שמואל ישעיהו פנואלי (1904־1965)

Shemuel Yeshayahu Penueli


ש"י פנואלי.
    חוליות בספרות העברית החדשה
 / ש"י פנואלי. -- תל אביב : דביר, תשי"ג 1953.
    219 עמ'.

תוכן העניינים:

א. בשירה  
     פואיטיקה של ח"נ ביאליק

9

     תהיה <על שאול טשרניחובסקי> 17
     הנשר והרוח <על שירת ביאליק וטשרניחובסקי> 24
     שירת זלמן שניאור 31
     יעקב שטיינברג 39
     מתתיה שוהם 45
     שירת אברהם רגלסון 54
     שירת שמעון הלקין 61
     שירת יצחק למדן 68
     שירת יהושע רבינוב

76

ב. בסיפור  
     מנדלי ותל עולמו 85
     י"ל פרץ 97
     ברדיצ'בסקי מספר 103
     יוסף חיים ברנר 113
     קו ברנרי בספרות העברית 122
     סיפורי יהודה בורלא 129
     סיפורי דבורה בארון 140
     ש"י עגנון 148
     אשר ברש 157
     ח. הזז - חזונו של ח. הזז 171
                   "יעיש" בתוך כלל סיפורי ח. הזז

178

     יצחק שנברג [שנהר] 186
     ס. יזהר 193
ג. תמורה  
     ארץ-ישראליות 207
     ספרות מהפכנית 211
     קניין של שירה 215

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף