רינה לפידוס (1959)

Rina Lapidus


רינה לפידוס.
בנות לבנה בזעם החמסין
: הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית / רינה לפידוס. -- ירושלים : כרמל, תשס"ט 2009.
כרך ראשון (320 עמ').
Birch in a Desert Wind : Russian influences on Hebrew Literature / Rina Lapidus

"חיבורה של רינה לפידוס עוסק ביצירתם של מנדלי מוכר ספרים, ישעיה ברשדסקי, י"ח ברנר, שאול טשרניחובסקי, י"ד ברקוביץ, חיים לנסקי, אלכסנדר פן וחיים הזז. יוצרים אלה הטביעו את חותמם על הספרות העברית ואף עיצבו את רוח וסגנון התרבות הישראלית בת-זמננו. הספר בוחן את השפעות הלשון, הספרות והתרבות הרוסית על יוצרים אלה, וכן דן בצדדים חדשים ובלתי צפויים בחקר מקורות יצירותיהם ופרשנותן. החיבור מתייחס לסופרים הרוסים הבאים: לרמנוטוב, גוגול, טורגניב, ליינ טולסטוי, פט, יסנין ועוד. החיבור כולל גם פרק תאורטי, הסוקר את השיטות והמגמות המקובלות היום בחקר ההשפעות הספרותיות בספרות העולם. כל המעוניין ללמוד על כור מחצבתה של הספרות והתרבות היהודית והישראלית, ימצא עניין בספר זה."

תוכן העניינים:

בפתח הספר   9
פרק א: חקר זיקות ספרותיות בספרות העולם ובספרות העברית 15
פרק ב: כאשר יהודי רוסי צוחק ... : אמנות הסיפור של גוגול
והשפעתה על הסיפורת של מנדלי מוכר ספרים
43
פרק ג: הלשון כראי הנפש : 'מסביב לנקודה' לי"ח ברנר כמערכת רב-לשונית 78
פרק ד: חייו של אדם שהוא חשוב כמת : זיקתו של הרומן 'באין מטרה'
לברשדסקי ל'אבות ובנים' ו'רודין' לטורגנייב
99
פרק ה: על העולם שאבד ואיננו : 'פרקי ילדות - זכרונות מבית אבא'  לי"ד ברקוביץ
כאוטוביוגרפיה בנוסח הרוסי וזיקתה ל'ילדות, נעורים, עלומים' לל"נ טולסטוי
126
פרק ו: האמת המוחלטת, האפוקליפסה והאדם החדש : "שמואל פרנקפורטר"
לחיים הזז וזיקתו ל'מלחמה ושלום' לל"נ טולסטוי
158
פרק ז: "נבנה עולם משלנו, חדש" : הזיקה של 'נהר שוטף' לחיים הזז ללשון ולספרות
הרוסית לצורותיהן
187
פרק ח: בסערת הנעורים : שירת שאול טשרניחובסקי הצעיר וזיקתה לשירת מ"י לרמונטוב 211
פרק ט: השירה כמפלט לנפש דואבת : שירת חיים לנסקי וזיקתה לשירת אפנסי פט 233
פרק י: בין שלגים לחמסין : זיקתה של שירת אלכסנדר פן לשירתו של סרגי יסנין 251
  מפתח ביבליוגרפי 287
  מפתח אישים 317
 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף