יצחק אֶרטֶר (1791־1851)

 <בהכנה>

Isaac Erter

    יצחק אֶרטֶר (ערטער) נולד בכפר קוניושוק (Koniuszek), במחוז פרמיסלה (פשמיסל) שבגליציה בשנת תקנ"ב, 1791. בשנת 1805, בהיותו בן שלוש-עשרה, השיאוהו אשה, בת רב, שנפטרה חצי-שנה לאחר נישואיהם. בשנת 1806 השיאוהו אשה שנייה, חיה שרה, בת הרב מן העיירה וילקוטש (Wielkie Oczy), הסמוכה לפשמיסל; ואֶרטֶר בא להתגורר עם אשתו בעיירת-מגוריה, כשהוא סמוך על שולחן חמיו כמקובל באותם הימים.
    בנעוריו היה יצחק אֶרטֶר חסיד, אבל לאחר שהכיר בווילקוטש את המשכיל יוסף טאֶרלר (שהמיר, כנראה, את דתו לאחר זמן), חל מפנה של ממש בחייו. בין השניים נקשרו קשרי-ידידות עמוקים ביותר, והשפעתו של יוסף טאֶרלר על אֶרטֶר הצעיר היתה מכרעת. יוסף טאֶרלר קירב את ידידו לפילוסופיה היהודית בימי הביניים ולספרות ההשכלה, ואֶרטֶר נתפס להשכלה בהתלהבות יתירה.
    בשנת 1816 עזב אֶרטֶר את וילקוטש ובא לגור בלבוב, שם ישב כשלוש שנים והתפרנס מהוראת לשונות, היסטוריה ומתימטיקה. בלבוב התוודע אֶרטֶר למשכילי העיר והתיידד עם שלמה יהודה ראפופורט (שי"ר) ועם יהודה ליב מיזס. עד מהרה תפס אֶרטֶר עמדה חשובה בחוגי המשכילים בלבוב, אך בעקבות החרם שהחרים הרב יעקב אורנשטיין מלבוב את המשכילים, ואֶרטֶר בתוכם, נאלץ לעזוב את לבוב ועבר לברודי.
    בשנת 1823 נתמנה מורה לעברית ולגרמנית ולמפקח על סדרי-הלימודים בבית-הספר הריאלי בברודי. בשנה זו פרסם אֶרטֶר את יצירתו הסאטירית הראשונה  מאזני משקל  בבכורי העתים.
    בשנת 1825 החליט אֶרטֶר ללמוד רפואה לביסוס פרנסתו, השאיר את משפחתו בברודי ויצא בגפו לבודפסט. שם למד רפואה כחמש שנים, כשהוא שרוי במצוקה כלכלית ובבדידות. בשנת 1829 סיים את לימודיו והוכתר בתואר מרפא (Magister chirurgiae), שב לגליציה וישב שנתיים בעיר ראווה. בשנת 1831, כשפרצה בגליציה מגיפת הכולירה, נתמנה יצחק אֶרטֶר רופא ממשלתי זמני. הוא נסע ממקום למקום להושיט עזרה רפואית, ובהגיעו ללבוב פגש את מיזס ידידו שנפגע במגפה. מיזס נפטר בזרועותיו של אֶרטֶר. באותה שנה, עם שוך המגפה, חזר אֶרטֶר לברודי, וחי בה עד סוף ימיו.
    בשנים 1836־1845 נתפרסמו הסאטירות  חסידות וחכמה,  תלונות סני וסנסני וסמנגלוף,  תשליך ו גלגול נפש. כתביו כונסו לראשונה רק שבע שנים לאחר פטירתו בשנת 1858, בעריכת ידידו מאיר הלוי לעטריס.
    אֶרטֶר היה מעורב בעסקי ציבור, היה ממייסדי ה'חברה ואגודה לחינוך איכרים יהודים בגאליציה' (1848־1849) וניסח את מגמותיה ב'קול קורא לבני ישראל תושבי ארץ גאליציה'. כן היה שותף לידידו יהושע השיל שור בייסוד כתב-העת החלוץ, שהחל להופיע בשנת 1852. את מאמרו  הצופה בשובו מקארלסבאד, או תולדות החלוץ  לא הספיק לסיים, ויהושע השיל שור סיימו והדפיסו בהשמטות בפתיחת החוברת הראשונה של  החלוץ.
   
יצחק אֶרטֶר נפטר בברודי בי"ח בניסן תרי"א, 20 באפריל 1851. הוא ידע עוני וסבל. בנו מת עליו בחייו ובתו הבכירה חלתה ומתה חודשיים לאחר מות אביה. עם זאת, זכה אֶרטֶר לתהילה עוד בחייו, ומשכילי דורו הוקירוהו והתענגו על יצירתו הסאטירית, כפי שעולה מחליפת-האיגרות ביניהם. הגדיל לעשות ידידו שמואל דוד לוצאטו (שד"ל), שליווה בהערכה עמוקה את יצירתו הספרותית וכתב לו דברי הערכה נלהבים במיוחד על יצירותיו  תשליך ו גלגול נפש, ואף הכתירו בתואר 'נעים סאטירות ישראל' שזכה לתהודה רבה.
    יצירתו מעוררת עד היום התעניינות מרובה בקרב חוקרי הספרות העברית החדשה ולומדיה, בהיותה אחת מאבני-היסוד של הסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט.
[מקורות: יהודה פרידלנדר, מבוא ל'הצופה לבית ישראל' (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ו 1996), קרסל, ויקיפדיה, Jewish encyclopedia]

ספריו:

 • הצופה לבית ישראל : תשליך (פראג : דפוס מ.א. לנדאו, 1840)
 • הצופה לבית ישראל : גלגול נפש (לייפציג : דפוס פ. ניס, 1845)
 • הצופה לבית ישראל : ונספחו אליו מכתבים אגרות ושירים (וויען : דפוס אדאלבערט דעללא טאָררע, תרי"ח 1858) <יצאו לאור על ידי מאיר הלוי לעטעריס>
 • הצופה לבית ישראל : ונספחו אליו מכתבים, אגרות ושירים (וויען : ארנאָלד הילבערג, תרכ"ד) <עם פתח דבר ותולדות המחבר מאת מאיר הלוי לעטעריס ; ונוסף בהוצאה הזאת קיצור דיני הקרבנות והטומאות אשר נמצא בין כתבי יד המחבר>
 • הצופה לבית ישראל : ונספחו אליו מכתבים אגרות ושירים (ווארשא : דפוס אלאפין, 1883) <עם פתח דבר ותולדות המחבר מאת מאיר הלוי לעטעריס>
 • הצופה לבית ישראל : ונספחו אליו מכתבים, אגרות ושירים (ווארשא : דפוס אלאפין, 1890) <עם פתח דבר אל הקורא ותולדות המחבר מאת מאיר הלוי לעטעריס>
 • גלגול נפש (סנקט-פטרבורג : חובבי שפת עבר, התרס"ג) <עם דבר מאת המוציאים לאור, תמונת המחבר ותולדות ימי חייו מאת י.ל. קצנלסן>
 • הצופה לבית ישראל : ונספחו אליו מכתבים, אגרות ושירים (ורשה : ספרות, תרס"ח 1908) <עם פתח דבר ותולדות המחבר מאת מאיר הלוי לעטעריס ומבוא חדש מאת ראובן בריינין>
 • הצופה לבית ישראל : מאזני משקל, תולדות החלוץ, גלגול נפש (ניו יורק : קדימה, תרע"ח 1918) <עם הקדמה מאת ראובן בריינין>
 • הצופה לבית ישראל : פרקים נבחרים (ברלין : כלל, תרפ"ג 1923) <כולל הקדמה מאת רפאל זליגמן>
 • הצופה לבית ישראל (תל אביב : מחברות לספרות, תש"ה) <עם מבוא מאת אליעזר שטיינמן>
 • הצופה לבית ישראל (תל אביב : מחברות לספרות, תשי"ב 1952) <מהדורה מנוקדת>
 • הצופה לבית ישראל (תל-אביב : מחברות לספרות בשיתוף עם א. לוין-אפשטין, תשל"ב) <מהדורה מנוקדת>
 • הצופה לבית ישראל (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ו 1996) <ההדיר והוסיף מבוא והערות - יהודה פרידלנדר>

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • ויליאן, יוסי.  תנודות בעיצוב דיוקן ההמון היהודי כדמות בסאטירות של פרל, אֶרטֶר, שור ומאפו על רקע מאבקי תרבויות וזרמים ביהדות במאה ה-י"ט (רמת גן, תשמ"ד) <דיסרטציה – אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ד>
מאמרים:
 • ברנדוויין, חיים.  על הליצנות ועל ליצנות בספרות ההשכלה.  הדואר, שנה 44, גל' ב' (כ"ח בחשון תשכ"ד, 15 בנובמבר 1963), עמ' 28־30; גל' ג' (ו' בכסלו תשכ"ד, 22 בנובמבר 1963), עמ' 44־46 <בין היתר גילויי ליצנות בספרות ההשכלה במרכזה הגליצאי (1810־1860), על יוסף פרל, וכן על יצחק ארטר, יהושע השיל שור, יהודה ליב מיזס, מרדכי דוד ברנדשטטר, יהודה ליב גורדון ומנדלי מוכר-ספרים>
 • ויליאן, יוסי. "חסידות וחכמה" - תופעת הקרע בזיקה לעיצוב ההמון והמציאות ההמונית. דפים למחקר בספרות, כרך 5־6 (1989), עמ' 277־286.
 • ורסס, שמואל. האישה בחצר החסידית בראי ספרות הפולמוס המתנגדית והסאטירה המשכילית.  גלעד, כרך 21 (2007), עמ' 29־47 <דיון, בין היתר, גם ביצירתו של יצחק אֶרטֶר>
 • זהרי, מנחם.  יצחק ארטר - הסטיריקן והמבקר.  תרבות (לונדון), שנה ט"ו, גל' 4 (ניסן-אייר תשכ"א) <חזר ונדפס בספרו ביכורי עט : כתבים, חלק שלישי: יוצר ויצירה בנתיב הדורות (ירושלים, תשל"ו 1976), עמ' 19־21; בספרו פרקי ספרות : מסות ורשימות (ירושלים, תשמ"ה 1985), עמ' 1־3 ובספרו עיוני ספרות ותולדה : מסות ובחינות (ירושלים : כרמל, תשס"ד 2004), עמ' 7־11>
 • לנמאן, ליאון. כמה קרבנות יהודיים עלה חיסול תרבותם ושפתם? הצופה, י"ד בתשרי תשמ"ח, 7 באוקטובר 1987, עמ' 9־10.
 • פרידלנדר, יהודה.  הסתערותו של יצחק ארטר.  מעריב, כ"ז בניסן תשל"ד, 19 באפריל 1974, עמ' 37 <נוסח מורחב נדפס בספרו בין הלכה להשכלה : מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות (רמת גן : הוצאה אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ד 2004), עמ' 151־160>
על "הצופה לבית ישראל"
 • גלבוע, מנוחה. בעיות תאורטיות בראשית הסיפור העברי : עיון ב'הצופה לבית ישראל'. בספרה: מבנים ומשמעויות : עיונים בסיפור ההשכלה (תל אביב : עקד, 1977), עמ' 9־34.
 • ורסס, שמואל.  תופעות של מאגיה ודימונולוגיה באספקלריה הסאטירית של משכילי גאליציה.  מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך י"ז (תשנ"ה), עמ' 33־62 <עוסק, בין היתר ביצירתו של אֶרטֶר: 'הצופה לבית ישראל'>
 • פרידמן, רבקה.  עכבות ההשכלה: עושר בידיוני פיקארסקי בכוח שנבלם.  בספרה: התם המתנבל : עיון באלמנטים פיקארסקיים בסיפורת עברית חדשה (חיפה : פינת-הספר, תשל"ח 1977), עמ' 27־35 <'הצופה לבית ישראל' לערטער והמסורת הפיקארסקית, דמות "הצופה" ומקבילותיה בספרות המקאמות העברית של ימי-הבינים, העכבות ; עולמו הכפול של 'קבורת חמור': האלמנטים המיתיים/האלמנטים הפיקארסקיים, העכבות>
 • רימון, הלנה. "זיכרון הז'אנר": המסורת המניפאית והספרות העברית.  מורשת ישראל, כרך 6 (2009), עמ' 220־237 <דיון, בין היתר, גם ביצירתו של אֶרטֶר "הצופה לבית ישראל">
 • שֹהם, אורי.  הצופה האלגורי : על סיפורי "הצופה לבית ישראל" של יצחק ארטר.  בספרו: המשמעות האחרת : מן המשל האלגורי ועד הסיפור הפאראריאליסטי ... (תל אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ב 1982), עמ' 79־105.
על "גלגול נפש"
קישורים:


עודכן לאחרונה: 24 בספטמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף