מרדכי עובדיהו (1909־1981)

Mordecai Ovadyahu


מרדכי עובדיהו.
בסער ובדממה
: דמויות בספרותנו החדשה / מרדכי עובדיהו. -- תל אביב : הוצאת אל"ף, תשל"ז 1976.
160 עמ'.

תוכן העניינים:

בפתח הספר 5
בסער ובדממה  
     לאורו של חזון - אברהם קריב 9
     שירת בין-ערביים - מרדכי טמקין 23
     באור פני דור - יהודה יערי 27
     משורר ומסאי - יוסף ליכטנבום 31
     סיפורים באספקלריה-זוטא - אהרן קווה 35
     משורר ומספר לילדי-ישראל - לוין קיפניס 39
     המבקר המרגיש - ד. א. פרידמן 46
     "אישים מן המקרא" - ישראל כהן 51
     שירים באור התנ"ך - פינחס אלעד-לנדר

53

     פייטן-שחרית ולוחם בשער - נתן אלתרמן 55
     מזג חדש בסיפור העברי - ס. יזהר 62
     שירת-יחיד ושירת-ציבור - יצחק עוגן 65
     שיבת בנים לגבולם - ב. מרדכי 69
     "שושנת-רוחות" - חיים גורי 71
     אמונת-נעורים ושירה - שלמה טנאי 73
     תרבות אנוש ועם באספקלריית הדורות - יוחנן גרנך 77
     ביכורי שירה - אורציון ברתנא 80
עדי השואה והדיה  
     מספר "הפלאניטה השחורה" - ק. צטניק (יחיאל דינור) 82
     מול זעקה ודממה - מאיר בוסאק 90
     שריד השואה וחוקרה - ד"ר מ. דבורז'צקי

103

     סופרת מוצלת מאש - ד"ר ולריה שטארק 113
באת ובעט  
     משורר איש דגניה - לוי בן-אמיתי 119
     שירי צמיחה וקשב - יהושע רבינוב 123
     "דגן ועופרת" - נתן שחם 126
     "עפר נוהר" - זרובבל גלעד 128
     שירי אדמה ואהבה - מיכאל דשא 131
     הקיבוץ - על האדם תפארתו - אליהו פורת 136
     ביכורי סיפור ושיר לבן-קיבוץ - אלישע פורת 140
פרקי מסה  
     על הביקורת היפה 143

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף