אשר בן-ישראל (1887־1958)

 <בהכנה>

Asher Ben-Israel

אשר בן-ישראל (ברונפלד), דור שלישי לבני צפת, נולד בו' בסיון תרמ"ז, 29 במאי 1887. נתחנך ב"חדרים" ובישיבות בצפת. לאחר מכן עבר לירושלים וסיים שם לימודיו בבית המדרש העברי למורים. עסק בהוראה ביפו, צפת, תל-אביב וירושלים. לאחר מלחמת העולם הראשונה יצא לצרפת וקיבל תואר דוקטור בסורבון בפאריס. עם שובו עסק בהוראה - בעיקר בירושלים. בנפול בנו, עודד, במלחמת השחרור (תש"ח), הוסיף לשמו - אבי-עודד. התחיל בכתיבה בעתונות העליה השניה (בעיקר ב"הפועל הצעיר") ומאז פירסם מאמרים ומחקרים, הנסבים כולם על עולם הסוד והקבלה מזה והישוב העברי הישן בארץ-ישראל מזה (אף הדיסרטציה שלו בצרפתית הוקדשה לארץ ישראל בקבלה היהודית). בן-ישראל נפטר בחיפה בכ"ט באייר תשי"ח, 19 במאי 1958.
[מקורות: קרסל, תדהר]

ספריו:

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

  • קשת, ישורון.  אשר בן-ישראל.  מאזנים, כרך ט', גל' 3־4  (אב-אלול תשי"ט, אוגוסט-ספטמבר 1959), עמ' 214־219 <חזר ונדפס בספרו: אמדות : הערכות בקורתיות (ירושלים : אגודת שלם, תש"ל 1969), עמ'  57־66>
  • ריינר, אלחנן. "שירת הח"ן" ועולם הנסתר של אשר בן-ישראל. עת-מול, גל' 203 (שבט תשס"ט, פברואר 2009), עמ' 30־31.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 31 במאי 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף