חיים שורר (1895־1968)

 <בהכנה>

Haim Shurer

חיים שורר

ספריו:

 • רצח ארלוזורוב : חומר למשפט הצבור (תל אביב : דפוס אחדות, תרצ"ד) <מאת ח' בן מאיר>
 • הרביזיוניזם - סכנה לעם : חמש שנים של רביזיוניזם-בריונות (תל אביב : מפלגת פועלי ארץ ישראל, תרצ"ח 1938) <חתום - ח' בן מאיר>
 • רעוויזיאָניזם - א סכנה פארן פאָלק (תל-אביב : וועלט-פארייניקונג פועלי-ציון <צ"ס> - התאחדות, תרצ"ט 1938>
 • יוסף אהרנוביץ (תל אביב : מרכז לתרבות, תרצ"ח)
 • החיל תשע אחת שבע שתים (תל אביב : המשמרת הצעירה של מפלגת פועלי ארץ ישראל, תש"ו)
 • עם נשיא ישראל (תל אביב : מרכז לתרבות והסברה, תשי"א) <על הנשיא חיים וייצמן>
 • קל וחומר : פליטונים (תל אביב : נ' טברסקי, תשי"ב 1952)
 • בעליה השניה (תל אביב : דבר, תשי"ב 1952)
 • שריי, מיין ליב פאָלק : אונזער חוב צו די אידן אין ראטנפארבאנד (תל-אביב : איחוד עולמי פועלי-ציון-<צ"ס>התאחדות, 1955>
 • ארבעים יום בברית המועצות (תל אביב : עם עובד, תשט"ו)
 • יוסף אהרונוביץ (תל אביב : ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל - מרכז לתרבות ולחינוך - המחלקה להסברה, 1962)
 • גורל יהודי ברית המועצות (תל אביב : הקונגרס היהודי העולמי ע"י יבנה, תש"ל) <אחרית דבר - בנימין וסט>
 • במערכה ובמערכת (תל אביב : דבר, תשל"א) <עורך - יוסף שפירא ; הביא לדפוס בני דון-יחייא> <"חויות, סיפורים, רשימות, מסות">

עריכה:

 • פרקי הפועל הצעיר / הוצא לאור ע"י נ. טברסקי (תל אביב : דפוס ספר, נ. טברסקי, תרצ"ה-תרצ"ט>
 • הפוגרום בקישינוב : למלאת 60 שנה : פסח תרס"ג-פסח תשכ"ג ... תולדות, עדויות, מיסמכים ... (תל אביב : האיגוד העולמי של יהודי בסאראביה, 1963) <המערכת - ח' שורר <העורך>, י' קורן, ד' ויניצקי>

על המחבר ויצירתו:

על "קל וחומר"
 • ליבאי, ז. "קל וחומר".  דבר השבוע, גל' 12 (296) (כ"ג באדר תשי"ב, 20 במארס 1952), עמ'  3.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף