עדיה מנדלסון-מעוז

Adia Mendelson-Maoz


עדיה מנדלסון-מעוז.
    הספרות כמעבדה מוסרית
: קריאה במבחר יצירות בפרוזה העברית של המאה העשרים / עדיה מנדלסון-מעוז. -- רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תש"ע 2009.
    275 עמ'.
    Literature as a moral laboratory : reading selected 20th-century Hebrew prose / Adia Mendelson-Maoz

"עולם הבדיון הוא אכן מקום אידיאלי למסע חקירה אתי – הוא בטוח, נוח ללא תוצאות לוואי, ומתוכנן במיוחד לחקירה ולהנאה" קולין מגין
    הספרות העברית במאה העשרים עסקה באופן גלוי וסמוי, מודע ובלתי מודע, בעניינים מוסריים. תהפוכות היסטוריות – מלחמות, הגירה, ייסודה של מדינה עצמאית, כינונה של תרבות חדשה-ישנה – כל אלה הזינו את הספרות העברית בחומרים בעלי השלכות מוסריות רחבות, הקוראות למחקר בין-תחומי ספרותי ופילוסופי. ספר זה מבקש להציג לראשונה דיון שיטתי ומפורט בסוגיות אלו.
    הספר מאמץ ומפתח את זרם הביקורת הספרותית-אתית, זרם שהתפתח בשני העשורים האחרונים על ידי פילוסופים וחוקרי תרבות, ודרכו מציע קריאה חדשה במבחר מן הסיפורת העברית של המאה העשרים, מפרי עטם של עגנון, ברנר, יזהר, שמיר, יהושע, קניוק וגרוסמן.
    ביסודו של הספר עומדת המטאפורה של הספרות כמעבדה מוסרית המאפשרת בחינה של היחסים ההדדיים בין האתיקה, הספרות והחיים מנקודת המבט המוסרית. מטאפורה זו מהווה תשתית למתודה פרשנית חדשה, המשלבת בין רובד אתי, המבוסס על הגותם של קאנט, אריסטו ולווינס, לבין רובד אסתטי המבוסס על אלמנטים רטוריים ביצירות ספרות.
    שתי קבוצות של טקסטים בעלי הקשרים מוסריים נידונים בספר זה, לאור המתודה הפרשנית החדשה – סיפורי מלחמה וסיפורי חיים. סיפורי המלחמה מציבים בליבם דילמה מוסרית שיש לה משמעות ורלוונטיות ברמה עקרונית ומוכללת, ועוסקים בהגדרת החובה המוסרית; סיפורי החיים מציבים את שאלת משמעות החיים מן הפרספקטיבה הערכית.
    העיונים בטקסטים הספרותיים מוליכים את הדיון אל סוגיות העימות והאחרוּת, ומעלים שאלות מטא-אתיות הקשורות בוויכוח בין פרספקטיבות מוסריות שונות. הספר מציג לראשונה דיון מפורט בתחום הביקורת הספרותית-אתית והקשריה הישראליים, באמצעות שילוב של תאוריות מן הפילוסופיה של המוסר, עבודה ספרותית טקסטואלית, ועיון היסטורי-תרבותי. דיון זה מעלה תובנות חדשות על אודות השילוב בין האתיקה, הספרות והתרבות.

תוכן העניינים:

מבוא   15
שער ראשון בין ספרות למוסר 19
פרק ראשון הספרות כמעבדה מוסרית 21
פרק שני תחייתה של הביקורת המוסרית 33
פרק שלישי הביקורת הספרותית-מוסרית - מתודה פרשנית 51
שער שני סיפורי מלחמה 87
פרק רביעי סוף עידן התמימות - חרבת חזעה ליזהר 93
פרק חמישי כאבם של פליטים - המוצא לברנר 111
פרק שישי "בקרחון הזה יכולה לצמוח כלנית" - חימו מלך ירושלים לקניוק 128
שער שלישי סיפורי חיים 147
פרק שביעי אל השררה : מלך בשר ודם וכבשת הרש לשמיר 153
פרק שמיני טרגיות, מזל מוסרי ועליבות : תהילה ותמול שלשום לעגנון 177
פרק תשיעי האופציה הלא ראליסטית : היהודי האחרון לקניוק ועיין ערך אהבה לגרוסמן 203
שער רביעי עימות ואחרות 217
פרק עשירי השיבו כקדם את השותפות : מסע אל תום האלף ליהושע 223
אחרית דבר   241
ביבליוגרפיה   243
מפתחות   263

 

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף