יעקב קבקוב (1918־2008)

Jacob Kabakoff


מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים : מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / התקין וערך שלמה נש. -- לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988.
    י', 519 עמ'.
    Migvan : studies in Hebrew literature in honor of Jacob Kabakoff / Editor, Stanley Nash

תוכן העניינים:

 • שלמה נש: הקדמה   (עמ' ט־י)
   
 • רות (רחל) אדלר: דמות האשה במישור הסמלי ביצירת עגנון (עמ' 1־10)
 • מאיר בן-חורין: ז'בוטינסקי - אמן-אביר יהודי (עמ' 11־34)
 • יצחק בן-מרדכי: בראי הריאליזם הצלול : יצירתו של ראובן ואלנרוד (עמ' 35־51)
 • זאב ברגד: שלושה מונולוגים על הציונות: עגנון, הזז, עוז  (עמ' 53־62)
 • יצחק ברזילי: מוטיב היציאה והשיבה בספרות העברית החדשה (עמ' 63־79)
 • נורית גוברין: התביעה ל"אמריקניות" והגשמתה בספרות העברית באמריקה  (עמ' 81־97)
 • עמנואל ס. גולדסמיט: על שירת החורבן של אהרן צייטלין (עמ' 99־112)
 • מנוחה גלבוע: אמריקה כמקום, כמטאפורה וכסמל בשלושה רומאנים <על "באמצע הרומן" לחנוך ברטוב; "חוצות אשקלון" לנתן שחם ועל "ילדי השעשועים" למשה שמיר>  (עמ' 113־126)
 • אבנר הולצמן: על שירת גבריאל פרייל והאמנות הפלאסטית (עמ' 127־140)
 • שלמה הרמתי: סיפורי הילדים של ח"א פרידלנד : המעבר מן הסיפור הדידקטי לסיפור האמנותי (עמ' 141־171)
 • אריה ויינמן: רבי נחמן מברצלב : הסיפורים והחלומות (עמ' 173־178)
 • נחום מ. ולדמן: הרע במיתוס התנ"כי החדש <על מוטיב בריאת העולם ומקומו של הרע בעולם ב"אגדות אלהים" ליעקב כהן וב"נעשה אדם" לישראל אפרת> (עמ' 179־189)
 • שמואל ורסס: המשורר מנחם מ. דוליצקי וסיפורו "מבית ומחוץ" (עמ' 191־208)
 • נחום טרנור: בין עם לים <על הים בספרות העברית>  (עמ' 209־227)
 • משה כרמלי-וינברגר: סופרים עברים ממוצא הונגרי בארה"ב (עמ' 229־241)
 • חיים ליף: גלות וגאולה במחשבת הזמן של פנחס חורגין (עמ' 243־251)
 • צבי מלאכי: יהודי ארה"ב במאה הי"ט בראי הפארודיה העברית : על "מסכת עמיריקא" גרשון רוזנצווייג] ו"מסכת דרך ארץ (החדשה)" אברהם קוטליאר] (עמ' 253־263)
 • אברהם מרתאן: הדרישה אל המיתוס אצל טשרניחובסקי (עמ' 265־280)
 • שלמה נש: עברית ויידיש ביצירתו של ראובן בריינין  (עמ' 281־298)
 • משה פלאי: ספרות המסעות כסוגה ספרותית בהשכלה העברית : 'משא בערב' לשמואל רומאנילי (עמ' 299־322)
 • יהודה פרידלנדר: אב ותולדה - בין פולמוס לסאטירה (על "נזד הדמע" לר' ישראל מזאמושץ(עמ' 323־346)
 • רנה לי קופמן: השוחט ושחיטתו מן ההיבט הצמחוני (פרק מתוך מחקר על ש"י עגנון כצמחוני) (עמ' 347־366)
 • נח ח. רוזנבלום: הערכות ביקורתיות ב'פני תבל' למנדלסון מהמבורג (עמ' 367־394)
 • גילה רמרז-ראוך: 'לאור הוֶנוס' מאת ל. א. אריאלי - קריאה   (עמ' 395־414)
 • יהודה רצהבי: שירים חדשים לר' שלם שבזי (רשימה ביבליוגרפית שלישית) (עמ' 415־432)
 • זהר שביט: הניסיון הכושל להקים מרכז של ספרות עברית באמריקה  (עמ' 433־450)
 • אפרים שמואלי: ספרות בשעת בין השמשות  (עמ' 451־463)
 • מיכל שרף [מלאכי]: שחרור צפון אפריקה מעול גרמניה בראי הספרות היהודית  (עמ' 465־496)
 • יעקב קבקוב על התרבות והספרות העברית באמריקה / ראיין - שלמה נש  (עמ' 497־504)
 • כתבי יעקב קבקוב : ביבליוגרפיה נבחרת  (עמ' 505־519)
 • מפתח השמות והענינים

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף