקור ראשון), גל' 7 (כ"ג באייר תשע"א, 27 במאי 2011), עמ' 50־51.
 • אוכמני, עזריאל. על האקטואליות, או, על קו-היכר אחד של השירה העברית הצעירה.  בספרו לעבר האדם : דברים בשולי הספרים והזמן (מרחביה : ספרית פועלים, 1953), עמ' 199־207 <נחתם: 1942> <על שירתם של א' שלונסקי, נ' אלתרמן, יוכבד בת-מרים, לאה גולדברג ואורי צבי גרינברג>
 • אוכמני, עזריאל. כל כולה משוררת. על המשמר, דף לספרות, ט"ז בשבט תש"ל, 23 בינואר 1970, עמ' 6.
 • אופק, אוריאל.  בין סופר ילדים לקוראיו : על לאה גולדברג.  הספרות, גל' 27 (דצמבר 1978), עמ' 157־159.
 • אליגון, עפרה.  התיאטרון קסם למשוררת.  דבר השבוע, גל' 43 (499) (י"א בחשון תשט"ז, 27 באוקטובר 1955), עמ' 9.
 • אמיתי, גילה.  מגדל הפעמון : קריאת התעוררות סוציאל-פמיניסטית ב"דירה להשכיר" ללאה גולדברג.  ספרות ילדים ונוער, חוב' 132 (אב תשע"א, אוגוסט 2011), עמ' 17־30.
 • אנדרמן, נירית.  החרוזים נתחרזו כאילו מאליהם.  הארץ, גלריה, י"ג באייר תשס"ח, 18 במאי 2008, עמ' 5 <על תערוכה של רצועות קומיקס שצייר אריה נבון וחרזה לאה גולדברג ב'דבר לילדים' מאז 1936>
 • אנדרמן, נירית.  בארץ אהבותיה.  הארץ, גלריה, י"ג באייר תשע"א, 17 במאי 2011, עמ' 1, 2 <על סרט תעודה שיצר יאיר קדר "לאה גולדברג בחמישה בתים" על חיי המשוררת>
 • אסף, עודד.  מי לב חכם לו ויכירנו? : "משירי ארץ אהבתי" - לאה גולדברג בלחנו של מוני אמריליו.  בספרו המוזיקה לפני הכול : על שירת משוררים והלחנתה (תל אביב : סל תרבות ארצי, 2012), עמ' 39־41.
 • אפרת, מיכל.  מבשרי השתיקה ותפקידם בשירה של לאה גולדברג "משירי הבן האובד".  בספרה מדברים שתיקה : עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ה 2014), עמ' 422־440.
 • ארן, דוד.  שירת הבגרות של לאה גולדברג.  אורלוגין, חוב' 8 (מאי 1953), עמ' 129־138.
 • בהט, יעקב. פרקי לאה גולדברג : עיון בשלושה שירים.  על המשמר, דף לספרות, כ"ה בסיון תשי"ח, 13 ביוני 1958, עמ'
 • בונדי, רות.  לאה גולדברג - אין לי מלים קשות.  דבר השבוע, גל' 44 (כ"ד בחשון תשכ"ה, 30 באוקטובר 1964), עמ' 6־8.
 • ביילין, אשר.  מסביב לשרשרת.  דבר, כ"ט בכסלו ת"ש, 11 בדצמבר 1939, עמ' 2 <תגובה לרשימתה של לאה גולדברג שלא תכתוב שירי מלחמה ברשימתה "על אותו הנושא עצמו" ב'השומר הצעיר', דפים לספרות, גל' 34 (8 בספטמבר 1939), עמ' 9־10>
 • בלאט, אברהם.  שירת לאה גולדברג.  בספרו: בנתיב סופרים (תל-אביב : המנורה, תשכ"ז 1967), עמ' 106־112.
 • בן-גור, נעמי.  חרוזי קומיקס – הצד העלום ביצירתה של לאה גולדברג לילדים עיונים בספרות ילדים, גל' 22 (תשע"ד),
 • בן-נפתלי, מיכל. הצעה לדיאלוג מסאי בין לאה גולדברג לוירג'יניה וולף. אות: כתב עת לספרות ולתיאוריה, גל' 6 (סתיו 2016), עמ' 33־58 *
 • בן-ראובן, שרה.  משה פרנק, המורה הנשכח של לאה גולדברג.  הארץ, תרבות וספרות, ט"ז באייר תש"ע, 30 באפריל 2010, עמ' 1, 4.
 • בן-ראובן, שרה.  נפשי שלי בתופת.  הארץ, תרבות וספרות, ו' באייר תשע"א, 9 במאי 2011, עמ' 5 <לאה גולדברג מציירת את "הקומדיה האלוהית" בשמן ובשיריה>
 • בסוק, עדו.  אחות-לא-אחות : ביוגרפיה קצרה של לאה גולדברג. באתרו של ד"ר עדו בסוק <מקוון>, 2007© <לא פורסם>
 • בר-יוסף, חמוטל.  משקל הדול'ניק ב'שיר בכפרים' של לאה גולדברג.  ספר יצחק בקון : פרקי ספרות ומחקר / ערך אהרן קומם (באר-שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשנ"ב 1992), עמ' 99־116.
 • בר-יוסף, חמוטל.  לאה גולדברג והשיר העממי הליטאי.  בתוך:  ממרכזים למרכז : ספר נורית גוברין / ערך אבנר הולצמן (תל-אביב: מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ה 2005), עמ' 437־459.
 • בר-יוסף, חמוטל.  לא גדולה מהחיים.  מקור ראשון, שבת, ט' באייר תשע"א, 13 במאי 2011, עמ'  *
 • ברוידא, אפרים.  דרכה של לאה גולדברג.  מולד, חוב' 13 (223) (שבט-אדר תש"ל, 1970), עמ' 6־8 <חזר ונדפס בקובץ לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980), עמ' 226־230>
 • ברוידא, אפרים.  לזכר לאה גולדברג.  זיכרונות האקדמיה ללשון העברית, כרך י"ז (תש"ל), עמ' 46־49.
 • ברזל, הלל.  שירה וחוויה : עיון בתפיסת השיר של לאה גולדברג.  גזית, כרך כ"ז, גל' ה-ח (אב תש"ל-חשוון תשל"א), עמ'    <חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל"ט 1979), עמ' 168־201>
 • ברזל, הלל.  מן הטירוף אל האור : עיון פסיכואנליטי בסיפורת של לאה גולדברג. בתוך: עיונים בספרות משווה / העורכים: דב לנדאו, גדעון שונמי, יפה וולפמן (רמת גן: המחלקה לספרות משווה - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת בר-אילן, תשס"א 2001), עמ' 1־30
 • ברזל, הלל.  ריאליזם פסיכולוגי : דבורה בארון, אלישבע ביחובסקי, לאה גולדברג.  בספרו:  המאה החצויה: ממודרניזם לפוסט-מודרניזם, כרך ראשון (בני ברק : ספרית פועלים, תשע"א 2011), עמ' 564־598 <דיון, בין היתר, ביצירתה של לאה גולדברג  (עמ' 578־598)>
 • גולדברג, לאה.  משהו בענין 'הויכוח האידילי'.  דבר, כ"ד באייר תרצ"ז, 5 במאי 1937, עמ' 4 <תשובה לרשימתו של דב סדן בענין השיר האידילי וענה על כל דב סדן - ראה להלן>
 • גולן, ארנה.  ארוטיקה נשית מרוסנת : "סליחות" מאת לאה גולדברג.  בספרה גבר, אישה, תעודת זהות : שאלות של זהות ביצירות מן הספרות העברית  (תל אביב : חורב, תשס"ה 2004), עמ' 13־20 <פורסם גם בכתב-העת 'פסיפס', גל' 78 (קיץ 2010), עמ' 14־18>
 • גורדינסקי, נטשה.  כתיבה מסאית כאמנות החולין : הפולמוס של לאה גולדברג עם התרבות הרוסית. מכאן : כתב-עת לחקר הספרות העברית, כרך יד  (תשע"ד, מארס 2014), עמ'  220־238.
 • גורן, נתן (גרינבלט).  על בקורת ממרחק.  דבר, ד' בסיון תרצ"ז, 14 במאי 1937, עמ' 17 <תשובה לרשימתו של דב סדן בענין השיר האידילי וענה על כל דב סדן - ראה להלן>
 • גורפיין, רבקה. [על שיריה "אם תתן לי" ו"פשוט"]. בספרה: עם שיר (תל-אביב : עקד, 1967), עמ' 30־37.
 • גורפיין, רבקה.  "העץ שר לנחל".  בספרה עם שירים ועם סיפורים (רמת גן : מסדה, 1972), עמ' 19־26 <חזר ונדפס בקובץ לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980), עמ' 137־143>
 • גורפיין, רבקה.  על שיר אחד של לאה גולדברג.  בספרה: אל מלים ומעבר להן : שירים, משוררים, ספרים (רמת גן : מסדה, 1975), עמ' 30־32 <על השיר "כתונת פסים" מתוך ספרה 'טבעות עשן'>
 • גלבוע, מנוחה.  מלכות נוגעת בחברתה (על "בעלת הארמון" ו"מלכת שבא הקטנה" ללאה גולדברג).  מעגלי קריאה: כתב-עת לעיון ולהדרכה בספרות ילדים, גל' 3 (1977), עמ' 15־24.
 • גלבוע, מנוחה.  על שלושה רבדים בשיר "דג הזהב" ועל זיקתו לכלל שירתה של לאה גולדברג.  מחקרים בספרות ילדים / בעריכת מירי ברוך, מאיה פרוכטמן (תל אביב : אוצר המורה, תשמ"ה), עמ' 141־147.
 • גלבוע, מנוחה.  מן הברית החדשה אל יצירתה של לאה גולדברג.  עט הדעת: חידושים, תגליות ועיונים במדעי היהדות, גל' 3 (תש"ס 2000), עמ' 91־102 <על מחזור השירים "הבן האובד">
 • גרון, רבקה. קווי יחוד בשירי הדמיון של ל. גולדברג. ספרות ילדים ונוער, שנה י"ד, גל' ד'  (1988), עמ' 9־17.
 • גרון, רבקה. מפגש יצירתי עם טכסטים ספרותיים.  הד הגן, כרך נ"ה (1990), עמ' 76־90. <דן, בין היתר, בסיפור "הגמד" מאת לאה גולדברג>
 • גרץ, נורית. המהפכה שלא היתה (הפרוזה המודרניסטית בכתב-העת "טורים"). דפים למחקר בספרות, כרך 3 (תשמ"ו 1986), עמ' 175־198 <בעיקר על הכתיבה המודרניסטית של מנשה לוין ויעקב הורוביץ, לאה גולדברג ונתן אלתרמן>
 • דור, משה. בוקר כמו לילה. על המשמר, ט"ז בשבט תש"ל, 23 בינואר 1970, עמ' 6.
 • דורון, מיכל.  שני שירים - כתב היד של רחל (השירה בעיני הגרפולוגיה), ומכתב של לאה גולדברג למשורר יעקב פיכמן.   פסיפס, גל' 47 (2001), עמ' 44־47.
 • דורון, מיכל. ילדות גדולות : לאה גולדברג ומרים ילן-שטקליס על ספת הגרפולוג.  מאזנים, כרך פ"א, גל' 3־4 (ניסן תשס"ח, אפריל 2008), עמ' 22־23.
 • דיקמן, עמינדב.  על לאה גולדברג כמתרגמת שירה.  בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות: רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית ; תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א 2001), עמ' 218־248.
 • דן, דורון.  מבט על מבט : עיון בציוריותה של המילה 'מבט' בשיריה של לאה גולדברג.  מסד: מאסף לענייני ספרות והוראתה, גל' 3 (תשס"ה 2005), עמ' 67־90.
 • הירשפלד, אריאל.  על משמר הנאיביות : על תפקידה התרבותי של שירת לאה גולדברג.  בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות - רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א), עמ' 135־151.
 • הירשפלד, אריאל.  פתחה את הדלת לסופה : 60 שנה ל"משירי הבן האובד" מאת לאה גולדברג.  הארץ, מוסף הארץ, כ"ב בסיון תשס"ז, 8 ביוני 2007, עמ' 18.
 • הס, תמר ס'.  בדרך אל המושבה הסמוכה : לאה גולדברג נפגשת עם ברנר.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך כ"ה (תשע"ג, 2013), כרך שני, עמ' 583־600.
 • הראל, מעין.  ספרונה בתרמילי תמיד : שירי זיכרון ללאה גולדברגמכאן, כרך י' (ספטמבר 2010 תשע"א), עמ' 99־133.
 • וייס, יפעת.  איש עם חייו משני עברי הזמן : לאה גולדברג, פאול ארנסט קאהלה ותובנת החולין.  יד ושם : קובץ מחקרים, כרך ל"ז, חלק 1 (תשס"ט), עמ' 111־143.
 • ויסמן, ענת.  ייסורי 'הסינתזה האנושית הגדולה' : דיאלקטיקה של אי-הכרעה ביצירת לאה גולדברגדפים למחקר בספרות, כרך 18 (תשע"ב 2012), עמ' 7־33.
 • ויסמן, ענת.  מהו 'אומץ לחולין'? : לאה גולדברג וטעמו של מושג.  בקורת ופרשנות, חוב' 45 (תשע"ז 2017), עמ' 137־162.
 • זוסמן, עזרא.  זכרון אחד על המשוררת.  דבר, משא, ט"ו בכסלו תשל"ב, 3 בדצמבר 1972, עמ' 12.
 • זך, נתן.  על שיר של חיים לנסקי ועל שיר של לאה גולדברג יוכני: עתון לספרות, חוב' ג' (אדר ב' תשכ"ב, מארס 1962), עמ' 25־29 <חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 312־317>
 • זנדבנק, שמעון. לאה גולדברג והסונט הפטרארקי.  הספרות, גל' 21 (1975), עמ' 19־31 <על יחסה של לאה גולדברג לסונט תוך התבוננות בתרגומיה לסונטים הפטרארקיים ולסונטים שחיברה בעצמה> <חזר ונדפס בספרו שתי בריכות ביער : קשרים ומקבילות בין השירה העברית והשירה האירופית (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ו 1976), עמ' 122־150>
 • זנדבנק, שמעון. על הפריחה ועל השקיעה : לשאלת החזרה בשירי לאה גולדברג. בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות - רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א), עמ' 21־31.
 • זנדבנק, שמעון. הילוך יהיה, הילוך גדול. חדרים, גל' 15 (2003־2004), עמ' 102־106 <על שירת פאול צלאן ולאה גולדברג>
 • זנדבנק, שמעון. לאה גולדברג והאיש בבית הסמוך.  מטעם, גל' 26 (יוני 2011), עמ' 55־64.
 • זרטל, משה. התיאטרון – יצירה פיוטית-אנושית. על המשמר, ט"ז בשבט תש"ל, 23 בינואר 1970, עמ' 6.
 • חבר, חנן.  "הַזֶּמֶר תַּם" : לאה גולדברג כותבת שירי מלחמה.  בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות - רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א), עמ' 116־134.
 • חובב, לאה.  יסודות בשירת ילדים אמנותית.  ספרות ילדים ונוער, שנה י"ד, גל' א (1987), עמ' 11־17.
 • חובב, לאה.  תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג.  בתוך: בין סופר ילדים לקוראיו : מאמרים בספרות ילדים / מאת לאה גולדברג (תל אביב : ספרית פועלים, 1978)       <חזר ונדפס בקובץ לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980), עמ' 210־218>
 • חובב, לאה.  הסתיו בשירת הילדים.  ספרות ילדים ונוער, שנה י"ט, גל' ד (סיון תשנ"ג 1993), עמ' 3־13.
 • חיים, מזלית.  "הראני נא את התיאטרון ואדע את ארצכם" - לאה גולדברג בנסיעה מדומה אל העיר שוכנת חולות המדבר, קאראבומה : עיון בטקסט הגנוז  התיאטרון הגדול בקאראבומה.  תיאטרון: רבעון לתיאטרון עכשווי, גל' 30 (2010), עמ' 38־45.
 • חיים, מזלית.  "ושורשי בשני נופים שונים" - לאה גולדברג בנוף הדרמטי-תאטרוני: אילמותו הבימתית של המחזה  ההר האילם.  בתוך: צפייה חוזרת : עיון מחודש במחזאות מקור / בעריכת זהבה כספי וגד קינר (באר שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ג 2013), עמ' 71־95. 
 • חנני, חסיה.  בדידות והתבודדות בשירת לאה גולדברג.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ט'-י' (תשל"ג), עמ'  127־134.
 • חנני, חסיה.  על שלושה שירי אהבה של לאה גולדברג.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך י"א (תשל"ה 1975), עמ'  12־15.
 • טיקוצקי, גדעון.  "מחלוני וגם מחלונך": התכתבות דיאלקטית עם מוסכמות ספרותיות בשיר של לאה גולדברג. עלי שיח, חוב' 53 (קיץ 2005), עמ' 69־83.
 • טיקוצקי, גדעון.  "התוצאות - לא עלי לדון עליהן".  הארץ, תרבות וספרות, י"ד בשבט תשס"ז, 2 בפברואר 2007, עמ' 2 <על מסמך מעזבונה של לאה גולדברג הזורה אור על השקפת עולמה בתחום האמנות הפלסטית והשפעת הציור על כתיבתה>
 • טיקוצקי, גדעון.  למה התכוונה המשוררת? : לאה גולדברג מפרשת אחד משיריה.  אלמנך: כתב עת לספרות, גל' 3 (מאי 2010), עמ' 14־17 <על מחזור השירים "משירי הבן האובד" מתוך הספר 'ברק בבוקר'>
 • טיקוצקי, גדעון.  ים הדממה פולט סודות : על עזבונה של לאה גולדברג ב"גנזים".  מאזנים, כרך פ"ו, גל' 6 (כסלו-טבת תשע"ג, דצמבר 2012), עמ' 10־15.
 • ימיני, בת-ציון.  תמורות בתחביר השירה המאוחרת של לאה גולדברג והשפעתן הפואטית.  חלקת לשון, גל' 46 (תשע"ד 2013/2014), עמ' 86־113.
 • יניב, שלמה. לאה גולדברג בתחום הבאלאדה : עיון משווה. מאזנים, כרך נ"א, גל' 3־4 (אב-אלול תש"ם, אוגוסט-ספטמבר 1980), עמ' 230־236.
 • יניב, שלמה.  לאה גולדברג והבלדה. בספרו: הבלדה העברית בת זמננו : מסורת וחידוש (חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ; תל אביב : זמורה-ביתן, 1999), עמ' 68־71.
 • יפה, אברהם ב. יצירתה של לאה גולדברג בראי הביקורת. מבוא לקובץ לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980), עמ' 7־37.
 • ירדני, גליה.  סופרים בעל-פה: לאה גולדברג.  מאזנים, כרך י"ב (ל"ה) (אדר תשכ"א, מארס 1961), עמ' 288־292 <חזר ונדפס בספרה ט"ז שיחות עם סופרים (עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ב 1961), עמ'    >
 • ירושלמי, דורית.  "קוסם גדול אני, על כן אופע כאלמוני" : על המחזה "רבי חלום טוב" מאת לאה גולדברג ועל "להקת העץ".  הו! : כתב עת לספרות, גל' 1 (טבת תשס"ה, ינואר 2005), עמ' 115־123 <המחזה מובא בעמ' 86־114>
 • כהן, אורי ש.  האפשרות של גולדברג ואסכולת שלונסקי-אלתרמןאות: כתב עת לספרות ולתיאוריה, גל' 6 (סתיו 2016), עמ' 7־31 *
 • כהן, צפרירה לידובסקי.  ההר האילם : מחזה נפל של לאה גולדברג, או, הסתכלות פוסט ציונית מוקדמת על החברה הישראלית בהתהוותה.  הדור : השנתון העברי של אמריקה (תשע"ו 2016), עמ' 122־128.
 • ליפשיץ, אריה.  המזמור והדממה <על יצירתה של לאה גולדברג>  ירושלים: שנתון לדברי ספרות ואמנות, כרך ה-ו (ירושלים : אגודת הסופרים העברים, סניף ירושלים, תשל"ב 1971), עמ' 384־391.
 • לנדאו, דב.  מבעד לפשטות בשיר לירי של לאה גולדברג.  בספרו: עידונה של שאגה : פרקים ביסודות השירה הלירית (תל אביב : פפירוס, תש"ן 1990), עמ' 224־233 <על השיר "הסמטהי">
 • מזור, יאיר.  ספרות ילדים בסבך האמביוולנטיות - מקרה מבחן : 'ערב מול הגלעד' ללאה גולדברג.  מעגלי קריאה, גל' 22 (1993), עמ' 37־42 <חזר ונדפס ב'באמת?', מאסף לעיון, הוראה ומחקר בספרות ילדים, גל' 9־10 (1996), עמ' 23־32 ובספרו: מיהודה הלוי עד יונתן הקטן : מחקרים בשירה עברית (תל אביב : הוצאת תג, תשנ"ז 1996), עמ' 163־174>
 • מטלון, רונית. הפנים והחוץ : לאה גולדברג - שני תצלומים. חדרים, גל' 11 (1994), עמ' 136־138.
 • מסג, סבינה.  וידויים.  עתון 77, גל' 357־358 (חשון תשע"ב, אוקטובר-נובמבר 2011), עמ' 17־18 <על שירים של לאה גולדברג ("גבנו לברושים"), חמוטל בר-יוסף ("בשדה", "וידוי") ואמיר אור ("תיקון")>
 • נגב, אילת. עזר לך? החייה את מתייך. ידיעות אחרונות, 7 ימים, ז' בשבט תשמ"ט, 13 בינואר 1989, עמ' 26־28 <סיפור חייה ומותה של המשוררת לאה גולדברג, הרומנטיקנית האחרונה, 20 שנה אחרי> <חזר ונדפס בספרה: שיחות אינטימיות (תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 1995), עמ' 33־43>
 • סדן, דב [טס].  בין השיטין.  דבר, י"ח באייר תרצ"ז, 29 באפריל 1937, עמ' 2 <בין היתר על הרצאתה של לאה גולדברג נגד שירת האידיליה ואילו היא עצמה כותבת אידיליה> <קטע זה חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים, כרך הענינים (תל-אביב : עם עובד, תשל"ח 1978), עמ' 187 בשם: 'בענין האידיליה'> <הגיבו על כך לאה גולדברג ונתן גורן (גרינבלט) - ראה לעיל>
 • סדן, דב [טס].  בין השיטין.  דבר, י"ג בסיון תרצ"ז, 23 במאי 1937, עמ' 2 <תשובות להערותיהם של לאה גולדברג ונתן גורן (גרינבלט)> <התשובה להערות לאה גולדברג חזרה ונדפסה בספרו ארחות ושבילים, כרך הענינים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1978), עמ' 187-191, בשם: 'בענין האידיליה'>
 • סדן, דב.  אפלה וכוכבים בה.  ירושלים : שנתון לדברי ספרות ואמנות, כרך ג-ד (תש"ל 1970), עמ' 17־22  <דברים על לאה גולדברג ושירתה; חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 73־78>
 • סובל, אילנה. 'מלים פשוטות כצעקה': על מוטיב העקדה בשירת נשים, 1930־1970. מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך כ"ב (תשס"ח 2008), עמ' 65־92 <המאמר עוקב אחר הופעותיו של מוטיב עקדת יצחק בשירת הנשים העברית מתחילת שנות השלושים ועד סוף שנות השישים, תוך התמקדות בארבע משוררות מרכזיות: רחל בלובשטיין, לאה גולדברג, אסתר ראב ורחל חלפי>
 • סוברן, תמר.  חתן נעורים עד בלותך : קווים לתיאור לשונה הפואטית של לאה גולדברג.  הד האולפן החדש, גל' 100 (חורף 2013), עמ' 139־151 *
 • סתוי, דבורה.  יומני היקר - כאן לאה גולדברג.  מאזנים, כרך פ"ה, גל' 2 (סיון תשע"א, יוני 2011), עמ' 8־9 <על ארכיון לאה גולדברג בארכיון 'גנזים'>
 • עקביהו, יצחק.  הבן האובד : מוטיב נוצרי בגלגולו של שיר עברי.  מאסף : לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך א' (תש"ך 1960), עמ' 566־570  <על "משירי הבן האובד" ללאה גולדברג> <חזר ונדפס בקובץ לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980), עמ' 119־128>
 • ערפלי, בעז. שלוש שקיעות: מראה, מחשבה ולשון בשירי טשרניחובסקי, פיכמן ולאה גולדברג. מאזנים: ירחון לספרות, כרך ע"ד, גל' 9 (2000), עמ' 12־16.
 • פגיס, דן.  שיר וניתוחו: "ברק בבוקר".  על המשמר, כ"ד באב תשט"ו, 12 באוגוסט 1955, עמ' 5 <חזר ונדפס בספרו מחוץ לשורה : מסות ורשימות על השירה העברית המודרנית (תל אביב : קשב לשירה, תשס"ג 2003), עמ' 100־102>
 • פורת, אלישע.  אהבת המשוררת העברית למשורר היידיש הנשכח.  האומה, שנה מ"ח, גל' 181 (אביב תשע"א, מארס 2011), עמ' 133־140 <על המשורר משה ליפשיץ>
 • פישלוב, דוד. לאה גולדברג והאוקסימורון המעודן. בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות - רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א), עמ' 48־60.
 • פריבך-חפץ, דנה.  ילדות של משורר : גלגולן של "ארבע זכוכיות" מביאליק לגולדברג.  בלשנות עברית, גל' 67 (אדר תשע"ג, מארס 2013), עמ' 87־107.
 • פרס, שמעון.  ללכת לבד בשדה : דברים בכנס על יצירת לאה גולדברג, באוניברסיטה העברית בירושלים.  בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות: רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית ; תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א 2001), עמ' 249־251.
 • צור, ראובן.  עוד על תרגומי לאה גולדברג ושירתה המקורית.  הספרות, גל' 24 (1977), עמ' 117־133 <העיר למאמרו של ראובן צור – שמעון זנדבנק "כמה הערות למאמרו של ראובן צור", בעמ' 134־135>
 • צורן, גבריאל.  שני תרגומים לשיר אחד של רילקה.  דפים למחקר בספרות, כרך 3 (תשמ"ו 1986), עמ' 219־232 <השיר Ernste Stunde מאת רילקה בתרגומה של לאה גולדברג ושל משה הנעמי>
 • צורן, רחל. שתי התיחסויות לבעיית ה"אני האחר" : על פי השירים "ידידי טינטן" למרים ילן-שטקליס ו"הילד הרע" ללאה גולדברג. הד הגן, כרך מ"ט (1984), עמ' 89־93.
 • צמח, עדי.  אל המציאות : על הפרוזה של לאה גולדברג.  בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות - רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א), עמ' 61־73.
 • קדמי, יחיאל. עיונים בשירת לאה גולדברג: "משירי הבן האובד". על המשמר, ט' בשבט תש"ל, 16 בינואר 1970, עמ' 6 <חזר ונדפס בספרו: בין שמא לוודאי : עיונים בשירה ובסיפורת עברית (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"א 1981), עמ' 81־87>
 • קדמי, יחיאל. עיונים בשירת לאה גולדברג - א. "כנגד ארבעה בנים".  בספרו: בין שמא לוודאי : עיונים בשירה ובסיפורת עברית (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"א 1981), עמ' 73־80.
 • קדמי, יחיאל.  ג. "אילנות".  בספרו: בין שמא לוודאי : עיונים בשירה ובסיפורת עברית (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"א 1981), עמ' 88־98.
 • קובובי, דבורה.  "אם תתן לי חלקי".  בספרה: ספרותרפיה : הוראה טיפולית במבחן השנים (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ח 2008), עמ' 106־116.
 • קובובי, דבורה.  "שלושה עמדו".  בספרה: ספרותרפיה : הוראה טיפולית במבחן השנים (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ח 2008), עמ' 174־189.
 • קובובי, דבורה.  "מה אעשה".  בספרה: ספרותרפיה : הוראה טיפולית במבחן השנים (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ח 2008), עמ' 208־215.
 • קובובי, דבורה.  "אי-בזה יסתימו משעולי יגונים".  בספרה: ספרותרפיה : הוראה טיפולית במבחן השנים (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ח 2008), עמ' 217־223.
 • קרטון-בלום, רות.קול האישה בחלון : דגם החלון המהופך בשירת לאה גולדברג. בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות - רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א), עמ' 32־47.
 • קרינסקי, אביבה. שיח בין יוצרות : 40 שנה ל"הקרפודים" לדליה רביקוביץ ו-73 שנה ל"הצפרדע" ללאה גולדברג.  מאזנים, כרך פ"ג, גל' 4 (תשרי תש"ע, ספטמבר 2009), עמ' 12־14.
 • קרפ, עלית.  על השיר.  הארץ, תרבות וספרות,י"ד בשבט תשס"ז, 2 בפברואר 2007, עמ' 1 <על השיר "עיוורון לילה, חיוורון פנים" אותו כתבה המשוררת ב-1932 ושנתגלה בשנים האחרונות>
 • רבי, יעקב. משוררת מגוייסת. על המשמר, ט"ז בשבט תש"ל, 23 בינואר 1970, עמ' 6.
 • רבינזון, חיים. טבע, אהבה ומוות. על המשמר, ט"ז בשבט תש"ל, 23 בינואר 1970, עמ' 7.
 • רגב, מנחם.  לאה גולדברג כמספרת לילדים.  משא (מצורף ל'למרחב'), 21 באוקטובר 1970 <חזר ונדפס בקובץ לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980), עמ' 205־209>
 • רובינשטיין, בלהה.  לאה גולדברג - קול הרגש וחוכמת הלב,  בספרה: שירים ומה שביניהם : על משוררים ושירים בתכנית הלימודים החדשה לבית הספר העל-יסודי (תל-אביב : עם עובד, תשס"ג 2003), חלק ב, עמ' 75־92 <כולל דיון בשיריה: "לתמונת אמא", "האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד", "אהבתה של תרזה די מון"; משירי הבן האובד (על השירים "בדרך", "בבית", ו"בתשובתו")>
 • רוגני, חגי. ארץ נוי אביונה : שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן.  דברים (מכללת אורנים), כרך 3 (2010), עמ' 23־36 *
 • רז, הרצליה.  הוראה בדרך ההשוואה בשתי יצירות של ל. גולדברג.  ספרות ילדים ונוער, שנה 20, חוב'' א (77) (אלול תשנ"ג, ספטמבר 1993), עמ' 41־43.
 • רתוק, לילי. דיבור על הפנים והחוץ. ארץ אחרת, גל' 31 (טבת תשס"ו, דצמבר 2005), עמ' 80־83. <דיון בשתי מסות של רונית מטלון על לאה גולדברג כמפתח ליצירתה שלה>
 • שזר, זלמן.  לאה גולדברג.  דבר, לספרות ולאמנות, כ"א באדר א' תש"ל, 27 בפברואר 1970, עמ' 7 <דברים בעצרת זכרון מטעם האוניברסיטה העברית. חזר ונדפס בספרו אור אישים : דברי מסה וזכרון על פגישות שתמו (מהדורה חדשה, מורחבת ומתוקנת) (ירושלים : הספריה הציונית, תשל"ג 1973), כרך שלישי, עמ' 137־141>
 • שחם, חיה.  משוררת בקהל משוררים : על התקבלות שירתן של לאה גולדברג ודליה רביקוביץ על-ידי ביקורת זמנן.  סדן : מחקרים בספרות עברית, כרך 2 (תשנ"ז 1996), עמ' 203־240.
 • שחם, חיה.  הדמות הנשית ועיצובה בשירים אינטרטקסטואליים של לאה גולדברג.  בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות: רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית ; תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א 2001), עמ' 167־183.
 • שחם, חיה.  קרון, מסע ומרחב לימינלי : על סמל אוניברסלי ותהליכי חניכה ביצירות לאה גולדברג.  בקורת ופרשנות, חוב' 45 (תשע"ז 2017), עמ' 197־229.
 • שטראוס, אריה לודויג.  מקומה של היצירה במציאות.  בספרו: בדרכי הספרות : עיונים בספרות ישראל ובספרות העמים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"ט 1959), עמ' 15־32 <חזר ונדפס בקובץ לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980), עמ' 93־102>
 • שטראוס, אריה לודויג.  על שיר אחד של לאה גולדברג.  אורות, שנה 10, גל' נ"א (אפריל 1964), עמ' 6־11.
 • שימל, הרולד. לאה גולדברג המשוררת.  אורות, כר' י (תשל"א), עמ' 20־26.
 • שלום, גרשם. קווים לדמותה של לאה גולדברג (דברים שנאמרו בהלווייתה). על המשמר, ט"ז בשבט תש"ל, 23 בינואר 1970, עמ' 6.
 • שלח, עדי.  לאה גולדברג, המשוררת שאהבה לצייר.  [מתוך קטלוג לתערוכה] (חיפה : מוזיאון חיפה לאמנות, 2012)
 • שמיר, זיוה. "הסתכלות בדבורה": דיוקן המשורר כאיש זקן : לאה גולדברג משלחת עוקץ במקטרגיה.  בתוך: פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות: רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית ; תל-אביב: ספרית פועלים, תשס"א 2001), עמ' 184־217.
 • שמיר, זיוה.  ממי ביקשה לאה גולדברג סליחה?  מקור ראשון, שבת, כ"ד באלול תשע"ג, 30 באוגוסט 2013, עמ'  * <נוסח מורחב נדפס בספרה לשיר בשפת הכוכבים : שבעה פרקים על יצירת לאה גולדברג (תל אביב : ספרא, בית הוצאה לאור, איגוד כללי של סופרים בישראל : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014), פרק שלישי, עמ' 104־122>
 • שמיר, זיוה.  לשיר בשפת הכוכבים : השקפת העולם המוצנעת של לאה גולדברג והשלכותיה הפואטיות. בקורת ופרשנות, חוב' 45 (תשע"ז 2017), עמ' 163־195.
 • שרון-בלייס, ענת.  לאה גולדברג - 40 שנה לפטירתה של המשוררת והסופרת. המשוררת והפסיכולוגית ד"ר דנה אמיר וחוקר הספרות ד"ר שמאי גלנדר, משוחחים על כתיבתה של גולדברג, שלעתים ניסתה להסתתר מאחורי גיבורות שונות, אך מילותיה חשפו את קולה ופניה, שהייתה בה חכמת לב, שלא תמיד מצויה בין אוהבים, והיא כתבה על דרכים ומרחקים אך ידעה לקרב אליה קוראים ומלחינים רבים. 1. שלושה ימים - בלאגן (דנה ברגר); 2. למדני אלוהי - חנה יאהן פורוז; 3. את תלכי בשדות - האמנם - חוה אלבשרטיין; 4. הנשיקה האחרונה - אתי אנקרי.
 • Gordinsky, Natasha.  "Homeland I will name the language of poetry in a foreign country" : modes of challenging the home/exile binary in Leah Goldberg's poetry.  Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, vol. 3 (2005), pp. 239-253.
 • Gordinsky, Natasha.  In search of a lost past : Lea Goldberg's journey to the Soviet Union in 1954. In: Konstellationen : über Geschichte, Erfahrung und Erkenntnis : Festschrift für Dan Diner zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Nicolas Berg, Omar Kamil, Markus Kirchhoff und Susanne Zepp (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011), pp. 167-190.
 • Gordinsky, Natasha. Time gap : nostalgic mode in Hebrew Modernism. Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts = Simon Dubnow Institute Yearbook, vol. XI (2012), pages 443-464.
 • Gordinsky, Natasha. "Memory of a vague longing" : reflective nostalgia in Lea Goldberg's wartime poetry. Journal of modern Jewish studies, vol. 16, no. 1, pages 17-33. *
 • Negev, Eilat. Leah Goldberg: Cursed by love. In her: Close encounters with twenty Israel writers (London : Vallentine Mitchell, 2003), pp. 28-36.
 • Pinsker, Shachar. A Modern (Jewish) Woman in a Café: Leah Goldberg and the Poetic Space of the Coffeehouse. Jewish Social Studies: History, Culture, Society n.s. vol. 21, no. 1 (Fall 2015), pp. 1–48.
 • Shacham, Chaya.  Clay in the potter's hand: The Song of Songs and the case of Lea Goldberg. Hebrew Studies, vol. 54 (2013), pp. 203-222.
 • Ticotsky, Giddon. A German island in Israel : Lea Goldberg and Tuvia Rübner's Republic of Letters. Naharaim, vol. 10, issue 1 (2016), pages 127-162 <includes an appendix: The correspondence between Lea Goldberg and Tuvia Rübner : selected letters>
 • Weiss, Yfaat. Lea Goldberg - von Kowno nach Tel Aviv : oder, Vielleicht ist es besser, ein provinzielles unwissendes Mädchen zu sein, um etwas zu wissen.  Münchner Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, Heft 1 (2007), pp. 9-32.
 • Weiss, Yfaat.  A small town in Germany : Leah Goldberg and German Orientalism in 1932.  Jewish Quarterly review, vol. 99, no. 2 (Spring 2009), pp. 200-229.
 • Zierler, Wendy. Four sons of the Holocaust : Leah Goldberg’s “Keneged arba’ah banim”. Shofar, vol. 23, no. 2 (Winter 2005), pp. 34-46.
על "טבעות עשן" על "מכתבים מנסיעה מדומה" על "שבלת ירקת העין"
על "המפוזר מכפר אז"ר"
על "ידידי מרחוב ארנון"
 • לובין, איה. על כלבים וילדים, או - רקוויאם לתל-אביב הקטנה.  ספרות ילדים ונוער, שנה כ"ג, גל' ג'  (1997), עמ' 34־43 <שני משוררים - לאה גולדברג ויעקב פיכמן - מספרים לילדים על תל-אביב לפני 60 שנה> <נוסח מקוצר פורסם ב'עת-מול': עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, שנה כ"ב, גל' 132 (1997), עמ' 22־23>
 • רותם, תמר.  ריח ילדות, ריח דבק ואורן.  הארץ, גלריה, כ"ה באייר תשע"א, 29 במאי 2011, עמ' 4 <מה חושבים ילדים כיום על גיבורי "ידידי מרחוב ארנון"? ומה חשבה לאה גולדברג עצמה על שינויי הזמן והשפעתם על יצירתה?>
על "מביתי הישן" על "על הפריחה"
על "פגישה עם משורר"
על "אהבת שמשון"
על "נסים ונפלאות"
 • דר, יעל. מודל קליטה משולב: ילדים ומבוגרים שותפים לפרויקט הקליטה : הספר נסים ונפלאות מאת לאה גולדברג. בתוך: ברוח הזמן : החזרת ספרות הילדים להקשרה ההיסטורי-תרבותי / יעל דר, יהודית שטיימן, חנה לבנת, טל קוגמן (תל אביב : מכון מופ"ת, תשס"ז 2007), עמ' 42־60.
על "ברק בבוקר"
על "בעלת הארמון"  [ראה גם הערך ב'ויקיפדיה']
 • אפנשלק, פולה.  בעקבי "בעלת הארמון".  על המשמר, דף לספרות, ה' בחשון תשט"ז, 21 באוקטובר 1955, עמ' 6.
 • גלבוע, מנוחה.  מלכות נוגעת בחברתה (על "בעלת הארמון" ו"מלכת שבא הקטנה" ללאה גולדברג).  מעגלי קריאה: כתב-עת לעיון ולהדרכה בספרות ילדים, גל' 3 (1977), עמ' 15־24.
 • גן, שמעון.  על המחזה המקורי.  מאזנים, כרך ה' (כ"ח), חוב' ג'-ד' (אב-אלול תשי"ז, אוגוסט-ספטמבר 1957), בעיקר עמ' 234־235.
 • דורות, רות.  נהר ללא גדות  : זמן וסימבוליזם בבעלת הארמון ללאה גולדברג ובציור המודרני (אריאל : אוניברסיטת אריאל ; ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ג 2013) <תורגם לאנגלית - להלן>
  תוכן העניינים
 • חבר, חנן.  הטראומה של בעלת הארמון.  תרביץ, כרך פ', חוב' 2 (טבת-אדר תשע"ב, ינואר-מארס 2012), עמ' 265־273.
 • יגלין, עפרה.  מאחורי הארמון של "בעלת הארמון".  בתוך:  ספרות וחברה בתרבות העברית החדשה : מאמרים מוגשים לגרשון שקד / עורכים: יהודית בר-אל, יגאל שוורץ ותמר ס. הס  (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד ; ירושלים : כתר הוצאה לאור, 2000), עמ'  268־273.
 • קוש-זוהר, טלילה.  מה (היה) קורה ל"בעלת הארמון" בארץ-ישראל? : קריאה ביקורתית במחזה של לאה גולדברג.  החינוך וסביבו, כרך ל' (תשס"ח 2008), עמ' 331־341.
 • שקד, גרשון. הארמון וההמון.  מאזנים, כרך ג' (כ"ו), גל' 3 (149) (תמוז תשט"ז, יוני 1956), עמ' 186־190 <חזר ונדפס בקובץ לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980), עמ' 57־64>
 • שקד, גרשון.  מחזה שיח: "בעלת הארמון", מאת לאה גולדברג.  בספרו: על סיפורים ומחזות : פרקים ביסודות הסיפור והמחזה (ירושלים : כתר, 1992), עמ'  187־200.
 • Dorot, Ruth. Symbolic allusion, Temporal illusion : In The Lady of the Castle by Leah Goldberg and in a selection of modern paintings / translator Micaela Ziv (Brighton : Sussex Academic Press, 2013)
על "חמשה פרקים ביסודות השירה"
על "מוקדם ומאוחר"
על "עם הלילה הזה" על "אהבותיה של תרזה די מון" על "מעשה בציָר"
 • טרסי-גיא, אסתר. "מעשה בצייר". בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ"ט), עמ' 42.
על "כתבי לאה גולדברג" (1972־1979) על "וכולם חברים"
 • קורא, נ. סיפורים לילדי הגן. מאזנים, כרך נ, גל' 1 (כסלו תש"ם, דצמבר 1979), עמ' 72־73.
על "הספרות הרוסית במאה התשע-עשרה"
 • ברונובסקי, יורם.  לאה גולדברג על הספרות הרוסית במאה התשע-עשרה.  הארץ, תרבות וספרות,  29 בנובמבר 1968 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר - דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 15־19>

על "שארית החיים"
על "הדראמה של התודעה: פרקי דוסטוייבסקי"
 • ברונובסקי, יורם. הצברית של הספרות הרוסית. הארץ, תרבות וספרות, 16 באוגוסט 1974 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית  / ערך והוסיף אחרית דבר - דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 20־24>
על "האומץ לחולין", בחינות וטעמים בספרותנו החדשה על "מר גזמאי הבדאי"
על "שבעת העורבים"
 • בן-גור, נעמי.  קללת האב.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, ט"ו בתמוז תשס"ה, 22 ביולי 2005, עמ' 30.
על "כובע קסמים"
 • דר, יעל. בלי מקום לחלום משל עצמנו. הארץ, מוסף ספרים, גל' 671 (ד' בטבת תשס"ו, 4 בינואר 2006), עמ' 12.
על "יומני לאה גולדברג"
 • בן-נפתלי, מיכל. אני עוברת בלי עצב את קווי-התמורה. הארץ, תרבות וספרות, ח' בכסלו תשס"ו, 9 בדצמבר 2005, עמ' ה 1-ה 2 <אם אמנם מתעד היומן את חיי היומיום, הריהו קרב אל אותם אזורים שחיי היומיום מעוררים לחמוק מפניהם. כמה הרהורים על יומני לאה גולדברג, שראו אור לאחרונה>
 • גלוזמן, מיכאל.  "קראתי את מה שרשמתי ביומני השנה. מוזר, מה מעטים הדברים הטובים".  הארץ, מוסף ספרים, גל' 664 (כ"א בחשון תשס"ו, 23 בנובמבר 2005), עמ'  8.
 • זנדבנק, שמעון.  הישג עצום?  הארץ, תרבות וספרות, י"ח בתשאי תשס"ו, 21 באוקטובר 2005, עמ' ה 1 <תגובה לרשימתו של גדעון טיקוצקי - ראה להלן>
 • טיקוצקי, גדעון. גווייתו של חתול שחור קטן, סמל של כל חיי בעת האחרונה. הארץ, תרבות וספרות, ד' בתשרי תשס"ו, 7 באוקטובר 2005, עמ' ה 1 <הגיב על כך שמעון זנדבנק - ראה לעיל>
 • לויתן, עמוס.  מראי מקום.  עתון 77, גל' 294  (חשון תשס"ה, אוקטובר 2004), עמ' 41.
 • לויתן, עמוס.  היומן לאור הרומן.  עתון 77, גל' 308 (אדר תשס"ו, מארס 2006), עמ' 32־33.
 • משעני, דרור. אל הפרה-היסטוריה של הכתיבה. הארץ, מוסף ספרים, גל' 660 (י"ד בתשרי תשס"ו, 17 באוקטובר 2005), עמ' 2.
 • פישלוב, דויד.  שירים קסומים, אהבות בנאליות.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, ספרות, ב' בחשון תשס"ד, 4 בנובמבר 2005, עמ' 28.
 • שחורי, דפנה.  59 שנים של בדידות.  מקור ראשון, השבועון - ספרים, ט' בחשון תשס"ו, 11 בנובמבר 2005, עמ' 21־22.
על "והוא האור"
על "ספור על יאיר"
על "מעשה בשלושה אגוזים" על "שירי אהב"ה וזה"ב : הסונטות של לאה גולדברג
 • Yeglin, Ofra.  The sonnets of Lea Goldberg.  Hebrew Studies, vol. 50 (2009), pp. 265-276.
על "האורח ביום הולדת"
 • הראל, מעין. חתול מפלצת. הארץ, מוסף ספרים, גל' 825 (כ' בכסלו תשס"ט, 17 בדצמבר 2008), עמ' 38.
על "כל הסיפורים" על "אבדות" על "פזמון ליקינתון"
על "מחזות גנוזים וידועים"
על "לוח האוהבים" בעריכת לאה גולדברג
 • הר. א.  לוח האוהבים.  על המשמר, דף לספרות ואמנות, ג' באלול תשט"ז, 10 באוגוסט 1956, עמ' 1.
על "מכתבים מבית הסוהר" לרוזה לוכסמבורג על "סיאה הילדה מאפריקה" לאסטריד לינדגרן
 • צח, י. סיאה הילדה מאפריקה. מאזנים, כרך ט', גל' 3־4 (אב-אלול תשי"ט, אוגוסט-ספטמבר 1959), עמ' 289.
על "קולות רחוקים וקרובים"
קישורים:
[עודכן לאחרונה: 14 בספטמבר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף