שאול אבישי (1934)

 <בהכנה>

Shaul Avishay

שאול אבישי (בן משה אבישיוף), נולד בירושלים. בנערותו הצטרף לארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל). כיום היסטוריון, חוקר תולדות האצ"ל.

ספריו:

  • קימורים בשרשרת : סיפור (ירושלים : אוגדן, תשכ"ג 1963) <איורים - חיה הירשן>

ספרים נוספים:

  • ברית החשמונאים : במאבק לחרות ישראל (ירושלים : ראובן מס, 2007) <סקירה היסטורית של התנועה מיום הווסדה בפולין בשנת 1934, דרך כינונה בארץ בשנת 1937 ועד פרוקה בשנת 1949>
  • תעמולה במחתרת (ירושלים : ראובן מס, תשס"ט 2008) <תעמולה ופרסומי האצ"ל, יסוד הארגון ורעיונותיו, מבנה הפיקודי והארגוני, ופעולות הקרב בין השנים 1948-1931>

עריכה:

  • זכרון ונחמה : ספר זכרון במלאת 50 שנה לנפילתו של משה אבישיוף במלחמת העצמאות של מדינת ישראל (ירושלים : אבי-שיש, תשנ"ט 1998)

על המחבר ויצירתו:

על "תעמולה במחתרת"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף