בעז ערפלי (1936־2010)

Boaz Arpaly


 

בעז ערפלי.
חדוות ההשוואה
: תמורות בשירה העברית המודרנית / בעז ערפלי.  -- תל אביב : הקיבוץ המאוחד : המכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ה 2004.
368 עמ'. -- (ספרות, משמעות, תרבות, 31)
The joy of comparing : transformations in modern Hebrew poetry / Boaz Arpaly

תוכן העניינים:

מבוא חקר השירה וחדוות ההשוואה  7
מאמר ראשון: שיר הנוף הרומנטי העברי הראשון : בין "בערוב היום" לח"נ ביאליק ל"חורבות" מאת שאול טשרניחובסקי 31
פרק א. שיר של ביאליק, שיר של טשרניחובסקי 31
מאמר שני: ממשבר העולם לגאולת הלאום : "הדם והבשר" כצומת אידיאולוגי-פואטי בשירת א"צ גרינברג ואברהם שלונסקי בשנות העשרים 61
פתח דבר (א): מימדים של השוואה 61
פתח דבר (ב): 'מודרניזם', 'אוונגרד' ושכמותם 65
פרק ב. אורי צבי גרינברג: הדם והבשר באימה גדולה וירח - האדם כ"גויה מתהלכת" 71
פרק ג. אורי צבי גרינברג: הגברות העולה : גוף ונפש ב"שירת ארצי ישראלי" 93
פרק ד. שלונסקי: האנשות פיזיולוגיות בשירי 'משבר העולם' של שנות העשרים 106
פרק ה. שלונסקי: גאולה חקלאית - גוף וגופניות בשירי ארץ ישראל משנות העשרים 129
מאמר שלישי: מאבני בוהו לכוכבים בחוץ - השפעה, התמודדות, התעצמאות 142
פתח דבר: כוכבים בחוץ כמוצר התמודדות דיאלקטית של אלתרמן עם אבני בוהו של שלונסקי 142
פרק ו. שירים, צמתים, פואטיקה 148
פרק ז. רשתות מילוליות - 'צחוק' ו'בכי', 'חיוך' 'דמע' 177
פרק ח. מ"בית נתיבות" ל"תחנת שדות": עיון השוואתי ב"בית נתיבות", "קרית נמל", "במסע" (שלונסקי) ו"תחנת שדות" (אלתרמן) 206
מאמר רביעי: בין כוכבים בחוץ לשמחת עניים 229
פתח דבר: שירת אלתרמן בין כוכבים בחוץ לשמחת עניים 229
פרק ט. כוכבים בחוץ - הגאולה הנכשלת 232
פרק י. שמחת עניים - מוות ומשמעות על קו הקץ 256
פרק יא. כוכבים בחוץ ושמחת עניים: ספרים שונים של אותו משורר 285
מאמר חמישי: יהודה עמיחי כנגד כל הקודמים לו - 'עולמות' ו'לשונות' בשירה העברית מאז ביאליק (השוואה בקווים כליים מאד) 296
פתח דבר: לבחור 'עולם', לבחור 'לשון' 296
פרק יב. עולם שירי מביאליק עד אלתרמן; עולם בשירת עמיחי 302
פרק יג. לשון שירית מביאליק עד אלתרמן; לשון בשירת עמיחי 320
מראי מקום 343
מפתחות 358

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף