יצחק אייזיק קמינר (1834־1901)

 <בהכנה>

Isaac Kaminer

הד"ר יצחק אייזיק בן אברהם קאמינר נולד בשנת תקצ"ד (בחדש מאי) בעירה הקטנה לֶבקיוב, הסמוכה לזיטומיר בירת וואָהלין. לאחר לימודי קודש שקודים ונישואיו בגיל 16 פתח בלימודי חול.

ספריו:

  • סדר כפרות לבעל טקסי : או, שבע תועבות בלבו : מסודרו של בני דן (ע"פ נוסח הריב"א ז"ל) (ווארשויא : דפוס א' גינז, תרל"ח)
  • קינות מסידורם של בני דן ... (וויען : געארג בראג, תרל"ח)
  • שירי יצחק בן אברהם,  ד"ר קאמינר : כולל מבחר השירים שנדפסו בכתבי עת ובמאספים שונים עם הקדמה ותולדות המחבר (בצירוף תמונתו) (אדיסא : ועד חובבי ציון, תרס"ו 1905) * <הקדמה מאת אחד העם, תולדות המחבר מאת י"ח רבניצקי>

על המחבר ויצירתו:

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף