יעקב קבקוב (1918–2008)

<בהכנה>

Jacob Kabakoff

    יעקב קבקוב נולד בניו־יורק בז׳ בניסן תרע״ח, 20 במארס 1918 להורים שהיגרו מרוסיה. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד־תורה ובישיבה. למד ב־Yeshiva University ובבית המדרש למורים הצמוד אליה, והשלים את הכשרתו האקדמית והרבנית ב־Jewish Theological Seminary בניו־יורק, שם כתב עבודת דוקטור על ״חלוצי הספרות העברית באמריקה״ בהדרכת המשורר הלל בבלי. בשנים 1950–1952 עבד במערכת האנציקלופדיה העברית בירושלים. מ־1952 עד 1968 כיהן כדקאן המכון ללימודי היהדות בקליבלנד. לאחר מכן שימש פרופסור לעברית בלהמן קולג׳ שליד האוניברסיטה העירונית של ניו־יורק עד פרישתו לגמלאות ב־1986. הוא נפטר בניו־יורק בכ׳ בכסלו תשס״ט, 17 בדצמבר 2008.
    מנעוריו היה יעקב קבקוב פעיל בולט בחיי התרבות והספרות העברית בארצות־הברית על ארגוניה, מוסדותיה, ועידותיה וכתבי־העת שלה. משנת 1936 השתתף בקביעות בכתבי־העת העבריים שהופיעו בניו־יורק (בעיקר ניב, הדואר ובצרון). ב־1936 היה ממייסדיה של הסתדרות ״הנוער העברי״ בארצות הברית ועמד בראשה בשלהי אותו עשור. ראשית כתיבתו בדיווחים על הנעשה בחוגי הנוער העברי, אך בהדרגה לבשה כתיבתו אופי עיוני, היסטוריוגרפי־מחקרי, עד שנעשה להיסטוריון הבולט של הספרות העברית שהתהוותה בארצות הברית מאז ראשיתה בשנות השבעים של המאה התשע־עשרה ועד אמצע המאה העשרים. כתיבתו נסמכת על תיעוד ראשוני מגוון כבסיס לבניית מונוגרפיות מחקריות קצרות על משוררים, מספרים, הוגים וחוקרים. מבחר מעבודותיו אלה כונס בספריו חלוצי הספרות העברית באמריקה (1966) ושוחרים ונאמנים (1978). עניין מיוחד גילה קבקוב בחייו וביצירתו של נפתלי הרץ אימבר, בייחוד בתקופתו האמריקנית. הוא כינס מבחר מחיבוריו באנגלית בספר Master of Hope (1985), וחיבר עליו מונוגרפיה שלמה, נפתלי הרץ אימבר ״בעל התקוה״ (1991), הכוללת גם מכתבים ושירים בלתי־ידועים שלו. כמו כן ערך בין השנים 1977–1988 שנים־עשר כרכים של שנתון הספר היהודי (Jewish Book Annual), פרסום דו־לשוני ובו מחקרים במדעי היהדות וביבליוגרפיות של הספרות העברית השוטפת, והיה מעורכי ספר הדואר לרגל מלאת ששים שנה לייסודו (תשמ״ב).

[נכתב על ידי אבנר הולצמן עבור לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים]
[מקורות נוספים: קרסל, Jewish Virtual Library]

נש, שלמה (מראיין). ״יעקב קבקוב על התרבות והספרות העברית באמריקה״. מִגוון: ספר היובל ליעקב קבקוב. עורך שלמה נש. לוד: מכון הברמן למחקרי ספרות. תשמ״ח. 497–504.
פלאי, משה. התרבות העברית באמריקה: 80 שנות התנועה העברית בארצות הברית. תל־אביב: רשפים. 1998. לפי מפתח השמות.

ספריו:

 • חלוצי הספרות העברית באמריקה : מחקרים ותעודות (תל אביב ; קליבלנד : יבנה : המכון ללימודי היהדות, תשכ״ז 1966)
  תוכן העניינים
 • שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל״ח 1978)
 • יד ליהודה פילטש (ניו־יורק : שבילי החינוך, תשנ״א 1990) <בשיתוף עמיר פילטש ואחרים>
 • נפתלי הרץ אימבר ׳בעל התקוה׳ (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשנ״א) <הביאה לדפוס – רחל לורנץ>
עריכה:
 • ספר הדואר : מבחר מאמרים ליובל הששים תרפ״ב–תשמ״ב (ניו יורק : ההסתדרות העברית באמריקה, תשמ״ב 1982) <בשיתוף יעקב ק. מיקלישנסקי>
 • Master of hope : selected writings of Naphtali Herz Imber / edited by Jacob Kabakoff (New York : Herzl Press ; Madison, N.J. : Fairleigh Dicinson University Press, 1985)
על המחבר ויצירתו:
ספרים:
 • מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים : מוגשים ליעקב קבקוב במלאת לו שבעים שנה / התקין וערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן, תשמ״ח) <כולל ביבליוגרפיה נבחרת של כתבי יעקב קבקוב>
  תוכן העניינים
על ״חלוצי הספרות העברית באמריקה״ על ״שוחרים ונאמנים״
 • בירנבוים, פלטיאל.  קובץ מסות ומחקרים על הספרות העברית באמריקה.  בצרון, כרך א, חוב׳ 1–2 (332–333) (ניסן תשל״ט, אפריל 1979), עמ׳ 75–76, 77.
 • בכרך, קלמן.  מזיגה סגנונית בספרו של קבקוב.  הדואר, שנה 57, גל׳ ל״ה (ח׳ באב תשל״ח, 11 באוגוסט 1978), עמ׳ 592.
 • מרגלית, ישראל. על שוחרי העברית באמריקה ונאמניה. הדואר, שנה 57, גל׳ ל״ד (כ״ג בתמוז תשל״ח, 28 ביולי 1978), עמ׳ 573–574.
 • פלאי, משה.  הסיפרות העברית באמריקה – אז ועתה.  שבילי החינוך, כרך 39, חוב׳ א׳ (תשרי תש״ם, ספטמבר 1979), עמ׳ 41–43.
 • קרסל, ג.  העבדים לעברית בארצות הברית.  מאזנים, כרך מ״ח, גל׳ 1 (כסלו תשל״ט, דצמבר 1978), עמ׳ 70–71.
על Master of Hope : selected writings of Naphtali Herz Imber
 • קרסל, ג. התקווה.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, א׳ בטבת תשמ״ו, 13 בדצמבר 1985, עמ׳ 27, 28.
על ״נפתלי הרץ אימבר ׳בעל התקוה׳
 • הולצמן, אבנר.  אימבר בעבותות ההמנון.  הארץ, תרבות וספרות, א׳ באב תשנ״א, 12 ביולי 1991, עמ׳
קישורים:


עודכן לאחרונה: 22 במארס 2024

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף