שלום בביוף

 <בהכנה>

Shalom Babayoff

 

ספריו:

 • הזוהר השביעי - סיפורו של לוחם (ירושלים : איריס, 1968)
 • חטאי נעורים : רומן (ירושלים : איריס, 1970)
 • העמק האבוד : סיפור (ירושלים : איריס, 1975)
 • במערבולת היצרים : רומן (ירושלים : איריס, 1977)
 • הרעב לאדמה : סיפור (ירושלים : איריס, 1980)
 • כדור האש (ירושלים : איריס, תשמ"ג 1982) <"תיאור נרחב על עולמם של השדים והרוחות במערכת העולמות">
 • המוצץ שנעלם (ירושלים : איריס, 1983)
 • אני כבר גדולה (ירושלים : איריס, 1985)
 • עפרות זהב : מעשיות (ירושלים : איריס, 1985)
 • רוחות מספרות : אגדות עם (ירושלים : איריס, 1985)
 • הדוכס והחוכר היהודי (ירושלים : הראל, 1986) <"ספורי עם">
 • בן החכם והשודד : ספורי עם (ירושלים : הראל, תשמ"ח 1988)

עריכה:

 • מדרש חזקיה : השלם : ... פירושים על חמישה חומשי תורה, מעשיות... ודברי אגדה, דברי מוסר והליכות תשובה / ... ר' חזקיה קטנוף... ; (התקין והוציא לאור נכד המנוח, שלום בביוף) (ירושלים : הראל, הסכ' תשנ"א)

על המחבר ויצירתו:

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף