ארנה גולן (1935)

Arna Golan


ארנה גולן.
גבר, אישה, תעודת זהות
: שאלות של זהות ביצירות מן הספרות העברית / ארנה גולן. -- [תל אביב] : חורב, תשס"ה 2004.
320 עמ'.
Man, Woman, Identity card / Arna Golan

"במרכזו של הספר מוצבות שאלות של זהות המשותפות לכולנו: זהות גברית ונשית, זהות יהודית וישראלית וכן עיצובה של זהות בילדות ובהתבגרות. תוך כך נידונים גם נושאי משנה, כגון אלה הקשורים למציאות ההיסטורית בה אנחנו חיים ועליה גדלנו: ההתיישבות החלוצית, השואה, המאבק לעצמאות, וכן סוגיות ספרותיות ובירור הזיקה למקורות היהודיים. הספר כולל עיונים בארבעים שירים וסיפורים קצרים מן הספרות העברית (וסיפור של צ'כוב) ומובאים בו גם רוב הטקסטים של היצירות הספרותיות בצד הדיון בהן.
הספר מיועד למורים, לסטודנטים ולכל מי שקרוב לליבו המפגש עם יצירות ספרות, אשר מאירות באותנטיות ובעוצמה נושאי יסוד בחיינו: ארוטיקה גברית ונשית, צמיחה ודעיכה רגשית, לבטי שייכות והשתחררות או יחסנו למקומנו ולזמננו, לחברה ולמשפחה שבתוכם אנו חיים. שכן הספרות, הודות לדרכים המיוחדות לה, עשויה להאיר את הקיום האנושי במלוא עומקו ומורכבותו."

תוכן העניינים:

הקדמה מי מפחד ממפגש עם ספרות? 7
זהות נשית, זהות גברית    
ארוטיקה נשית מרוסנת "סליחות" מאת לאה גולדברג 13
ארוטיקה גברית מתפרצת "אני הגבר" מאת אברהם שלונסקי 21
ארוטיקה גברית מרוסנת בנישואין "הרי את" מאת אברהם שלונסקי 31
האישה הרכה שיצאה לעולם "היונה" מאת דליה רביקוביץ 42
האישה שלא תצא מן המטבח "סינדרלה במטבח" מאת דליה רביקוביץ 50
מעוצמה נשית - לקינה על אובדנה שירי אישה של ש. שפרה 60
מן הבארות אל השירה "שירת הבארות" מאת עליזה טור-מלכא 78
הגבר עז-הרוח והאישה הרכה "אהבת שמשון" מאת עליזה טור-מלכא 84
חמש נשים והסופר שברא אותן "חופה" מאת שמאי גולן 93
פגישה של גבר עם עצמו "פגישה" מאת שמאי גולן 98
מגברבר לגבר "הגברת עם הכלבלב" מאת צ'כוב 110
הגבר המכה ביום הכיפורים "ימים נוראים" מאת אתגר קרת 117
עברה וכפרה    
עבירות "כשרות" - למה מת הנגר שאכל תרנגול? "הנגר והתרנגול" מאת ש"י עגנון 127
"אין דבר שלם מלב שבור" "סיר הפסח של אמא" מאת דן-בניה סרי 137
זהות יהודית, זהות ישראלית    
כפל השורשים וכפילות הזהות "באמצע הרחוב התל-אביבי" מאת איתמר יעוז-קסט 151
זלדה לכל איש יש שם 160
אורי צבי גרינברג רק זה שאהב 167
ש. שלום שמרני, אלוהים, משנוא 174
ש. שלום הזעקה 181
חיים גורי הרעות 184
חיים גורי מן הדליקה ההיא 188
ע' הלל לנשמת רע 192
דבורה ליפשיץ עם זוהר בלב 198
אביגדור דגן השען 202
עיצובה של זהות: ילדות והתבגרות    
שלום עליכם בעיני ילד 215
שלום עליכם פרקי שיר השירים 220
מ"י ברדיצ'בסקי פת לחם, לפני המחול 229
בנימין תמוז אופק 235
שמאי גולן החולה 247
שמאי גולן השחרור 257
בן-ציון תומר יד ימין ויד שמאל 269
דוד שחר דברים שבטבע האדם 247
אהוד בן-עזר טביעת אצבעות 286
בן-ציון תומר נוסח 295
תרצה אתר ילדותי הייתה ספינה 301
רוני סומק קו העוני 306
לומר זאת פשוט    
אברהם שלונסקי כותלי ביתי 312
יאיר הורוביץ אני רוצה לומר זאת פשוט 318
 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף