אביבה מהלו (1945)

Aviva Mahalo


אביבה מהלו.
    וכי עירום אתה?!
: אמת ומיתוס בסיפורי דור הפלמ"ח / אביבה מהלו. -- באר שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס"ט 2008.
172 עמ'.
Are you really naked? : truth and myth in the narratives of the Palmach generation / Aviva Mahalo

ספר זה הוא פרי מחקר מרתק של סיפורי דור הפלמ"ח.
    משה שמיר, יגאל מוסינזון, נתן שחם, אהרון מגד שנחשבו לסופרים מגויסים המחויבים לאג'נדה הציונית-סוציאליסטית מתגלים ביחסם האמביוולנטי למיתוס הצבר כאדם יהודי חדש ולשאר המיתוסים המשתלשלים ממנו, כגון: הדבקות בדת העבודה, האדרת המלחמה, השוויון בין המינים, היחס המתנשא כלפי ניצולי השואה וכיוצא באלה. קריאה צמודת טקסט של סיפוריהם מעלה היבטים חדשים אמנותיים, במיוחד סאטיריים ופרודיים, הסותרים את התווית של "ספרות מגויסת" שהודבקה להם.
    הראיונות עם סופרים אלה חושפים אנשים רגישים לעוול, ביקורתיים כלפי אידיאולוגיה כפויה ומוכנים להיאבק עם הממסד על זכותם לחופש יצירה.
    ד"ר אביבה מהלו, תושבת באר שבע, היא מרצה לספרות עברית במכללה האקדמית אחווה, שבאחריות אוניברסיטת בן-גוריון. ספרה הראשון "בין שני נופים" (1991) עוסק בסיפורת העלייה השלישית. כן פירסמה מאמרים בכתבי עת שונים, במיוחד מאמר חדשני על ס. יזהר בכתב העת "שאנן" (2007).

תוכן העניינים:

 

בפתח הספר (9)

מבוא (12)
    א. מהי סיפורת דור הפלמ"ח? מהו הרקע ההיסטורי והאידיאולוגי שלה? (12)
    ב. המדגם המייצג של הסופרים במחקר זה (18)
    ג. ממצאים קודמים מן הספרות המחקרית (20)
    ד. האם זוהי ספרות מגויסת? (25)

פרק ראשון: מבט על התורות הפילוסופיות שתרמו למחקר (31)
    א. תורת המיתוסים של רולאן בארת (31)
    ב. התיאוריה הארכיטיפלית של נורתרופ פריי (39)
    ג. מקורות היסטוריים - מחקר השוואתי (42)
    ד. ראיונות עם סופרים - שימוש בשיטות איכותניות (42)

פרק שני: ראיונות עם סופרים - דיון בממצאים (44)
    א. בית אבא - שורשים (44)
    ב. ילדות - יחסים בין צברים לעולים חדשים (46)
    ג. נעורים - חינוך בבית-הספר העממי, בגימנסיה ובתנועות-הנוער (47)
    ד. הכשרה ופלמ"ח (50)
    ה. הגשמה בקיבוץ (51)
    ו. פרסום ראשון והמוטיבציה לכתיבה (55)
    ז. היחס לשואה ולניצוליה (58)
    ח. ההשתייכות הדורית, או השייכות לדור הפלמ"ח, והמאפיינים המשותפים (61)
    ט. ההשפעה של קריאת יצירות מן הספרות העברית והכללית (64)
    י. היחס לספרות בני הדור - האם היא ספרות מגויסת? (66)
    יא. במה רואה כל סופר רואה את ייחודו? (68)
    יב. התקבלות יצירותיהם על-ידי בני דורם (71)
    יג. יגאל מוסינזון - ביוגרפיה ומכתבים (74)
    יד. ס. יזהר - ביוגרפיה וריאיון (79)

פרק שלישי: טקסטים סיפוריים - ניפוץ מיתוסים (83)
    א. דיוקן הצבר המיתולוגי (83)
        1. מיתיזציה של דמות הצבר (86)
        2. דה-מיתיזציה של דמות הצבר (88)
    ב. האדרת המלחמה; רעות ואחווה (106)
    ג. הסאטירה ככלי לניפוץ מיתוסים בסיפורי אהרון מגד (115)
        1. "מעשה בחמור" - הפלמ"חניק ומעמדו החברתי (115)
        2. דת העבודה והשוויון החברתי (119)
    ד. השוויון בין המינים בסיפורי יגאל מוסינזון (124)
        1. השוויון בין המינים בראי סיפורת דור הפלמ"ח (124)
        2. שבירת מיתוס השוויון בין המינים בסיפורי יגאל מוסינזון (128)
    ה. הקיבוץ כמשפחה מורחבת (כתחליף למשפחה הביולוגית) (134)
        1. ערכה של המשפחה כתא חברתי (134)
        2. מאפייני המשפחה בקיבוץ (135)
        3. המשפחה בראי סיפורת דור הפלמ"ח (136)
    ו. היחס לשואה ולניצוליה (141)

פרק רביעי: דיון בממצאי המחקר (153)
    א. שאלת הלגיטימיות של ביקורת ספרותית (153)
    ב. "ספרות מגויסת" - מושג "מתגלגל" בביקורת הספרות (156)
    ג. האם ניתן לדבר על ייחודה של יצירה אמנותית, פרי עטו של מחבר אינדיבידואלי? (162)

אחרית דבר (164)
ביבליוגרפיה (166)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף