יצחק דמיאל (1892־1972)

 <בהכנה>

Yitzhak Demiel

יצחק דמיאל (שוויגר) נולד בראדומישל (כיום באוקראינה). למד בישיבה ולימודים כלליים בגימנסיה באודיסה ובאוניברסיטת מוסקבה. עסק בהוראה בוורשה ובטשנסטוכוב ועם עלייתו ב-1920 שימש כמורה בין פועלי "גדוד-העבודה" בכביש טבריה-צמח ולאחר מכן במקומות שונים ובסמינר המורים על-שם שיין בגבעת השלושה מאז היווסדו. היה מפעילי "החלוץ" לאחר מלחמת העולם הראשונה, בין מייסדי ההסתדרות ובין מניחי היסודות לזרם העובדים בחינוך. דמיאל פירסם מאמרים, הגיגים ועיונים בעתונות העברית מלפני מלחמת העולם הראשונה ובארץ, בעיקר בעתונות הפועלים. עיוניו האחרונים עסקו בעמדת הדת בתקופתנו. בנוסף על ספריו, הוציא לאור סיפורי ילדים וערך את העיתון לבני הנעורים "צפרירים" (לודז', תר"ף, עד גל' 14). יצחק דמיאל נפטר בתל אביב בח' בשבט תשל"ב, 24 בינואר 1972.
[מקורות: קרסל, תדהר, לקסיקון אופק לספרות ילדים]

ספריו:

  • ישראל ליחודו : ציונים בתודעתו השרשית של ישראל, באורח חייו ובתפקידיו היעודיים (תל אביב : הוצאת החוג "מורשת", תשי"ח)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

על "ישראל לייחודו"
על "שמלת השבת של חנה'לה"
  • ליפשיץ, רוני. לחנל'ה יש אבא.  הארץ, 30 באפריל 1992, עמ' ב 7.
  • צימרמן, בארי. שמלת השבת של חנה'לה.  אלפיים: כתב-עת בינתחומי לעיון, הגות וספרות, גל' 5 (תשנ"ב 1992), עמ' 137־149 <חזר ונדפס בתוך "והם חיים בעושר ואושר ..." : תיאוריות חדשות בחקר המעשייה / עריכה - מירי ברוך (בני ברק: ספרית פועלים, 2006), עמ' 75־89>
  • צימרמן, בארי. "חנה, למה תבכי"?  ארץ אחרת, גל' 49 (טבת-שבט תשס"ט, ינואר-פברואר 2009), עמ' 70־72 <המחבר עורך מסע בעקבות השורשים המקראיים של חנה'לה וקורא מחדש את סיפור הילדים הידוע כמשל למצבו העכשווי של העם היהודי>
על "משני העברים"
  • כשר, שמעון. משני העברים.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ"א, גל' 4־5 (1965), עמ' 448־449.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 20 בדצמבר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף