ניצה בן דב (1950)

<בהכנה>

Nitza Ben Dov


ניצה בן-דב.
    חיים כתובים
: על אוטוביוגרפיות ספרותיות ישראליות / ניצה בן-דב. -- ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשע"א 2011.
247 עמ'.
Written lives : on Israeli literary autobiographies / Nitza Ben-Dov

חיים כתובים בוחן את יצירותיהם האוטוביוגרפיות של אחד–עשר סופרים ישראליים וחושף את סודותיהם הנסתרים. בניתוחיה המרתקים מתמקדת ניצה בן־דב בפן האמנותי והספרותי של כל סיפור חיים, וחושפת סוגיות יסוד בכתיבתם של סופרים הכותבים על עצמם. ניתוחיה נוגעים, בין השאר, בהתמודדותו הנפשית של עגנון עם השמועה על הכחדת עירו בשואה; בילדותו רצופת הסכנות של ס. יזהר המאפיינת ילדי ייעוד מקראיים; ביתמות הנשזרת כחוט השני ביצירתה של דליה רביקוביץ; בהימשכותו החשאית של עמוס עוז לנופי אירופה בעקבות סיפורי הוריו; בסוד המשפחתי הטראומתי המתגלה בנסיבות אקראיות ביצירת חיים באר; בכאב שני הבתים — שתי המוֹלדוֹת — בכתיבתו של סמי מיכאל; ובגעגועים של א"ב יהושע ליצירתו המוקדמת. היצירות הנידונות בחיים כתובים הן מבחר מתוך הגל האוטוביוגרפי והביוגרפי, שכבש את הספרות היפה והעיונית בארץ. יצירות אלה נכתבות מנקודת התצפית של יחידים, שהסיפורים האישיים שלהם מצטרפים לתמונת תצרף רבגונית, המספרת את סיפורו של האדם באשר הוא והופכת אותו גם לסיפורו של הקורא.

תוכן העניינים:

 • מבוא
  • א. "הסיפור האמיתי"
  • ב. הסיפור האמנותי
  • ג. אוטוביוגרפיה והולדת היוצר
 • פרק ראשון:  חמלת ה' במבט אירוני : חוויית השואה ב"הסימן" של עגנון
 • פרק שני:  אפוס על בן נבחר, עם ועולם : על מקדמות של ס. יזהר
 • פרק שלישי:  אבא מת : חוויית יסוד נעוצה בזמן ביצירתה של דליה רביקוביץ
 • פרק רביעי:  עמוס עוז - נופי נפשו
  • א. "אני במזרח ולבי בסוף מערב": אירופה ביצירתו
  • ב. "אחיזת עיניים ולא עיר היא זו" : עיר ואישה במיכאל שלי
 • פרק חמישי:  חיים באר - חבלי חייו
  • א. "אם יש אהבה בעולם, זו אהבת אם לבנה" : חבלים של חיים באר כרומן אוטוביוגרפי
  • ב. "אתה אינך בכור לאמך" : חוויה אחת, שני רומנים והלשון הישירה של ההווה ביצירתו של חיים באר
 • פרק שישי:  השיזף, הדקל, הנענע והחידקל : חותם עיראקי ביצירתו הישראלית של סמי מיכאל
 • פרק שביעי:  סיפורי חניכה מוחצנים : על בגדאד אתמול של ששון סומך
 • פרק שמיני:  אוטוביוגרפיה נקייה : על הדָבר היה ככה של מאיר שלַו
 • פרק תשיעי:  דיוקנו של האמן כאיש זקן : על חסד ספרדי של א"ב יהושע
 • פרק עשירי:  ביוגרפיה של מקום ותנועה כאפוס נאו-מקראי : על הביתה של אסף ענברי
 • פרק אחת-עשרה:  ביוגרפיה של אדם -- כרומן : על ברנר - סיפור חיים של אניטה שפירא
 • חיים וחוויה - מילות סיכום
 • הערות
 • היצירות הנחקרות
 • ביבליוגרפיה
 • מפתח שמות ועניינים

[עודכן לאחרונה: 17 בינואר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף