אסיה מרגוליס (1949)

<בהכנה>

Asia Margolis

 

ספריה:

 • קוים משם : שירים (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ו 1986)
 • לנקבה יש כאב (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1989) <שירים>
 • מה שלי ומה לא שלי (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1990) <איורים - טלי קריבולט> <לילדים>
 • שלום אמא! שלום אבא! (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1990) <איורים - טלי קריבולט>
 • קטינקה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1991) <איורים - אבי כץ> <לילדים>
 • הר נבו : שירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1994) <הביאה לדפוס לאה שניר>
על המחברת ויצירתה:

 • לפיד, ארנון. בערבות אסיה. על המשמר, הדף הירוק, 21 באוקטובר 1986, עמ' 2־3.
 • ערמוני, אורה. מסע המילים של אסיה הקטנה. קיבוץ: מוסף לדבר, גל' 52 (262) (25 בדצמבר 1991), עמ' 6־7.
על "קוים משם"
 • בר-יוסף, חמוטל. מלים פשוטות של קדושה ותרנגול הודו. דבר, משא לספרות אמנות ועיון, כ"ז בתמוז תשמ"ז, 24 ביולי 1987, עמ' 1.
על "לנקבה יש כאב"
 • גיורא, רחל. לנקבה יש כאב. נוגה, גל' 19 (1990), עמ' 36.
 • דותן, אייל. "לפרפר ולקפוץ הצידה, לצרצר ולשתוק בזהירות". עתון 77, גל' 115־116 (1989), עמ' 8.
 • זמרן, אביה. לנקבה יש כאב. קיבוץ: מוסף לדבר, גל' 135 (5 ביולי 1989), עמ' 12.
 • כפרי, יהודית. לשירים יש כאב. דבר, ג' באב תשמ"ט, 4 באוגוסט 1989, עמ' 19.
על "קטינקה"
 • ברגסון, גרשון. [ביקורת]. ספרות ילדים ונוער, כרך י"ח, גל' ב'(1991), עמ' 50־51.
 • מלמד, אריאנה. בית חרושת לצברים. חדשות, מוסף, 30 באוגוסט 1991, עמ' 54.
על "הר נבו"
 • כפרי, יהודית. שירים ליריים הם שירי אהבה. עתון 77, גל' 181 (אדר תשנ"ה, פברואר 1995), עמ' 12.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף