איריס מילנר (1958)

<בהכנה>

Iris Milner

 

ספריה:

  • "השיכחה הטובה" ייצוג ההדחקה בספרות הדור השני לשואה (תל-אביב, תשנ"ו 1995) <עבודת גמר לתואר "מוסמך". אוניברסיטת תל-אביב>
  • מהדחקה והשתקה לגילוי ודיבוב : מבנים ומשמעותם בסיפורת הדור השני (תל אביב, 1999) <דיסרטציה--אוניברסיטת תל אביב>
  • קרעי עבר : ביוגרפיה, זהות וזיכרון בסיפורת הדור השני (תל אביב : עם עובד : המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ד 2003)
  • הנרטיבים של ספרות השואה (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ט 2008) <ערכה והביאה לדפוס לאה שניר>
    התוכן: פרק א. כתיבה כהתנגדות: היצירה הספרותית בגטאות ובמחנות -- פרק ב. המהות הפנימית ביותר: ספרות השואה והאניגמה של יקום המחנות -- פרק ג. נשים וילדים בספרות השואה -- פרק ד. המלחמה שאחרי: נרטיבים של אובדן וגאולה בספרות העברית -- פרק ה. "הזהו אדם"?: הרהורים על אמונה, רוע, אנושיות.

עריכה:

על המחברת ויצירתה:

על "קרעי עבר"
  • באומל, יהודית. הטראומה המתמשכת שעיצבה את חייהם בטרם נולדו.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 581 (כ"ד בניסן תשס"ד, 14 באפריל 2004), עמ' 1, 13.
  • גרייף, גדעון. קרעי עבר. ביוגראפיה, זהות וזיכרון בסיפורת הדור השני / איריס מילנר.  זיקה <מקוון>, גל' 2 (טבת תשס"ה, ינואר 2005) <הספרות היא אחד הכלים האמנותיים שבאמצעותם אנו מנסים להנציח את השואה, להתמודד עם זכרה, לפענח אותה ובעיקר: להשמיע בעזרתה את קולם הדומם של אלה, שאינם יכולים לדבר עוד, שגווע במערבולת הרצח וההשמדה. הכלי הספרותי מנסה לחדור לשכבות עמוקות של ההוויה היהודית בשואה, כזו שאינה מצויה תמיד בעדויות שבידינו, או לשחזר זיכרונות שכלל לא הועלו על הכתב או תועדו בדרך כלשהי>
  • פיינגולד, בן עמי.  דור שני כותב על השואה.  הצופה, המוסף, כ"ד באלול תשס"ד, 10 בספטמבר 2004, עמ' 13.
  • פלד, שמרית. "האם אני הרודף או הנרדף?" : ספרות "בני הדור השני לשואה" והבניית הסובייקט הישראלי. מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך כ' (תשס"ו 2006), עמ' 397־405.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף