יצחק בקון (1919־2013)

Yitzhak Bakon


ספר יצחק בקון : פרקי ספרות ומחקר / ערך אהרן קומם. — באר-שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשנ"ב 1992.
    308 עמ'.
    Issac Bacon volume : Belles-lettres and literary studies / edited by Aharon Komem

    מורי המחלקה ללשון וספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדים להגיש ספר זה שי לחברנו היקר, פרופ' יצחק בקון, לרגל יציאתו לגמלאות. פרופ' בקון היה לא רק בכיר המרצים במחלקתנו, אלא גם מייסדה ומכוונה בראשית צעדיה – לפני כעשרים שנה. במשך כל התקופה הזו הטביע פרופ' בקון את חותמו על ההוראה, המחקר והפיתוח בזמנים לא קלים לאקדמיה, ולחקר הספרות בפרט.
    לשם הספר הזה תרמו חברי המחלקה כל אחד בתחום התעניינותו, מתוך מגמה להקיף, כמידת האפשר, את שלוחות המחקר השונות של פרופ' בקון – שירה ופרוזה, ספרות עברית וספרות יידית לדורותיהן, על פי קשת רחבה של מספרים ומשוררים, כפי שהוא הגשימן בעשרות ספריו ומאמריו. לשם כך נדרשו, אכן, חוקרים רבים, אף מחוץ לגבולות האוניברסיטה שלנו.
    בקביעת מתכונתו של הספר חרגנו מן המקובל, עם שאנו מתברכים, בפתח הספר, במחזה 'על בריח' של עמיתנו אהרן אפלפלד, ואילו בסיומו אנו מזמנים שתי עמדות שונות בחקר עגנון ובפשר הסיפור 'תהילה' בפרט – של עדי צמח מזה, ושל בעל היובל מזה.
    יהא ספר זה לא רק כשלמי תודה על קשרי עבר, כי אם כברכת הדרך לעתיד; תהא היציאה לגמלאות לפרופ' בקון כפרישה במשנה כוח – להמשך העשייה בתחומים המרובים בהם עסק עד הנה.
                אהרן קומם
                באר שבע, תשנ"ב

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף