דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י"ז באדר ב' תשכ"ב, 23 במארס 1962, עמ' 8.  

מקור: ארכיון העיתון 'דבר'