לאה גולדברג (1911־1970)

<בהכנה>

Lea Goldberg

משוררת, סופרת, מסאית ומתרגמת. נולדה בקניגסברג (פרוסיה המזרחית) בב' בסיון תרע״א, 29 במאי 1911. במלחמת-העולם הראשונה נדדה עם הוריה לרוסיה וב-1918 השתקעה בליטא. סיימה את בית-הספר התיכון בקובנה ולמדה מדעי-החברה באוניברסיטאות קובנה וברלין. ב-1933 קיבלה תואר דוקטור מאוניברסיטת בון על מחקרה בבלשנות שמית. בתום לימודיה חזרה לליטא ולימדה ספרות בגימנסיה העברית בראסיין. ב-1935 עלתה ארצה; לאחר תקופת הוראה קצרה בבית-ספר תיכון בתל-אביב הצטרפה ב-1936 למערכת 'דבר'. פירסמה בעתון רשימות ביקורת על ספרות ואמנות והשתתפה בעריכת 'דבר לילדים'. בשנים 1943-1944 ערכה את מדור ספרי הילדים בהוצאת 'ספרית פועלים'. בשנים 1944־1951 היתה חברת מערכת 'על המשמר'. ב-1952 נתמנתה מורה לספרות כללית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומ-1963 היתה לפרופסור לספרות משווה. בשנים 1958־1962 ערכה את הדו-ירחון ״אורות קטנים״ לילדי הגולה. ספרה ״על הפריחה״ זיכה אותה בפרס רופין לשנת תש״ט. לאה גולדברג נפטרה בירושלים בח' בשבט תש״ל, 15 בינואר 1970. אחרי מותה הוענק לה פרס-ישראל לספרות.
[מקורות: אופק¹, לקסיקון אופק לספרות ילדים, גרנות², קרסל, שאנן², תדהר, אתר הספריה הלאומית, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия, ITHL, Jewish Women's Archive]
[הצלם: לא ידוע]

ספריה:

 • טבעות עשן (תל-אביב : יחדיו, תרצ״ה) <שירים>
 • מכתבים מנסיעה מדומה (תל-אביב : דבר, תרצ״ז) <ציורים בידי הצייר י. פרנקל> <מהדורה פכסימילית הופיעה בספרית פועלים בתשמ״ב 1982; מהדורה מחודשת בה שולבו שני פרקים גנוזים מתוך כתב היד של הספר, בעריכת אברם קנטור וגדעון טיקוצקי, יצאה לאור בספרית פועלים בתשס״ז 2007> <תורגם לגרמנית>
 • Briefe von einer imaginären Reise / aus dem Hebräischen von Lydia Böhmer (Frankfurt am Main : Jücircleher Verlag im Suhrkamp Verlag, 2003)
 • שבלת ירקת העין (תל-אביב : דפוס הנקדן, ת״ש 1940)
 • שיר בכפרים : מחרזת שירי עם (תל אביב : דפוס הנקדן, תש״ב)
 • המפוזר מכפר אז״ר (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1943) <על-פי ש. מהרשק ; ציורים מאת לאה גרונדיג>
 • ידידי מרחוב ארנון : ארבעה ספורים (מרחביה : ספרית פועלים, 1943)
 • מביתי הישן (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תש״ד)
 • והוא האור : רומן (מרחביה : ספרית פועלים, 1946)
 • על הפריחה (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקבוץ הארצי השומר הצעיר, 1948) <שירים>
 • שבעת העורבים (תל אביב : ספרית פועלים, 1950) <הבובות (בצילום) מאת עמליה סרקין> <מהדורה חדשה יצאה לאור ב-2005>
 • אהבת שמשון : מחרזת שירים (תל אביב : מקרא סטודיו, תשי״ב 1952) <איורים בידי שרגא ווייל>
 • פגישה עם משורר : על אברהם בן יצחק סונה (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר,  1952) <נדפס מחדש בתשמ״ח 1988 ובתש״ע 2009>
 • נסים ונפלאות (מרחביה : ספרית פועלים, 1954) <איורים - יחזקאל קמחי>
 • ברק בבקר : שירים (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשט״ו 1955)
 • בעלת הארמון : אפיזודה דראמאטית בשלוש מערכות (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשט״ז) <מוצג על-ידי התיאטרון הקאמרי><תורגם לאנגלית וצרפתית>
 • Lady of the castle : a dramatic episode in three acts / translated from the Hebrew by T. Carmi (Tel Aviv : Institute for the Translation of Hebrew Literature, 1974)
 • La Châtelaine / traduit de l'hébreu par Eliahou Eilon ; introduction par Matti Megged (Tel-Aviv : Institut de traduction de la littérature hébraïque, 1983)
 • חמשה פרקים ביסודות השירה (ירושלים : הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המחלקה לעליית ילדים ונוער, מדור להדרכה, תשי״ז)
 • מוקדם ומאוחר : מבחר שירים (מרחביה : ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1959) <מהדורה מורחבת יצאה לאור ב-2003>
 • אמנות הסיפור : עיונים בצורות הסיפור הקצר ובתולדותיו (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1963)
 • עם הלילה הזה (מרחביה : ספרית פועלים, תשכ״ד 1964) <תורגם לספרדית>
 • Con esta noche / traducción, introducción y notas, María Pérez Valverde (Granada : Universidad de Granada, 1994) <Poems in Hebrew and Spanish on opposite pages, introduction and notes in Spanish>
 • מעשה בציָר (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ״ו 1965)
 • הספרות הרוסית במאה התשע-עשרה : קובץ מסות (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ״ט 1968)
 • ילקוט שירים / ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים – טוביה ריבנר (תל אביב : הוצאת יחדיו בשיתוף עם אגודת הסופרים העברים בישראל, 1970)
 • שלשה סיפורים (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשל״א 1970) <איורים - שמואל כץ> <התוכן: דירה להשכיר -- כך ולא כך -- מעשה בשלושה אגוזים>
 • שארית החיים : שירים רשומים מן העזבון (תל אביב : ספרית פועלים, תשל״א 1971) <הביאו לדפוס טוביה ריבנר, אריה נבון>
 • כתבים / בעריכת ט. ריבנר (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל״ב 1972-תשל״ט 1979)
  • פרוזה. והוא האור : רומן (עמ' 9־194). סיפורים: האפרסק. פגישה באביב. אנטוניה. נכר.  אהבת היתור. הסנדלר. אושר. ביקור של חובה.  פגישה עם משורר : על אברהם בן יצחק סונה.  ציונים ביבליוגרפיים (תשל״ב 1972).  325 עמ'.
  • שירים. כרך ראשון: טבעות עשן. שיבולת ירוקת העין. שיר בכפרים. מביתי הישן (תשל״ג 1973). 247 עמ'.
  • שירים. כרך שני: על הפריחה. ברק בבקר. מלים אחרונות (תשל״ג 1973). 286 עמ'.
  • שירים. כרך שלישי: עם הלילה הזה. שירים שלא כונסו בספרים. הערות (תשל״ג 1973). 289, xxiii עמ'.
  • הדראמה של התודעה : פרקי דוסטויבסקי (תשל״ד 1974).  138 עמ'.
  • קולות רחוקים וקרובים : תרגומי שירה (תשל״ה 1975).  244 עמ'.
  • האומץ לחולין : בחינות וטעמים בספרותנו החדשה / ערך א.ב. יפה (תשל״ו 1976) 227 עמ'.
  • מדור ומעבר : בחינות וטעמים בספרות כללית / עריכה ומבוא, אורה קוריס (תשל״ז 1977).  332 עמ'.
  • מחזות: ההר האילם : מחזה בשלוש מערכות.  בעלת הארמון : אפיזודה דרמטית בשלוש מערכות (תשל״ט 1979).  157 עמ'.
 • מר גזמאי הבדאי (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל״ז 1977) <איורים - אריה נבון>
 • לקט משירי לאה גולדברג / עריכה וניתוחי השירים – יפה קמר (ירושלים : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית : גשר למשתלמים, תשל״ח) <הדפסות נוספות יצאו לאור בתש״ם ובתשמ״ג>
 • וכולם חברים : חמישה סיפורים (תל אביב : ספרית פועלים, תשל״ח 1978) <ציורים - שמואל כץ>
 • מעשה בשלושה אגוזים (ירושלים : המחלקה לחנוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תש״ם) <איורים - אורה איתן : עיבד לעברית קלה משה מנור>
 • הגל הקל של השירה העברית :  פזמונות פרסום מפרי עטם של אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן ולאה גולדברג שנכתבו בשנות השלושים (תל אביב : פרוזה, תשמ״ה) <כינס, בחר והקדים מבוא אורי סלע ; רישומים מאת אריה נבון>
 • והוא האור : רומן (תל-אביב : ספרית פועלים, תשנ״ה 1994)
 • מקדם ומאחר : מבחר שירים 1931־1970 (בני ברק : ספרית פועלים , 2003) <״במהדורה מחודשת ומורחבת זו נוספו שירים משני ספריה האחרונים ״עם הלילה הזה״ (1964) ו״שארית החיים״ (1978)״>
 • שבעת העורבים (בני ברק : ספרית פועלים, 2005) <״על פי האחים גרים״> <איורים - רינת הופר> <מהדורה מחודשת שהופיעה לראשונה בשנות החמישים עם בובות מצולמות ע״י עמליה סירקין>
 • כובע קסמים (בני ברק : ספרית פועלים, 2005) <איורים - רינת הופר>
 • יומני לאה גולדברג / ערכו והכשירו לדפוס רחל ואריה אהרוני (בני ברק : ספרית פועלים, תשס״ו 2005)
 • והוא האור : רומאן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד: ספרי סימן קריאה, תשס״ו 2005) <עריכה ואחרית דבר - מנחם פרי>
 • ספור על יאיר (בני ברק : ספרית פועלים, 2006) <איורים - אלונה פרנקל>
 • מעשה בשלשה אגוזים (בני ברק : ספרית פועלים, 2007) <איורים - שמואל כץ>
 • שירי אהב״ה וזה״ב : הסונטות של לאה גולדברג (בני ברק : ספרית פועלים, תשס״ח 2008) <עריכה - עפרה יגלין; כולל אחרית דבר מאת עפרה יגלין וגדעון טיקוצקי>
 • מבחר שירים (תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד : עם הספר, תשס״ח 2008) <כולל ״מבוא לשירי לאה גולדברג״ מאת עוזי שביט>
 • האורח ביום הולדת (בני ברק : ספרית פועלים, 2008) <איורים - דני קרמן>
 • כל הסיפורים  (בני ברק : ספרית פועלים, תשס״ט 2009) <עורכים - גדעון טיקוצקי וחמוטל בר-יוסף> <סיפורים קצרים שפורסמו בכתבי עת ובעיתונים, וכונסו לראשונה בספר. כולל אחרית דבר: הסיפורים של ״לאה משורר״, מאת גדעון טיקוצקי>
 • נערות עבריות : מכתבי לאה גולדברג מן הפרובינציה 1923־1935 (בני ברק : ספרית פועלים, תשס״ט 2009) <עורכים - יפעת וייס וגדעון טיקוצקי. כולל אחרית דבר מאת העורכים: ״הצעירות מן הגבולות״, עמ' 211־230>
 • אבדות : רומן גנוז (בני ברק : ספרית פועלים, 2010) (״מוקדש לאנטוניה״) <ערך והוסיף אחרית דבר - גדעון טיקוצקי>
 • פזמון ליקינתון (אור יהודה : דביר ; בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע״א 2011) <ליקטה וערכה יעל גובר ; איורים - עפרה עמית>
 • מחזות : גנוזים וידועים (בני ברק : ספרית פועלים, תשע״א 2011) <עורכים - טוביה ריבנר וגדעון טיקוצקי>
 • שיר, עיר : צרור שירים גנוזים / מאת לאה גולדברג לחיתוכי עץ מאת פרנץ מזרל ; עורך - גדעון טיקוצקי (רעננה : אבן חושן, תשע״ב 2012) <כולל אחרית דבר מאת גדעון טיקוצקי>
 • הַצְּרָצַר הַתַּיָּר (בני ברק : ספרית פועלים, תשע״ו 2016) <איורים - נעמה בנזימן; עריכה - נרי אלומה> <השיר הופיע ב'משמר לילדים', 10 בספטמבר 1950>
 • אולי רק ציפורי מסע : חליפת מכתבים / לאה גולדברג, טוביה ריבנר ; עורך – גדעון טיקוצקי (בני ברק : ספרית פועלים, תשע״ז 2016) <כולל הקדמה: ״אירופה שלהם״ מאת גדעון טיקוצקי>

עריכה:

 • לוח האוהבים : לקט שירי אהבה משירת ישראל ועמים לי״ב חודשי השנה (תל-אביב : עמיחי, תשט״ז) <איורים - אריה נבון>

תרגום ועיבוד:

 • מכתבים מבית הסוהר / רוזה לוכסמבורג (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1942)
 • בוקר של קדרות / אלכסיי טולסטוי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1947) <ספר שלישי מהטרילוגיה ״בנתיב היסורים״>
 • פר גינט / הנריק איבסן (תל אביב : הוצאת דביר, תשי״ג 1953) <פואימה דרמטית>
 • סיאה הילדה מאפריקה / ספרה אסטריד לינדגרן (מרחביה : ספרית פועלים, 1959) <צילמה - חנה ריבקין-בריק>
על המחברת ויצירתה:

ביבליוגרפיות
 • ביילין, זהבה.  ביבליוגראפיה על שירת לאה גולדברג (רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לספרות עברית, תשל״ד)
ספרים
 • לאה גולדברג : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה - א. ב. יפה (תל-אביב : עם עובד, 1980) 250 עמ'.
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • פגישות עם משוררת : מסות ומחקרים על יצירתה של לאה גולדברג / עורכות – רות קרטון-בלום וענת ויסמן (ירושלים : המכון למדעי היהדות –האוניברסיטה העברית בירושלים וספרית פועלים, תשס״א 2000)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • בן-ראובן, שרה.  כעץ באפלת היער : על אהבותיה של לאה גולדברג והשתקפותן בשיריה (תל אביב וירושלים : הוצאת שוקן, תשע״ג 2013)
  על הספר:
 • בר יוסף, חמוטל.  לאה גולדברג  (ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע״ג 2012)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • גורדינסקי, נטשה. בשלושה נופים : יצירתה המוקדמת של לאה גולדברג (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע״ו 2016)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • גיא <קנר>, חנוך.  צפור ססגונית : מחקר בתימות ובסימבולים בשירתה של לאה גולדברג (תל-אביב : צ'ריקובר, 1977)
  על הספר:
  • לי, רנה.  על מחקר בשירת לאה גולדברג. הדואר, שנה 58, גל' ט״ו (י״ט בשבט תשל״ט, 16 בפברואר 1979), עמ' 238־239.
 • וייס, יפעת. נסיעה ונסיעה מדומה : לאה גולדברג בגרמניה, 1930־1933 (ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע״ה 2014) <עריכה - גדעון טיקוצקי>
  תוכן העניינים
 • ויסמן, ענת. דמותי, דמותי הכפולה : לאה גולדברג - זהותה של משוררת : משירי הנחל, על הפריחה (ירושלים, תשנ״ו 1996) <עבודת גמר (מ.א.) -- האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ״ו 1996>
 • חובב, לאה. יסודות בשירת הילדים בראי יצירתה של לאה גולדברג (ירושלים : כרטא, תשמ״ז 1986)
 • טיקוצקי, גדעון.  ייצוג הנוף הארץ-ישראלי בשירת לאה גולדברג כזירת התמודדות עם מוסכמות ספרותיות ואידיאולוגיות (ירושלים, 2006) <עבודת גמר (מ. א.) -- האוניברסיטה העברית בירושלים, דצמבר 2006>
 • טיקוצקי, גדעון.  האור בשולי הענן : היכרות מחודשת עם יצירתה וחייה של לאה גולדברג (בני ברק : הקיבוץ המאוחד - ספרית פועלים, תשע״א 2011) <מצורף לספר תקליטור עם הסרט 'לאה גולדברג בחמישה בתים' מאת יאיר קדר וכן ״מבחר שירי לאה גולדברג״>
  על הספר:
 • יגלין, עפרה. אולי מבט אחר : קלאסיות מודרנית ומודרניזם קלאסי בשירת לאה גולדברג (תל אביב : המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע״ש פורטר, אוניברסיטת תל־אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002)
 • יפה, א. ב. פגישות עם לאה גולדברג (תל אביב : צ'ריקובר, 1984)
 • יפה, א. ב. לאה גולדברג: תווי דמות ויצירה  (תל אביב : רשפים, תשנ״ד 1994)
  תוכן העניינים
 • ליבליך, עמיה. אל לאה (תל-אביב : הוצאת קיבוץ המאוחד, 1995)
  על הספר:
  • גלוזמן, מיכאל. אננים כטנים כמלכי אור ששטו על פני הרכיה. הארץ, מוסף ספרים, גל' 166 (י״ב באייר תשנ״ו, 1 במאי 1996), עמ' 7.
  • נגב, אילת.  קללת האהבה.  ידיעות אחרונות, 7 ימים, ה' בשבט תשנ״ו, 26 בינואר 1996, עמ' 50־51.
 • ליבליך, עמיה. אל לאה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2011) <מהדורה חדשה ומורחבת>
 • מירון, דן. אמהות מיַסדות, אחיות חורגות : על שתי התחלות בשירה הארצישראלית המודרנית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1991) <ראו במפתח>
 • נאמן, אילנה. ים בחלון : העזבון הדרמתי של לאה גולדברג (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1997)
  תוכן העניינים
 • רוטנברג, יעל. זמני חרוט בשירַי : זמן, מקום ומגדר בשירה של לאה גולדברג וחוה פנחס-כהן (תל אביב : רסלינג, 2015)
 • ריבנר, טוביה.  לאה גולדברג : מונוגרפיה (תל אביב : ספרית פועלים, תש״ם 1980) <הביא לדפוס - עוזר רבין>
  תוכן העניינים
  על הספר:
  • אֶרֶן, דוד. הגדולה שבדברים קטנים. על המשמר, 11 ביולי 1980, עמ' 6.
  • באומגרטן־קוריס, אורה. האיסורים על המילים. מחברות לספרות, חברה וביקורת, חוב' 4־5 (1980), עמ' 42־44.
  • מוקד, גבריאל. לאה גולדברג - פנים בשתי מראות. הארץ, ה' באב תש״ם, 11 ביולי 1980, עמ' 18.
  • פרידלנדר, יוסף. מונוגראפיה עצובה. מאזנים, כרך נ״ב, גל' 1 (כסלו תשמ״א, דצמבר 1980), עמ' 70־71.
  • קדמי, אילנה. [ביקורת]. עתון 77, גל' 21 (1980), עמ' 53.
  • Vardi, Dov. Understanding Lea Goldberg: on Ruebner’s Monography. Modern Hebrew literature, vol. 6, no. 3-4 (Winter 1981), pp. 70-73.
 • רייך, דנה. מבט סמנטי על לשון השירה של לאה גולדברג ודוד פוגל (תל-אביב, 2007) <עבודת גמר לתואר ״מוסמך״. אוניברסיטת תל-אביב, 2007>
 • שחם, חיה.  על גבול האור : חתכים והתבוננויות ביצירת לאה גולדברג (רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע״ח 2017)
 • שמיר, זיוה.  לשיר בשפת הכוכבים : שבעה פרקים על יצירת לאה גולדברג (תל אביב : ספרא, בית הוצאה לאור, איגוד כללי של סופרים בישראל : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014) <עריכה מדעית - גדעון טיקוצקי>
  תוכן העניינים
 • Weiss, Yfaat. Lea Goldberg, Lehrjahre in Deutschland 1930-1933 / aus dem Hebräischen von Liliane Meilinger (Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2010)
  About the book:
מאמרים על ״טבעות עשן״ על ״מכתבים מנסיעה מדומה״ על ״שבלת ירקת העין״
על ״דירה להשכיר״
על ״המפוזר מכפר אז״ר״
על ״ידידי מרחוב ארנון״
 • לובין, איה. על כלבים וילדים, או - רקוויאם לתל-אביב הקטנה.  ספרות ילדים ונוער, שנה כ״ג, גל' ג'  (1997), עמ' 34־43 <שני משוררים - לאה גולדברג ויעקב פיכמן - מספרים לילדים על תל-אביב לפני 60 שנה> <נוסח מקוצר פורסם ב'עת-מול': עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, שנה כ״ב, גל' 132 (1997), עמ' 22־23>
 • רותם, תמר.  ריח ילדות, ריח דבק ואורן.  הארץ, גלריה, כ״ה באייר תשע״א, 29 במאי 2011, עמ' 4 <מה חושבים ילדים כיום על גיבורי ״ידידי מרחוב ארנון״? ומה חשבה לאה גולדברג עצמה על שינויי הזמן והשפעתם על יצירתה?>
על ״מביתי הישן״ על ״על הפריחה״
על ״פגישה עם משורר״
על ״אהבת שמשון״
על ״נסים ונפלאות״
 • דר, יעל. מודל קליטה משולב: ילדים ומבוגרים שותפים לפרויקט הקליטה : הספר נסים ונפלאות מאת לאה גולדברג. בתוך: ברוח הזמן : החזרת ספרות הילדים להקשרה ההיסטורי-תרבותי / יעל דר, יהודית שטיימן, חנה לבנת, טל קוגמן (תל אביב : מכון מופ״ת, תשס״ז 2007), עמ' 42־60.
על ״ברק בבוקר״
על ״בעלת הארמון״  [ראה גם הערך ב'ויקיפדיה'] על ״חמשה פרקים ביסודות השירה״
על ״מוקדם ומאוחר״
על ״עם הלילה הזה״ על ״אהבותיה של תרזה די מון״ על ״מעשה בציָר״
 • טרסי-גיא, אסתר. ״מעשה בצייר״. בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ״ט), עמ' 42.
על ״כתבי לאה גולדברג״ (1972־1979) על ״וכולם חברים״
 • קורא, נ. סיפורים לילדי הגן. מאזנים, כרך נ, גל' 1 (כסלו תש״ם, דצמבר 1979), עמ' 72־73.
על ״הספרות הרוסית במאה התשע-עשרה״
 • ברונובסקי, יורם.  לאה גולדברג על הספרות הרוסית במאה התשע-עשרה.  הארץ, תרבות וספרות,  29 בנובמבר 1968 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר - דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ' 15־19>

על ״שארית החיים״
על ״הדראמה של התודעה: פרקי דוסטוייבסקי״
 • ברונובסקי, יורם. הצברית של הספרות הרוסית. הארץ, תרבות וספרות, 16 באוגוסט 1974 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית  / ערך והוסיף אחרית דבר - דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ' 20־24>
על ״האומץ לחולין״, בחינות וטעמים בספרותנו החדשה על ״מר גזמאי הבדאי״
על ״שבעת העורבים״
 • בן-גור, נעמי.  קללת האב.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, ט״ו בתמוז תשס״ה, 22 ביולי 2005, עמ' 30.
על ״כובע קסמים״
 • דר, יעל. בלי מקום לחלום משל עצמנו. הארץ, מוסף ספרים, גל' 671 (ד' בטבת תשס״ו, 4 בינואר 2006), עמ' 12.
על ״יומני לאה גולדברג״
 • בן-נפתלי, מיכל. אני עוברת בלי עצב את קווי-התמורה. הארץ, תרבות וספרות, ח' בכסלו תשס״ו, 9 בדצמבר 2005, עמ' ה 1-ה 2 <אם אמנם מתעד היומן את חיי היומיום, הריהו קרב אל אותם אזורים שחיי היומיום מעוררים לחמוק מפניהם. כמה הרהורים על יומני לאה גולדברג, שראו אור לאחרונה>
 • גלוזמן, מיכאל.  ״קראתי את מה שרשמתי ביומני השנה. מוזר, מה מעטים הדברים הטובים״.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 664 (כ״א בחשון תשס״ו, 23 בנובמבר 2005), עמ'  8.
 • זנדבנק, שמעון.  הישג עצום?  הארץ, תרבות וספרות, י״ח בתשאי תשס״ו, 21 באוקטובר 2005, עמ' ה 1 <תגובה לרשימתו של גדעון טיקוצקי - ראה להלן>
 • טיקוצקי, גדעון. גווייתו של חתול שחור קטן, סמל של כל חיי בעת האחרונה. הארץ, תרבות וספרות, ד' בתשרי תשס״ו, 7 באוקטובר 2005, עמ' ה 1 <הגיב על כך שמעון זנדבנק - ראה לעיל>
 • לויתן, עמוס.  מראי מקום.  עתון 77, גל' 294  (חשון תשס״ה, אוקטובר 2004), עמ' 41.
 • לויתן, עמוס.  היומן לאור הרומן.  עתון 77, גל' 308 (אדר תשס״ו, מארס 2006), עמ' 32־33.
 • משעני, דרור. אל הפרה-היסטוריה של הכתיבה. הארץ, מוסף ספרים, גל' 660 (י״ד בתשרי תשס״ו, 17 באוקטובר 2005), עמ' 2.
 • פישלוב, דוד.  שירים קסומים, אהבות בנאליות.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, ספרות, ב' בחשון תשס״ד, 4 בנובמבר 2005, עמ' 28.
 • שחורי, דפנה.  59 שנים של בדידות.  מקור ראשון, השבועון - ספרים, ט' בחשון תשס״ו, 11 בנובמבר 2005, עמ' 21־22.
על ״והוא האור״
על ״ספור על יאיר״
על ״מעשה בשלושה אגוזים״ על ״שירי אהב״ה וזה״ב : הסונטות של לאה גולדברג
 • Yeglin, Ofra.  The sonnets of Lea Goldberg.  Hebrew Studies, vol. 50 (2009), pp. 265-276.
על ״האורח ביום הולדת״
 • הראל, מעין. חתול מפלצת. הארץ, מוסף ספרים, גל' 825 (כ' בכסלו תשס״ט, 17 בדצמבר 2008), עמ' 38.
על ״כל הסיפורים״ על ״אבדות״ על ״פזמון ליקינתון״
על ״מחזות גנוזים וידועים״ על "שיר/עיר" על ״אולי רק ציפורי מסע : חליפת מכתבים״
על ״לוח האוהבים״ בעריכת לאה גולדברג
 • הר. א.  לוח האוהבים.  על המשמר, דף לספרות ואמנות, ג' באלול תשט״ז, 10 באוגוסט 1956, עמ' 1.
על ״מכתבים מבית הסוהר״ לרוזה לוכסמבורג על ״סיאה הילדה מאפריקה״ לאסטריד לינדגרן
 • צח, י. סיאה הילדה מאפריקה. מאזנים, כרך ט', גל' 3־4 (אב-אלול תשי״ט, אוגוסט-ספטמבר 1959), עמ' 289.
על ״קולות רחוקים וקרובים״
קישורים:
עודכן לאחרונה: 6 במארס 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף