יעקב קבקוב (1918־2008)

<בהכנה>

Jacob Kabakoff

יעקב קבקוב נולד בניו-יורק בז' בניסן תרע"ח, 20 במארס 1918. למד במוסדות חינוך אקדמיים יהודיים וקיבל תארו האקדמי מבית המדרש לרבנים בניו-יורק (1959). שימש ברבנות בפילדלפיה (1944־1948) ואחר כך בהוראה בניו-יורק. בשנים 1950־1952 היה בחבר מערכת האנציקלופדיה העברית בירושלים ומ-1952 שימש כדיקן המכון ללימודי היהדות בקליבלנד. קבקוב פירסם מאמרים, מחקרים ורשימות בעניני ספרות עברית בעיתונות ובקבצים. נפטר בניו-יורק בכ' בכסלו תשס"ט, 17 בדצמבר 2008.
[מקורות: קרסל, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים]

ספריו:

 • חלוצי הספרות העברית באמריקה : מחקרים ותעודות (תל אביב ; קליבלנד : יבנה : המכון ללימודי היהדות, תשכ"ז 1966)
  תוכן העניינים
 • שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל"ח 1978)
 • יד ליהודה פילטש (ניו-יורק : שבילי החינוך, תשנ"א 1990) <בשיתוף עמיר פילטש ואחרים>
 • נפתלי הרץ אימבר 'בעל התקוה' (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשנ"א) <הביאה לדפוס - רחל לורנץ>
עריכה:
 • ספר הדואר : מבחר מאמרים ליובל הששים תרפ"ב-תשמ"ב (ניו יורק : ההסתדרות העברית באמריקה, תשמ"ב 1982) <בשיתוף יעקב ק. מיקלישנסקי>
 • Master of hope : selected writings of Naphtali Herz Imber / edited by Jacob Kabakoff (New York : Herzl Press ; Madison, N.J. : Fairleigh Dicinson University Press, 1985)
על המחבר ויצירתו:
ספרים:
 • מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים : מוגשים ליעקב קבקוב במלאת לו שבעים שנה / התקין וערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן, תשמ"ח) <כולל ביבליוגרפיה נבחרת של כתבי יעקב קבקוב>
  תוכן העניינים
על "שוחרים ונאמנים"
 • בירנבוים, פלטיאל.  קובץ מסות ומחקרים על הספרות העברית באמריקה.  בצרון, כרך א, חוב' 1־2 (332־333) (ניסן תשל"ט, אפריל 1979), עמ' 75־76, 77.
 • בכרך, קלמן.  מזיגה סגנונית בספרו של קבקוב.  הדואר, שנה 57, גל' ל"ה (ח' באב תשל"ח, 11 באוגוסט 1978), עמ' 592.
 • מרגלית, ישראל. על שוחרי העברית באמריקה ונאמניה. הדואר, שנה 57, גל' ל"ד (כ"ג בתמוז תשל"ח, 28 ביולי 1978), עמ' 573־574.
 • פלאי, משה.  הסיפרות העברית באמריקה - אז ועתה.  שבילי החינוך, כרך 39, חוב' א' (תשרי תש"ם, ספטמבר 1979), עמ' 41־43.
 • קרסל, ג.  העבדים לעברית בארצות הברית.  מאזנים, כרך מ"ח, גל' 1 (כסלו תשל"ט, דצמבר 1978), עמ' 70־71.
על Master of Hope : selected writings of Naphtali Herz Imber
 • קרסל, ג. התקווה.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, א' בטבת תשמ"ו, 13 בדצמבר 1985, עמ' 27, 28.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף