אברהם הגורני-גרין (1932־1995)

Abraham Hagorni-Green


אברהם הגורני-גרין.
סיפורת בת-ימינו / אברהם הגורני-גרין. -- [תל-אביב] : אור-עם,  תש"ן 1989.
303 עמ'.
Contemporary Hebrew narrative / Abraham Hagorni-Green

תוכן העניינים:

מבוא 9
טרם או ככלות הכול - על "רצפת האש" לאהרן אפלפלד 13
בתו ואביה - על "בתו" ליורם קניוק 18
הילת הפרעושים - על "הכלה הנצחית" ליצחק אוורבוך אורפז 23
הפוחלצנות כמוטיב ספרותי - על מעשה הפיחלוץ ב"מות ליסאנדה" ליצחק אוורבוך אורפז 28
ננס וחצ"י - על "מלאכים באים" ליצחק בן-נר 31
מן האיש מכאן ועד האיש משם - על "ארץ רחוקה" ליצחק בן-נר 35
השחור והלבן נוסח עוז - על "קופסה שחורה" לעמוס עוז 40
לא "לדעת" ולא "אישה" - על "לדעת אישה" לעמוס עוז 44
אחרי מולכו - על "מולכו" לא"ב יהושע 51
בה"ד 4 כמומנט מוסיקלי - על "התגנבות יחידים" ליהושע קנז 54
סיפורי צל - על "ציפורי צל" לדן בניה סרי 60
להיות ישראלית - על "חצוצרה בוואדי" לסמי מיכאל 66
ליידיש באהבה - על "פויגלמן" לאהרן מגד 71
הערות מוקדמות על "חדווה ואני" לאהרן מגד 76
ארבעה מי יודע? - על "רביעיית רוזנדורף" לנתן שחם 77
ספרות או ספרי לימוד? - על "קירות עץ דקים" לנתן שחם 82
אבני-נגף ואבני-ציון - על "אבן על פי הבאר" לנתן שחם 84
מזל ואי-מזל - על "מזל איילה" לחנוך ברטוב 87
התקנון - על "אואזיס" ליונת ואלכסנדר סנד 92
"לא" - לטרנספר -- על "נביא" לשולמית הראבן 95
רומאן לא משכנע - על "הצטלבות" לצבי לוז 99
ע"מ שלא להכביד על הזיכרון - על "מאזן" לצבי לוז 102
"פשוט ותמים כמו בימי הילדות" - על "מקום שהנחלים הולכים" לצבי לוז 105
נהלל כמשל - על "רומאן רוסי" למאיר שלו 107
אלי, אלי - למה? -- על "אלי ואליזבט" לגדעון תלפז 112
מפעל ההנצחה הפרטי - על "בני-בי-רב" לראובן קריץ 116
פרידה או הישארות? - על "נפנוף של מטפחת" לראובן קריץ 118
במכנסי התעמלות - על "אוכלי האבטיח" לישראל המאירי 119
על נהרות פולין - על "אונה" לדורית פלג 124
פעמיים תוכי - על "התוכי שתק פעמיים" לראובן מירן 127
אפוס ואיפוס - על "אופוס 1" לענר שלו 131
בדרך לרומאן - על "קורות חווה גוטליב" למרים שוורץ 134
... ושרו של חושך דומה לשד - על "הרי החושך" לרן אדליסט 137
מסיפורי ארץ-ישראל העובדת - על "בחמדה גדולה" לאריה ליפשיץ 140
"חמש מגילות עפות" - על ספרו של יצחק אורן 143
עבר הדני - עם כתביו בכינוסם 145
"שנה ראשונה" בקריאה שנייה - על ספרו של שלמה צמח 151
זמנם של ימי הילדות בעיירה - על "פרקי ילדות: בית אבא" לי"ד ברקוביץ 153
משעול אל "במשעול הצר" - על ספרו של א"א קבק 158
בראי הביקורת - על "חיים הזז: מבחר מאמרים על יצירתו" בעריכת הלל ברזל 162
העיירה והמהפכה - על "צל הפוך" לחיים הזז 164
האנושי והאכזוטי ב"היושבת בגנים" לחיים הזז 166
על "חתן דמים" - לחיים הזז 168
הזז בצל האקטואליה : ליובל השבעים 169
הציץ ונפגע בלכיש - על "אופק נטוי" מתוך: "חגורת מזלות" לחיים הזז 174
ש"י עגנון  
     חקר עגנון - לאן? -- על "ש"י עגנון: מחקרים ותעודות" בעריכת ג' שקד ור' וייזר 179
     רסיסי עגנון 181
       "אור התורה" 182
       "האדונית והרוכל" 184
       "סיפור נאה של סידור תפילתי" 185
       "המטפחת" 186
       "תהילה" 186
       "לפי הצער השכר" 191
     סופר שורף את כתביו 194
     בין "נאמני ארץ" ל"תמול שלשום" 197
     "בלבב ימים" 199
     "מעשה המשולח מארץ הקדושה ת"ו" 203
אשנב לספרות מתורגמת  
     מדרום אפריקה באהבה - על "מחכים לברברים" ועל "חייו וזמניו של מיכאל ק'" מאת ג' מ' קוטזי
בתרגום יהושע קנז ואמציה פורת
206
     "אל תיגע בזמיר" ללי הרפר בתרגום צבי ארד 209
     "דוקטור ז'יוואגו" לבוריס פאסטרנאק בתרגום צבי ארד 211
     "הלילה" לאליעזר ויזל בתרגום חיים גורי 212
     "שערי יער" לאליעזר ויזל בתרגום מצרפתית יעקב חסון 213
      יחיאל הופר - "חצר בפוקורנה" (בתרגום דב סדן), "ר' תנחום" (בתרגום אליהו פורת וחיים פלג) 215
     רומאן מופת - על "אשה" לפטר הרטלינג בתרגום צבי ארד 220
ספרות ילדים ונוער  
     עמיד ונזיל בספרות 224
     החייאת מיתוס החייאת הלשון העברית - על "הבכור לבית אב"י" לדבורה עומר 229
כיצד אוהבת הספרות שילמדו אותה? 234
ביקורת הביקורת  
     הפנומן קורצווייל - על "בין חזון לבין האבסורדי" 248
     טיפולוגיות - על "בודדים במועדם" לדן מירון 252
     מה חידשה אסכולת שלונסקי בשירתנו? - על "מפרט אל עיקר" לדן מירון 256
     מירון, שמיר, ברזל: לגלות את המגולה? (על ח"נ ביאליק) - על "הפרידה מן האני העני" לדן מירון,
"הצרצר משורר הגלות" לזיוה שמיר, ו"ח"נ ביאליק, ש" עגנון: מחקר ופירוש" להלל ברזל
261
     לא "חיים" ולא "ספרותיים" - על "החיים הספרותיים בארץ-ישראל: 1910-1933" לזוהר שביט 268
     "לא" - לפואמות או לדרמות! - על "ספר שלונסקי ב: מחקרים על אברהם שלונסקי ויצירתו" בעריכת עוזי שביט 275
     50 "עכשיו" - ומה אח"כ? - על חוב' 50 של "עכשיו" בעריכת גבריאל מוקד וברוך חפץ 280
ישראל כהן  
     "אספקלריות" 287
     "פמלייה" במבט חוזר 290
על מגמות בשירה העברית בימינו 295

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף