שלום עליכם (1859־1916)

<בהכנה>

Sholem Aleichem

שלום עליכם
[מקורות: קרסל, לקסיקון אופק לספרות ילדים, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия, YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe]

ספריו:

 • כתבי שלום עליכם : כתבים / תרגום - י"ד ברקוביץ (אודיסה : מוריה, תרע"ג-תרע"ד) <שני כרכים: א. אדם ובהמה – ב. ימים טובים>
 • יוסילי הזמיר : רומן יהודי / תרגום - י"ד ברקוביץ (תל אביב : דביר, תשט"ו)
 • אויסגעוויילטע ווערק (ניו-יאָרק : טאָג-מאָרגען זשורנאַל, 1959) <6 כרכים. גַאנץ טביה דער מילכיגער. מנחם מענדעל • אַלט-ניי כתרילעווקע. מאָנאָלאָגען. אידישע שרייבער • מאָטעל פּייסי דעם חזנ'ס • מעשיות פאַר אידישע קינדער • לכבוד יום טוב • פונ'ם יאַריד>
 • שלוש אלמנות : מונולוג / מיידיש - אריה אהרוני (תל אביב : הוצאת ספרים אל"ף, 1969)
 • מנחם מענדל : ניו יאָרק - ווארשע - ווין - יעהופעץ (תל אביב : בית שלום עליכם : י. ל. פרץ פארלאג, תשל"ז 1976) <עם מבוא מאת אברהם ליס>
 • פעליעטאָנען (תל אביב : בית שלום עליכם : י. ל. פרץ פארלאג, תשל"ז 1976) <עם מבוא מאת אברהם ליס>
 • מנחם מנדל בורשה / מיידיש - אריה אהרוני (תל אביב : הוצאת ספרים אל"ף, 1977)
 • לשם מה צריכים היהודים ארץ משלהם / תרגמו, י"ד ברקוביץ, אליאב ליואי, יוסף רובין (תל-אביב : דביר ובית שלום-עליכם, 1981) <כולל אחרית דבר מאת ישראל קלויזנר: "שלום עליכם הציוני">
 • סיפורי זעם / שלום עליכם ; תרגם מיידיש והוסיף אחרית דבר, דן מירון (תל אביב : עם עובד, תשס"ח 2007) 225 עמ'.
  התוכן: הקדרה -- גימנסיה -- אסור להיות טוב! -- הנשרף -- עצה -- יוסף -- אל הסעודה -- שלוש אלמנות -- גילוי וכיסוי בכעס
 • טֶביֶה החולב (השלם) / תרגם מיידיש והוסיף הערות ואחרית דבר, דן מירון (ירושלים : כתר, 2009) icast
 • סיפורי תוהו / שלום עליכם ; ליקט, תרגם מיידיש והוסיף הערות ואחרית דבר דן מירון (ירושלים : כתר, 2010)
על המחבר ויצירתו:
ספרים
 • צום אָנדענק פון שלום עליכם : זאמעלבוך / רעדאקטירט פון י.צינבערג און ש. ניגער (פעטראָגראד : פרץ-פאנד, וואס ביי דער געזעלשאפט פאר אידישע ליטעראטור און קונסט, 1918)
  על הספר:
 • וויפה-גולדברג, מארי.  אבי, שלום עליכם (תל אביב : ספרית פועלים, תשל"ג 1972) <מאנגלית - רות שפירא>
  על הספר:
 • מירון, דן. מפה לאוזן : שיחות ומחשבות על אמנות המונולוג של שלום עליכם / דן מירון. -- רמת-גן : אפיק - ספרות ישראלית : עילמור, תשע"ב 2012.  528 עמ'.
  תוכן העניינים
 • ניגער, שמואל.  שלום עליכם :  זיינע וויכטיגסטע ווערק, זיין הומאָר און זיין ארט אין דער אידישער ליטעראטור (ניו יאָרק : אידישער קולטור פארלאג, 1928) <תורגם לעברית>
 • ניגר, שמואל. שלום עליכם : עיונים ביצירותיו (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ך 1960) <בצירוף מאמרים מאת בעל-מחשבות, מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר, י' פיכמן> <תירגמו מאידיש – צבי ארד ומשה בסוק>
מאמרים
על "כתבי שלום עליכם" (אודיסה, תרע"ג-תרע"ד)
על "יוסילי הזמיר" בתרגום י"ד ברקוביץ
על "שלוש אלמנות" בתרגום אריה אהרוני
על מנחם מענדל (תשל"ז 1976)
 • קרסל, ג. שלום-עליכם הגנוז - שניים מקור ואחד תרגום. הדואר, שנה 56, גל' ל' (כ"ד בסיון תשל"ז, 10 ביוני 1977), עמ' 456־457.
על "פעליעטאָנען" (תשל"ז 1976)
 • קרסל, ג. שלום-עליכם הגנוז - שניים מקור ואחד תרגום. הדואר, שנה 56, גל' ל' (כ"ד בסיון תשל"ז, 10 ביוני 1977), עמ' 456־457.
על "מנחם מנדל בורשה" בתרגום אריה אהרוני
 • קרסל, ג. שלום-עליכם הגנוז - שניים מקור ואחד תרגום. הדואר, שנה 56, גל' ל' (כ"ד בסיון תשל"ז, 10 ביוני 1977), עמ' 456־457.
על "לשם מה צריכים היהודים ארץ משלהם"
 • עקרוני, אביב.  שלום עליכם הציוני.  מאזנים, כרך נ"ד, גל' 3־4 (1982), עמ' 71־72.
 • קרסל, ג.  הרומאן של שלום-עליכם עם הציונות.  ידיעות אחרונות, מוסף תרבות, ספרות, אמנות, כ"ט בכסלו תשמ"ב, 25 בדצמבר 1981, עמ' 2 <חזר ונדפס בשני המשכים ב'הדואר', שנה 61, גל' י"ד (י"ט בשבט תשמ"ב, 12 בפברואר 1982, עמ'  221 222; גל' ט"ו (כ"ו בשבט תשמ"ב, 19 בפברואר 1982), עמ' 238>
על "סיפורי זעם" על "טביה החולב"  
 • אהרוני, אריה.  פרופסור דן אוקסימירוןעתון 77, גל' 350 (חשון תשע"א, אוקטובר-נובמבר 2010), עמ'  22־26.
 • בר-און, יעקב.  להעביר גם את הקווץ'.  מקור ראשון, שבת, כ"ח בתשרי תש"ע, 16 באוקטובר 2009, עמ' 6־7 <שיחה עם דן מירון>
 • זכריה, תמר.  שלום עליכם, טביה החולב, והקורא.   עתון 77, גל' 350 (חשון תשע"א, אוקטובר-נובמבר 2010), עמ'  20־21.
 • חבר, חנן.  טביה החולב בעברית: היידיש וקריסת הישראליות.  תיאוריה וביקורת, גל' 36 (אביב 2010), עמ' 227־230.
 • מירון, דן.  מסיפורי טביה אפשר ללמוד. Time Out תל אביב, גל' 356 (27 באוגוסט עד 3 בספטמבר 2009), עמ' 112.
 • מנוביץ, רבקה.  רקוויאם אמריקני ל"שטעטל".  מקור ראשון, שבת, כ"ד באדר תשס"ט, 20 במארס 2009, עמ' 6־7, 19 <על המחזמר 'כנר על הגג' המבוסס על "טוביה החולב" לשלום עליכם והשוואה בין השניים>
 • מר, בני.  חלב שחור שלא החמיץ.  הארץ, תרבות וספרות, י"ט בחשון תש"ע, 6 בנובמבר 2009, עמ' 1.
 • סדן, דב.  כמו שכתוב : אריינפיר-באמערקן צו טביה דעם מילכיקערס תורות.  יידישקייט, באנד 2, נומ. 4 (אוקטובר-דצמבר 1978), עמ' 8־12 <על טוביה החולב לשלום עליכם.  חזר ונדפס בספרו צווישן ווייט און נאָענט, עמ' 9־23>
 • סדן, דב.  כמו-שכתוב : הערות-מבוא לתורותיו של טוביה החולב.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך י"ד-ט"ו (תשמ"ג 1983), עמ' 37־46.
 • צוקער, שבע. דריַי ניַיע איבערזעצונגען פון טביה דער מילכיקער: העברעישע איבערזעצונג.  אויפן שוועל, נומ. 350־351 (ווינטער-פרילינג 2011), זז. 26־32 <אן אינטערוויו מיט דן מירון - ראיון עם דן מירון>
 • קצנלסון, גדעון. טוביה ויוצרו. מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ"ג, גל' 2 (1966), עמ' 104־112 <מהו טוביה החולב בפרט וההומור של שלום-עליכם בכלל>
 • Weiss, Ann.  Berkowitz' Hebrew translation of Sholom Aleichem : a critical study, particular emphasis on Tevyeh Hacholev (New York, 1973) <Dissertation--New York University, 1973>
על "סיפורי תוהו"  
קישורים:
עודכן לאחרונה: 28 במארס 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף