ארנה גולן (1935)

Arna Golan


ארנה גולן.
בעבותות הביקורת
: פרקים בתולדות ביקורת הספרות העברית ובסיפורי עגנון / ארנה גולן. -- [תל אביב] : הקיבוץ המאוחד, 2006.
247 עמ'.
Criticism in search of literature : essays on the history of Hebrew literary criticism and on stories of Agnon / Arna Golan

תוכן העניינים:

חלק ראשון: לתולדות ביקורת הספרות העברית
פרק א. מדיניות ספרותית בכתבי-עת בסוף המאה ה-19 ועל סף המאה ה-20
-- סמולנסקין כעורך ומבקר - המדיניות הספרותית של פרץ סמולנסקין בירחון "השחר" וזיקותיה להשקפותיו כמבקר
-- השקפותיו של י"ל גורדון כעורך "המליץ" על הספרות היפה ועל הביקורת
-- אחד העם כהוגה וכעורך "השלוח" והספרות היפה - עם שנת החמישים לפטירתו
-- המגמה הריאליסטית-לאומית בביקורת העברית (1897־1905)
-- המדיניות הספרותית בעתון היומי "הצופה" - ווארשה 1903־1905

פרק ב. שלמה צמח ויסודות גישתו בביקורת
-- ביקורת הספרות בהגותו של שלמה צמח
-- בעבותות ה"שלימות" - על הספר "מסות ורשימות" מאת ש. צמח
-- היסט ניכר בהשקפתו הביקורתית של שלמה צמח - על "בערוב היום"

חלק שני: על סיפורים של ש"י עגנון: על גילוי וכיסוי ומה שביניהם
-- הסיפור האגדי "עגונות" וקשריו לעליה השניה
- בין אגדה על קידוש השם לבין סיפור על חטא ועונשו - על הסיפור "מחולות המות או הנאהבים והנעימים"
- אגדת אהבתו של סופר או המתח שבין דבקות, חטא ותיקון - על הסיפור "אגדת הסופר": בין שאיפה לגאולה לבין הארוס
- עבירות "כשרות" - למה מת הנגר שאכל תרנגול? - על הסיפור "הנגר והתרנגול, או: כנגד אותם שממונם חביב עליהם יותר מגופם".

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף