שמואל ישעיהו פנואלי (1904־1965)

Shemuel Yeshayahu Penueli


פלס : מחקרים בביקורת הספרות העברית : מאסף לזכר ש"י פנואלי / ערכה נורית גוברין. -- תל אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תש"ם 1980.
    453 עמ'.
    Peles (Scale) : studies in Hebrew literary criticism / edited by Nurit Govrin

    המאסף פלס כולל מחקרים בביקורת הספרות העברית לתקופותיה, החל בימי הביניים, המשך בספרות ההשכלה וכלה בספרות העברית בת-זמננו. משתתפים בו חוקרים מן האוניברסיטאות בארץ ואף מחוצה לה, מהם ותיקים במחקר ובעלי-שם בתחומם ומהם ותיקים פחות, שהתמחו בנושא מחקרם כאן. מיגוון הנושאים משקף את ריבוי פניה של הביקורת העברית.
    המאסף מוקדש לזכרו של פרופ' ש"י פנואלי (1904־1965), שהיה ראש החוג הראשון לספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב עד פטירתו, וממבקריה השקודים של הספרות העברית. תעיד על כך הרשימה הביבליוגראפית של כתביו המתפרסמת כאן.
    המאסף פותח בשני דברים שיש להם זיקה ישירה לפנואלי האיש ולמישנתו ומסיים בחטיבת הביקורת בימי-הביניים. החטיבה השנייה עניינה בתקופת ההשכלה ובספרות של סוף המאה הי"ט ותחילת המאה העשרים, והחטיבה השלישית, כוללת מחקרים העוסקים במבקרים ובסוגיות בביקורת בת-הזמן.

תוכן העניינים:

 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • דב סדן: דבר-זכרון ומוקדו - שלושה מכתבים (פרק בספרי: עם אחי הסופרים) (עמ' 11־20)
 • שלום לוריא: תום ודעת : ש"י פנואלי על ש"י עגנון (עמ' 21־31)
 • יהודה פרידלנדר: בעיות יסוד בביקורת ובמחקר על ספרות ההשכלה (עמ' 33־45)
 • ארנה גולן: המגמה הריאליסטית-לאומית בביקורת העברית (1897־1905) (עמ' 47־85)
 • דוד וינפלד: דעותיו של פרץ סמולנסקין בענייני ספרות (עמ' 87־104)
 • שמואל ורסס: מנדלי בעיני הביקורת (פרקי מאזן) (עמ' 105־127)
 • דן אלמגור: ארבע השנים הראשונות ביצירתו של מ"י ברדיצ'בסקי תרמ"ז-תרנ"א (1886־1890) (עמ' 129־149)
 • עמנואל בן-גריון: "בעדנו ובעדכם" (בעקבות פגישתו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי עם מחבר הרומן "ורתר היהודי") (עמ' 151־154)
 • שלמה (סטנלי) נש: מעלות ומורדות בתנועה למען ה"עבריות" (ראשי פרקים מסוגייה בתולדות ש"י הורוויץ ויריביו בפובליציסטיקה העברית) (עמ' 155־174)
 • מנוחה גלבוע: בן-אביגדור בתורת מבקר (עמ' 175־194)
 • רות שנפלד: א"א קבק בתורת מבקר הפרוזה בת-זמנו (עמ' 195־213)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)
 • נורית גוברין: בפתח הספר (עמ' 7־9)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף