יהודה פרידלנדר (1939)

Yehuda Friedlander


יהודה פרידלנדר.
    בין הלכה להשכלה
: מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות / יהודה פרידלנדר. – רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ד 2004.
    403 עמ'.
    Bein Halakhah le-haskalah : Hebrew satire and polemics in Europe during the 18th–20th centuries / Yehuda Friedlander

    ספרות ההשכלה העברית לרבדיה היא בעלת תשתית תלת-שכבתית הכורכת השקפות-עולם שמרניות, תודעה היסטורית מודרנית וניצנים ראשונים של חשיבה אסתטית אירופית מודרנית. שלוש השכבות הללו אחוזות זו בזו במרקם כלאיים. סופרי ההשכלה ביקשו להתיכן ולהפכן ל'מעשה מרכבה' רצוי, להתירן לבוא בקהל, ולהכשיר את ההנאה מהן. ספרות כלאיים זו כלואה בעבותות של נורמות הלכתיות, שדבר אין להן עם אמנות המבדה. לעכבות הלכתיות מסוימות היתה השפעה מגבילה ואף מדכאת על היצירה, והנסיונות להיחלץ מהן הטביעו את רישומן על נושאיה, תכניה, ודרכי פיתוחה ועיצובה האמנותי.
    כרך זה, חמישי בסדרת מחקריו של יהודה פרידלנדר בספרות העברית החדשה במאות הי"ח והי"ט, מוקדש לבירור ייחודה התרבותי-הספרותי של הספרות העברית החדשה בכללה ושל הסאטירה העברית כאחת מסוגותיה המרכזיות בפרט.

תוכן העניינים:


[עודכן לאחרונה: 13 באוגוסט 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף